Ljudfilsarkiv

Föreningen har ett arkiv av kasettband, inspelade av medlemmar och med lokal proveniens. Här på hemsidan presenterar vi utvalda digitaliseringar (mp3-format). (Vi beklagar att ljudkvalitén stundtals är dålig och att vår kunskap om bandens tillkomst är bristfällig.)

Innehåll: Samuel Göransson, Kvarntorp, Ella och Per Herrström berättar.
Proveniens: Inspelning av Tyra Karlsson
Speltid: 00:35:36 Datum: 1972
Plats i arkivet: Band 01 sida 1

Innehåll: Karl och Linnea Sjöbert i Stavsäter intervjuas
av Tyra Karlsson och Signe Andersson.
Proveniens: Inspelning av Tyra Karlsson
Speltid: 00:47:51 Datum: 1973-10-29 
Plats i arkivet: Band 01 sida 2

Innehåll: Arvid Tilly, son till fiskare vid Bjärka-Säby, berättar om fiske, fiskemetoder och boende i Säbybro mm. för Signe och Tyra.
Proveniens: Inspelning av Tyra Karlsson
Speltid: 00:47:21 Datum: 1974 
Plats i arkivet: Band 02 sida 1

Innehåll: August Karlsson, Risnäs Överby intervjuas. Han var född 1882 och avled 1975-02-28 en dryg månad efter inspelningen. Anm: dålig ljudkvalitet
Proveniens: Intervjuare Bernt Kristoffersson
Speltid: 00:09:20 Datum: 1975-11-01
Plats i arkivet: Arvid Karlsson MP3

Innehåll: Arvid Tilly, son till fiskare vid Bjärka-Säby, berättar om fiske, fiskemetoder och boende i Säbybro mm. för Signe och Tyra
Proveniens: Inspelning av Tyra Karlsson.
Speltid: 00:47:21 Datum: 1974
Plats i arkivet: Band 02 sida 1

Innehåll: Arvid Tilly, son till fiskare vid Bjärka-Säby, berättar om fiske, fiskemetoder och boende i Säbybro mm. för Signe och Tyra
Proveniens: Inspelning av Tyra Karlsson.
Speltid: 00:28:11 Datum: 1974
Plats i arkivet: Band 02 sida 2

Innehåll: Inspelat radioprogram, TRU-kursen Bygd i förvandling, Östergötland
Speltid: 00:48:26
Plats i arkivet: Band 06 sida 1

Innehåll: Inspelat radioprogram, TRU-kursen Bygd i förvandling, Östergötland
Speltid: 00:48:12 
Plats i arkivet: Band 06 sida 2

Innehåll: Inspelat radioprogram om bergtäkten i Styvinge. Intervju med Ola Persson, Mats Persson, Lennart Göransson, Sven Noreen och B Helmfrid.
Speltid: 00:24:55 Datum: 1974
Plats i arkivet: Band 07 sida 1

Innehåll: Henry Sundström i Mörketorp berättar om sin gård, sitt liv och läser dikter. Från en exkursion med studiecirkeln Bygd i förvandling den 8 juni 1979. (Några dikter i filens slut tycks ha lagts till vid ett senare tillfälle).
Speltid: 00:38:35 Datum: 1979-06-08
Plats i arkivet: Band 07 sida 2

Innehåll: ”Risnäs-kvällen”
Proveniens:
Inspelning av Tyra Karlsson.
Speltid: 00:19:20 Datum: 1979-06-08
Plats i arkivet: Band 08 sida 1

Innehåll: Tyra Karlsson intervjuar Stina Hermansson, Björksäter.
Proveniens:
Inspelning av Tyra Karlsson.
Speltid: 00:46:18 
Plats i arkivet: Band 10 sida 1

Innehåll: Tyra Karlsson intervjuar Ivar Johansson i Kröken. Närvarande även Ingrid och Ingmar Carlsson i Styvinge
Proveniens:
Inspelning av Tyra Karlsson.
Speltid: 00:23:38 
Plats i arkivet: Band 11 sida 1

Innehåll: Inspelat radioprogram, TRU-kurs, avsnitt: Vattenväg, landsväg, Odens väg; när järnvägen kom till Kisa.
Speltid: 00:41:15 
Plats i arkivet: Band 12 sida 1

Innehåll: Ragnar Törnqvist berättar för Tyra Karlsson om när fackföreningen bildades i Vist.
Proveniens: Inspelning av Tyra Karlsson.
Speltid: 00:48:49 
Plats i arkivet: Band 12 sida 2

Innehåll:Tyra Karlsson samtalar med fru Granberg i Visthemmet.
Proveniens: 
Inspelning av Tyra Karlsson.
Speltid: 00:31:31 
Plats i arkivet: Band 13 sida 1

Innehåll: Tyra Karlsson samtalar med fru Anna Pettersson i Visthemmet.
Proveniens: 
Inspelning av Tyra Karlsson.
Speltid: 00:39:02 
Plats i arkivet: Band 13 sida 2

Innehåll: Möte med f.d. elever vid Bjärka-Säby lantbruksskola. Oscar Ekman informerar om godsets utveckling under senare tid.
Proveniens: 
Inspelning av Tyra Karlsson.
Speltid: 00:45:21 
Plats i arkivet: Band 14 sida 1

Innehåll: F.d. elever vid Bjärka-Säby lantbruksskola berättar för Tyra Karlsson.
Proveniens: 
Inspelning av Tyra Karlsson.
Speltid: 00:20:52 
Plats i arkivet: Band 14 sida 2

Innehåll: Ljudupptagning från studiecirkel, avsnitt Kringstorp. Deltagare, bl.a. Brita Petersson, Olga Johansson, Sten X och Ingmar Carlsson redovisar studieresultat
Speltid: 00:52:42 
Plats i arkivet: Band 15 sida 1

Innehåll:Sveriges lokalradio. Bjärka-Säby Fornhemmet 1986-07-09. Åke o Britta Petersson berättar.
Speltid: 00:49:46 Datum: 1986-07-09
Plats i arkivet: Band 16 sida 1 och 2

Innehåll: Konstnären Per Göransson berättar minnen från Cedersberg och trakten däromkring. Inspelat på Gunnarsbo. Deltagare Eli och Per Göransson, Ingrid och Ingmar Carlsson och Anna-Britta och Gösta Baumgart. Anm: Ett mycket intressant band! / HH.
Speltid: 00:47:54 Datum: 1995-08-22
Plats i arkivet: Band 17 sida B

Innehåll: TRU-kurs. Slut program 5. Ragnar Törnqvist. Allan Andersson i Ullstämma norrgård berättar för Ingrid Hagström. Anm: Ett mycket intressant band! / HH.
Speltid: 00:26:31 
Plats i arkivet: Band 18 sida 1

Innehåll: Ivar Johansson ”i Kröken” berättar Lövingsborgs historia.
Speltid: 00:28:32 
Proveniens: Inspelning av Mats Persson
Plats i arkivet: Band 19 sida A

Innehåll: Diverse låtar spelade på fiol av Holmfrid (”Hoffe”) Wiqvist.
Speltid: 00:47:26 
Plats i arkivet: Band 20 sida A och B

Innehåll: Lennart Angvik: Den första gång jag såg dig, sov på min arm, Rönnerdahl(Taube)
Viston: Uti vår hage, Fjäril vingad (2:dra versionen), Höga berg o djupa dalar, Ormbunken ristar sin ringlande topp, My Lord what a morning, Nu sjunger fåglar på gröna grenar, Där går en dans på Sunnanö.
Speltid: 00:38:05 Datum: 1984-06-12
Proveniens: Inspelning i Sturefors slottspark av Lennart Wetterberg.
Plats i arkivet: Band 21 sida A

Innehåll: Körsång av Ryds + Vists körer.
Speltid: 00:43:22 
Plats i arkivet: Band 22 sida A

Innehåll: Körsång av Ryds + Vists körer.
Speltid: 00:07:42 
Plats i arkivet: Band 22 sida B

Innehåll: Hela kyrkan sjunger in julen. Vist kyrka 1982-12-19.
Speltid: 00:29:17 
Plats i arkivet: Band 23 sida 1

Innehåll: Hela kyrkan sjunger in julen. Vist kyrka 1982-12-19.
Speltid: 00:29:11 
Plats i arkivet: Band 23 sida 2

Innehåll: Nils Sjöbert berättar om Vist kyrka. Inledning och avslutning av Hans Eneroth.
Speltid: 00:39:52 
Plats i arkivet: Band 51 sida 1

Innehåll: Gunnar Kleist berättar om Vist kyrka. Inledning och avslutning av Hans Eneroth.
Speltid: 00:20:30 
Plats i arkivet: Band 51 sida 2

Innehåll: Gösta Lundberg berättar om Bo Jonsson Grip och Östergötland på Wist Hembygdsförenings sammankomst i september 1982.
Speltid: 00:37:48 Datum: 1982-09
Plats i arkivet: Band 60 sida A

Innehåll: Ture Axeling (91 år) berättar om Sörby och Sturefors slott i gångna tider. Närradioprogram.
Speltid: 00:30:12 Datum: 1982-05-09
Plats i arkivet: Band 60 sida B

Innehåll: Närradioprogram ”Så var det då”. Stina Hermansson berättar om hur det var under Sturefors slott i början av seklet
Speltid: 00:29:26 Datum: 1983-04
Plats i arkivet: Band 61 sida A

Innehåll: Kören ’Viston’ sjunger
Speltid: 00:27:59 Datum: 1984 eller 1985
Plats i arkivet: Band 65 sida 1

Innehåll: Svea Andersson berättar om Bjärka tegelbruk, 1920- och 1930-talen.
Ivan Thorn berättar om torp på Sturefors. Anm: Ett mycket intressant band! / HH.
Speltid: 00:40:42 
Plats i arkivet: Band B02 sida A

Innehåll: Föreningar i Sturefors 1994. Barbro Gustavsson, Stig Jakobsson, Nisse Sjöbert, Bertil Wilhelmsson, Arne Tönnehed (Törnehed?), Hans Eneroth, Bengt Valla, Marita Karlsson.
Speltid: 01:09:26 Datum: 1984
Plats i arkivet: Band B08 sida A och B

Innehåll: Vera o Nisse Sjöbert berättar om Whbf övertagande av och planerna för Bomtorpet. Rune Almqvist: Fornhemmet Nisse Sjöbert, Hans Eneroth. Hilding Borg berättar om slagtröskning. Hattparad. Greta Andersson. Sion Brass. Viston.
Speltid: 00:43:29 Datum: 1989
Plats i arkivet: Band B12 sida A

Innehåll: Intervjuer med personer som berättar om gången tid. Axel Vistrand, Vist. Emma Gustavsson, Landeryd. Kalle i Kilen. Carolina Carlsson, Stjärnorp. Anm: Ganska dålig inspelningskvalitet
Speltid: 00:27:38 
Plats i arkivet: Band B13 sida A

Innehåll: Intervjuer med personer som berättar om gången tid. Axel Vistrand, Vist. Emma Gustavsson, Landeryd. Kalle i Kilen. Carolina Carlsson, Stjärnorp. Anm: Ganska dålig inspelningskvalitet
Speltid: 00:30:25 
Plats i arkivet: Band B13 sida B

Innehåll: Ingvar Kristoffersson, Stig Lind, Nils Sjöbert. Prat om Risnäs, Kinda kanal, järnvägen. Anm: Ett mycket intressant band! / HH.
Speltid: 00:47:03 
Plats i arkivet: Band B18 sida A

Innehåll: Om 1700- och 1800-talets knektar. Ur Radions ”Vetandets värld”.
Speltid: 00:25:07 
Plats i arkivet: Band B19 sida A

Innehåll: Olga Johansson berättar: Barndomsminne vid torpet Berglund
Speltid: 00:02:29 
Datum: 2006-05-18