Om Wist Hembygdsförening

Föreningen bildades 1976 på initiativ av Tyra Carlsson och har i dag ca 300 medlemmar. Ändamålet är att värna om och vårda bygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Kanske är en av de viktigaste uppgifterna underhållet av Fornhemmet i Bjärka-Säby. Läs gärna mer om föreningens ändamål under våra stadgar. Vårt geografiska område är Vists socken.

På vår hemsida kan du se vad som är på gång men också ta del av vårt rika dokumentation om hus, torp, dokument, skrivelser, inventarier och en del av den stora mängd foton som finns i föreningens ägo.

Vad har hänt under åren inom föreningen? Svaren på denna fråga och Hembygdsföreningens historia kan utläsas ur styrelsens årsberättelser som redovisas nedan för de gångna åren. Verksamheten under åren 1976 – 1982, då upprustningen av Bjärka-Säby Fornhem var föreningens högst prioriterade aktivitet redovisas översiktligt i Allan Anderssons dagbok från denna tid.

Här ligger Sturefors, en dryg mil söder om Linköpings centrum: