Externa länkar

Här har vi samlat hemsidor från bland annat fler hembygdsföreningar, digitala museum och historiska samlingar. Känner du till en hemsida som skulle vara passande i listan nedan? Hör gärna av dig och berätta mer. 

Sveriges Hembygdsförbund med Bygdeband

Här hittar du hemsidor till hembygdsföreningar i Sverige

Bygdeband är nu integrerat i Sveriges Hembygdsförbunds hemsida. Här hittar du berättelser om vanliga människors märkvärdiga liv med över en miljon platser, personer, bilder och dokument.

Kringla

Kringla Riksantikvarieämbetet

I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.

Minnen (f.d. Platser)

Här hittar du hemsidan Minnen. Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och minnen.

Här kan vem som helst gratis bli medlem och berätta om det som de tycker är viktigt, synliggöra sin historia och lägga en bit till det stora pusslet.

Alvin

Alvin – Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats. Den utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Flera andra kulturarvsinstitutioner är också medlemmar i Alvin.

Digitalt museum

Digitalt museum

Sök bland ca 2,5 miljoner objekt, foton, föremål m m från våra museer. Hit har också Bild Linköping flyttats.

Stafsäter egendom
Vårdnäs

Vårdnäs Hembygdsföreningen

Vårdnäs socken:  Maud Lindebergs avskrifter av källmaterial om Vårdnäs socken.

Nättidningen Rötter

Nättidningen Rötter

Sveriges Släktforskarförbund med bl a många databaser, t ex Porträttfynd och Gravstensinventeringen

DIS-Filbyter

Dis-Filbyters hemsida

Dis-Filbyter är en regionförening till släktforskarföreningen DIS med verksamhet i Östergötland och södra Södermanland.

Östergötlands genealogiska förening

Östergötlands genealogiska förening

En regional släktforskarförening för dig som forskar i och om Östergötland

Lantmäteriets Historiska Kartor

Lantmäteriets Historiska Kartor

I det digitala arkivet finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628. Kartorna täcker stora delar av Sverige.

Fornsök

Fornsöks hemsida 

I FMIS, Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem, finns information om samtliga kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Informationen är nåbar via söktjänsten Fornsök, som är öppen för alla.

TORA

Riksarkivet projekt Tora

Topografiskt register på Riksarkivet (TORA) är ett projekt som rör Sveriges historiska bebyggelse.

Ortnamnsregistret

Ortnamnsregistret

Institutet för språk och folkminnen

K-samsök

K-samsök

K-samsök tillgängliggör kulturarvsdata från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Här finns mer än tio miljoner objekt som till exempel museiföremål, lämningar, bildsamlingar och arkivhandlingar.