Hänt under 2015-2020

Årsberättelse för år 2015
Wist Hembygdsförening.  
Årsberättelse för år 2015.
Föreningen hade vid årets slut 311 medlemmar.
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.
Årsmötet hölls i Vist församlingshem den 5 mars. Innan mötet spelade och sjöng PRO-kören.
Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta semlor. Efter mötet visade naturfotograf Karl-Olof Bergman
bilder från Sydamerika och berättade om ”jakten efter den mytomspunna jaguaren”.
Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas 
 
Spåntaket på ladugården/logen vid Lötenstugan har lagts om.
Arbetet har utförts i egen regi av medlemmar i föreningen, totalt har 22 personer varit delaktiga vid 17
tillfällen från maj till september 2015 och tillsammans gjort 418 timmars arbetsinsats.
 
Ryggningen av halmtaket på logen från Sadelmakaretorpet har förnyats.
Ett förrådsställ för virke har byggts vid Bjärka-Säby Fornhem.
Kurs i gärdegårdshägnad genomfördes på Hjortkälla tillsammans med JUF.
Vårstädning i Bjärka-Säby Fornhem.
Vårens kulturvandring gjordes från Tomta i Bjärka-Säby. Hans Hansson visade och berättade var Torpa by,
Lötenstugan och Bomanstorps soldattorp varit belägna. Torpet Lugnet och Gatstugan besöktes också.
Tidsresan med fjärdeklassarna i Vist skola. Eleverna förflyttas 100 år bakåt i tiden när de träder
innanför grindarna i Fornhemmet.
Undervisning i olika tekniker, arbete och husförhör väntar som dokumenterades av Corren 24.
Årets vårutflykt gick först till Brandkårsmuseet i Simonstorp, lunch följde vid Bråvikens strand och
dagen avslutades på museer i Norrköping. Vädret tillät inga utomhusaktiviter.
Den traditionella friluftsgudstjänsten vid Bomtorpet med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan
fick i år flyttas till Vist kyrka på grund av fuktig väderlek.
Slåttergillet i fornhemmet söndagen 12/7 var ett samarrangemang med JUF.
Där deltog ett 40-tal både unga och gamla som med liv och lust såg till att ett 15-tal hässjor snart sattes upp.
Botanisk vandring i Hjortkälla med Ingmar Carlsson. Ett samarrangemang med Linköpings kommun.
Hembygdsdag, även kallad hemvändardag, vid Fornhemmet i Bjärka-Säby. Gudstjänst inleder eftermiddagen.
Försäljning av bl.a. honung, grönsaker, tavlor, textilier och träkonst.
Lotterier och kaffeförsäljning med hembakat bröd som skänkts av medlemmar.
Omkring 150 deltagare trivdes i solen och underhölls av Katharina och Leo.
Våffelfesten i Bomtorpet lördagen den 22 augusti var som vanligt mycket välbesökt.
En av de damer som arbetade i köket var 95-åriga Maja som med sin kunskap såg till att våfflorna blev delikata.
Som tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och
Fornhemmet på smörgåstårta med dryck den 6/9.
Vi deltog på Sturefors marknad med försäljning av honung, lotter och böcker.
Vid höstens kulturafton den 15 oktober talade Bo Knutsson om och kring gamla föremål.
Julmarknad i Bomtorpet den 12 december med kaffe, glögg o pepparkakor. Brödlotteri och försäljning av dörrkransar.
Studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet. 
Guidning av Bjärka-Säby Fornhem. Löpande skötsel och underhåll av Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet.
Bland alla besökare i Fornhemmet var bl.a. en grupp från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
som nattetid smög omkring och letade efter ett utrotningshotat kryp.
En busslast franska studenter hittade också till Fornhemmet.
Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Vist skola, Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF samt Stureforsgillet
är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter.
Vi ser med glädje och tillfredsställelse framåt mot ett nytt aktivt år i vår bygd.
 
Sturefors den 25 januari 2016.
    
    
………………………………………………………….…………………………………………
Rune SundströmAnette Larsson SödermanHåkan GustafssonAnders Ekdahl
OrdförandeSekreterareKassörVice ordförande
     
……………………………………………………………………………………………
Bertil JohanssonMargareta NilssonMarie-Louise PetterssonIngmar Carlsson
     
…………………………………………………………………
Cecilia LindrothChristina GustavssonGreger Andersson
       
       
 
 
Hemsida www.wisthbf.se
 
  
        
Årsberättelse för år 2016


Wist Hembygdsförening.
Årsberättelse för år 2016.

Föreningen hade vid årets slut 312 medlemmar. Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem torsdagen den 3 mars. PRO-kören underhöll, Jocke Johansson berättade och visade bilder om de ”Mänsker jag aldri´ mött”. Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta semlor.

Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

Kurs i gärdesgårdshägnad genomfördes i Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF. Tjugotalet intresserade deltog.

Vårröjning utomhus och vårstädning inomhus i Bjärka-Säbys fornhem.

Årets kulturvandring utgick från smedjan i Bjärka-Säby. Tjugumålstorpen, Kolbotten, Nysäter och Häradssveden besöktes. Kerstin Björneskog berättade om sina morföräldrar som bott i Häradssveden, Hans Hansson guidade.

En tidsresa 100 år tillbaka i tiden genomfördes i Fornhemmet med fjärdeklassare från Vist skola. Undervisning i gamla tekniker, arbete och husförhör utfördes med entusiasm.

Vårutflykten lockade trettiotalet medlemmar att besöka Björke vävstuga, inta lunch på Hotel De Geer i Finspång och avsluta med att besöka Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar.

I strålande solsken välkomnades ca 80 besökare till den traditionella friluftsgudstjänsten med Frälsningsarmén och Svenska kyrkan vid Bomtorpet. Kaffe med dopp i trädgården, varefter Vist församling bjöd på lunch i församlingshemmet.

Slåttergillet i Fornhemmet tillsammans med JUF lockade 25-talet deltagare i härligt väder.

Hemvändar-hembygdsdagen inleddes med gudstjänst. Kaffe serverades med hembakat bröd som skänkts av medlemmar. Lokala producenter och konsthantverkare stod för försäljningen. Folkdansuppvisning, allsång och musik med Blue Berrys lockade många besökare. Dagen till ära hade den nybyggda och utökade kryddträdgården färdigställts av deltagarna i växtcirkeln.

Våffelfesten i Bomtorpet den 27 augusti var som vanligt välbesökt.

Årets botaniska vandring genomfördes i duggregn av ett fåtal entusiaster under ledning av kommunekolog Gunnar Ölfvingsson. Ett samarrangemang med Linköpings kommun.

Med anledning av att Hembygdsrörelsen firar 100 år blev vi inbjudna av Linköpings kommun att delta under Äldredagen i Konsert och Kongress. En presentationsfilm om föreningens verksamhet visades kontinuerligt.

Hembygdsföreningen sålde honung, böcker och skraplotter på Sturefors marknad.

Studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet.

Visningarna av Fornhemmet i Bjärka-Säby har varit välbesökta.

På Fornhemmet har under året bytts vindskivor, vatt-och nockbrädor. Lagts ny ryggning på halm/vasstaken. Rödmålats och tjärats.

Bomtorpet har nyttjats till cirklar och möten vid 59 tillfällen, toppar gör PRO med 47.

Vid kulturaftonen den 18 oktober firades föreningens 40-års jubileum i Vist församlingshem. Brandmyndigheten tillåter 150 sittande besökare, vilket gjorde att vi tyvärr fick sätta gräns där för antalet gäster. Ett glas alkoholfritt bubbel med snittar därtill inledde kvällen. Från föreningens första styrelse deltog dåvarande kassören Birgit Hackl och en hälsning från den första sekreteraren Ola Persson lästes upp. Östergötlands Hembygdsförbunds ordförande Denny Lawrot gratulerade med en utmärkelse. Föreningens jubileumsbok om Cedersbergs glasbruk presenterades av författaren och konsthistorikern Urban Windahl. Bokbeställningar togs upp. Hans Eneroth berättade om sin tid som kyrkoherde i församlingen och Fredrik och Peter spelade och sjöng. Hembakt äppelkaka serverades till kaffet.

Årets aktiviteter avslutades med julmarknad i Bomtorpet. Kaffe, glögg och pepparkakor tilltalade de många besökarna. Ett bord dignande av hembakade kakor, bullar och limpor lockade till köp av 800 lotter på 4 timmar. Tillsammans med ett lotteri på en hemvävd trasmatta och ett ostlotteri, försäljning av honung, dörrkransar och böcker blev vinsten denna eftermiddag ca 10 000 kr, tack vare givmilda medlemmar och tomten som spred gemytlig stämning.

Som tack för gjorda insatser bjöds de medlemmar som under året hjälpt till i Bomtorpet och Bjärka-Säby Fornhem på smörgåstårta.

Jubileumsboken har fått stor medial uppmärksamhet och är en av tre nominerade till Årets bok på Antikmässan i Stockholm.

Den 21 juni lämnade vår eldsjäl Ingmar Carlsson oss. Han deltog i våra aktiviteter in i det sista. Med stor entusiasm manade han på och arbetade med förnyelsen av örtagården vid Fornhemmet. Tyvärr fick han inte se slutresultatet. Vi saknar hans kunskap, klokhet och glada tillrop.

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Vist skola, Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF samt Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Varmt tack till alla som bakat och skänkt gåvor. Vi ser med glädje och tillfredsställelse fram mot ett nytt aktiv år i vår bygd.

Sturefors den 1 februari 2017

(Originalet har här namnteckningar:
………………………………. ……………………………… ……………………………. …………………………….

Rune Sundström Anette Söderman Håkan Gustafsson Anders Ekdahl
Ordförande Sekreterare Kassör Vice ordförande


……………………………… …………………………… ………………………………………

Cecilia Lindroth Margareta Nilsson Marie Louise Pettersson

……………………………. …………………………… ………………………………………

Christina Gustavsson Greger Andersson Urban Windahl

Årsberättelse för år 2017

Årsberättelse

Wist hembygdsförening 2017

Föreningen hade vid årets slut 310 betalande medlemmar

Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten samt planeringsmöte.

Årsmöte hölls i Vists församlingshem tisdagen den 7 mars 2017. PRO-kören sjöng under ledning av Inger Koberstein och Carina Glenning kåserade om livet efter femtio.

Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta semlor.

Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

 

 • Hägnadskursen i Hjortkälla tillsammans med Linköpingsortens JUF lockade 22 deltagare.

 • Vid vårröjningen utomhus och städningen i husen vid Fornhemmet hjälptes 18 medlemmar åt att göra fint.

 • Årets kulturvandring var i år förlagd till Stafsäter.

 • I maj besöktes Fornhemmet av representanter från Östergötlands museum och Hembygdsförbundet som letade föremål till Folkkonst i Östergötland, museet 2018.

 • Fjärdeklassare från Vist skola fick även i år göra en resa 100 år bakåt i tiden. Undervisning i gamla tekniker och hårt arbete utfördes entusiastiskt och dagen avslutades med husförhör.

 • Frälsningsarméns och Svenska kyrkans traditionella friluftsgudstjänst hade ett 80-tal besökare i Bomtorpets trädgård med kaffeservering.

 • Bomtorpet besöktes av 50 andraklassare som fick höra om Bomtorpet och hembygdsföreningen.

 • Fem styrelsemedlemmar letade efter den gamla kyrkspången i Vistkärret och fann 5 stolpar som troligen har hört till densamma.

 • Årets botaniska vandring i Hjortkälla flyttades från augusti till juni i samarrangemang med Linköpings kommun. Kommunekolog Gunnar Ölfvingsson undervisade 26 deltagare om Hjortkällas natur.

 • Även i år samarbetade JUF och hembygdsföreningen med slåttern vid Fornhemmet, c:a 25 deltog.

 • För första gången välkomnades de många besökarna på hemvändar-hembygdsdagen av Frälsningsarméns blåsare. Eftermiddagen inleddes med gudstjänst. Kaffe serverades med hembakat bröd som skänkts av medlemmar, lotteri-och bokförsäljning samt närodlat och lokalt tillverkade alster fanns att köpa. Det bjöds på dans av ungdomarna i gruppen ”Vi kan”, sång och musikunderhållning av Leo och Katarina. Arrangörerna gladdes åt en lyckad regnfri eftermiddag.

 • Våffelfesten i Bomtorpet var som vanligt välbesökt, i år på en söndag.

 • Föreningen deltog på Äldredagen i Konsert och Kongress.

 • Honung, böcker och skraplotter såldes på marknaderna i Stafsäter och Sturefors.

 • Vid 17 visningstillfällen har sammanlagt 321 besökare tittat in i husen vid Fornhemmet.

 • Två studiecirklar har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet. Biodling med 7 deltagare och växtcirkel med 9 deltagare.

 • Bomtorpet har fått nytt tegel på taket.

 • I Bomtorpet har studieverksamhet och styrelsemöten förekommit vid 65 tillfällen.

 • Årets kulturafton den 17 oktober inleddes med sång och musik av trion Lisa Nilsson, Rebecca Jarl Evertsson och Anne Gustavsson Jarl. Det serverades hembakad äppelkaka till kaffet och folkbildare Johan Birath lockade till skratt.

 • På grund av den stora byggnationen i Sturefors centrum bjöds de som brukar vara med på julmarknaden in till Bomtorpets trädgård. Vid staketet stod blivande julgranar uppställda och från scouternas grill spreds goda dofter. Hantverk, hembakat bröd och lotter fanns att köpa. Inne i stugan var det vackert julpyntat och tomten hoade gemytligt i köket. Generösa damer hade bakat till det stora brödlotteriet och en hemvävd trasmatta hade även i år skänkts. Kransar hade tillverkats och tillsammans med honung, kaffe och glöggförsäljning blev det ett bra tillskott i föreningskassan. De boende hade flyttat sina bilar från parkeringen utanför, så det kunde dansas kring granen där.

 • Hemsidan uppdateras fortlöpande.

 • Som tack för värdefulla insatser under året bjöd föreningen in till lunch på Restaurang Bogestad.

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Vist skola, Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF samt Stureforsgillet är av stort gagn och värde. Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Varmt tack till alla som bakat och skänkt gåvor. Vi ser med glädje och tillfredsställelse fram mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

 

Sturefors den 30 januari 2018

………………………………………….. ……………………………………………… ……………………………………………..

Anders Ekdahl                        Anette Söderman                     Håkan Gustafsson

Ordförande                               Sekreterare                              Kassör

…………………………………………….. ……………………………………………… ……………………………………………..

Rune Sundström                        Cecilia Lindroth                              Margareta Nilsson

Vice ordförande

…………………………………………… ……………………………………………..

Marie-Louise Pettersson               Christina Gustavsson

…………………………………………….. …..…………………………………………

Greger Andersson                            Eva Sievert

Årsberättelse för år 2018

Wist Hembygdsförening
Årsberättelse 2018

Föreningen hade vid årets slut 317 betalande medlemmar.

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten.

Årsmöte hölls i Vists församlingshem den 6 mars 2018. Bondkomikern Kaj Lärka stod för underhållningen.

Det serverades hembakta semlor till kaffet och såldes lotter.

Från årets verksamhet i övrigt kan nämnas:

 • Hägnadskursen, tillsammans med JUF, flyttades i år till Fornhemmet i Bjärka-Säby med 25 deltagare som iordningställde 15 m ny gärdesgård.

 • Vid vårröjning och städning i Fornhemmet hjälptes 18 medlemmar åt att göra fint.

 • Kulturvandringen gjordes i år vid Skorpa gamla kvarn och Hovetorpsfallet.

 • I årets tidsresa deltog 48 fjärdeklassare från Vist skola. De undervisades i gamla tekniker, skurade golv, körde grus och spintade trinnor. Husförhöret gick bra och alla blev med beröm godkända av prästen.

 • En solig lördag i maj samlades 44 medlemmar vid kyrkan för att åka buss till slussen i Brokind och där, lite äventyrligt, stiga på Kind för en härlig tur på kanalen till Prästgårdskajen.

 • En härlig söndagsförmiddag i juni bjöd Frälsningsarmén och Vist församling ett 70-tal besökare på friluftsgudstjänst i Bomtorpets trädgård och hembygdsföreningen serverade kaffe med hembakat.

 • En intressant naturguidning vid Hjortkälla lockade 16 deltagare under ledning av kommunekolog Torbjörn Blixt.

 • Den 8 juli var det slåtter vid Fornhemmet i samarbete med JUF, c:a 20 personer deltog.

 • Fornhemmet besöktes bl.a. av medlemmar från Kinda Mat, Pingstkyrkan, Grebo Hbf och församlingen Snöstorp i Halland. Söndagsvisningarna var något mindre besökta denna sommar.

 • Hembygdsdagen inleddes med gudstjänst i samarbete med Frälsningsarmén och Vist-Vårdnäs församlingar. Kaffe med hembakat bröd, diverse försäljning, lotterier, dansuppvisning och underhållning av Blueberrys.

 • Våffelsmeten till festen i Bomtorpet vispades enligt traditionen av Maja Gustafsson. Annons på Sturefors Anslagstavla lockade i år även yngre besökare.

 • Föreningen sålde honung, böcker och 21-lotter på Stafsäters marknad och Äldredagen.

 • I samarbete med Studiefrämjandet deltog åtta naturintresserade medlemmar i en växtcirkel.

 • PRO har även i år varit flitigast att nyttja Bomtorpet till studieverksamhet.

 • För första gången genomfördes en svampexkursion med svampkonsulent Tommy Svensson. Årets torka gjorde det extra spännande att se om några svampar kunde hittas. Resultatet blev överväldigande och 16 nöjda medlemmar lärde sig förhoppningsvis något svampnyttigt.

 • Tillsammans med Vårdnäs Hbf samlades vi vid magasinet i Bjärka-Säby, där Margit Ekman generöst välkomnade oss och berättade hur man hade räddat vagnarna och gjort dem i ordning. Ordförande i Vallavagnarnas Vänner, Åke Öberg, delade med sig av sin expertkunskap till 40-talet besökare.

 • Årets kulturafton inleddes med sång av PRO-kören under ledning av Inger Koberstein. En film om Stångån och kraftverksbygget i Hovetorp visades. Joakim Johansson kåserade och visade bilder från sin bok om Kinda kanal.

 • Årets program avslutades som traditionen bjuder med julmarknad i Bomtorpet. Ett dignande bord med hembakat bröd i alla former lottades ut. Även i år deltog ”knallar” i trädgården och det dansades kring granen till P-Os dragspelstoner.

 • Hemsidan uppdateras fortlöpande.

 • Personal från Östergötlands länsmuseum besökte under våren Fornhemmet i jakt på föremål till Folkkonstutställningen, Det blå skåpet. En herrväst lånades ut till museet.

 • Fornhemmet har med bidrag från Eklandskapsfonden fått nya skyltar med QR-koder på husen och i örtagården.

 • Föreningen har haft två representanter i Östergötlands Hembygdsförbunds styrelse.

 • Föreningen har bytt bank till Kinda-Ydre Sparbank. Plusgirot har upphört och ersatts med bankgiro och Swish.

 • Som tack för värdefulla insatser under året bjöd föreningen in till lunch på Restaurang Bogestad.

Med anledning av Tekniska Verkens iver att ta bort dammarna i Stångån har vi därför i år haft Stångån och Kinda kanal som röd tråd i programaktiviteterna. Föreningen har även lämnat remissvar till Stångåns vattenråd.

Samarbetet med Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, Vist skola, Studiefrämjandet, Linköpingsortens JUF samt Stureforsgillet är värdefullt för oss i föreningen.

Styrelsen framför ett stort tack till alla som varit med på våra olika aktiviteter. Varmt tack till alla som bakat och skänkt gåvor. Vi ser med glädje fram mot ett nytt aktivt år i vår bygd.

Föreningen välkomnar fler att ta aktivt del i vårt arbete!

Sturefors den 8 februari 2019

………………………………………………… …………………………………………………. ……………………………………………..

Anders Ekdahl      Håkan Gustafsson      Anette Söderman

Ordförande           Kassör                          Sekreterare

…………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………….

Rune Sundström    Cecilia Lindroth    Margareta Nilsson

Vice ordförande     Ledamot                  Ledamot

…………………………………………………… …………………………………………………

Marie-Louise Pettersson    Christina Gustavsson

Ledamot                                Ledamot

…………………………………………………. …………………………………………………..

Greger Andersson Eva Sievert

Suppleant               Suppleant

Årsberättelse för år 2019

Wist hembygdsförening

Årsberättelse 2019

Medlemsantalet har varit 333. Styrelsen har haft 8 protokollförda möten.

Årsmötet hölls i Vist församlingshem den 19 mars. Anneli Larsson sjöng vackra visor till gitarrackompanjemang av Kenneth Berrio Garcia. Marie-Louise Pettersson läste en berättelse om hur man firade midsommar vid Sturefors gods när hennes mamma var ung. Lotteriförsäljning och kaffe med hembakta semlor.

Från årets verksamhet i Fornhemmet kan nämnas:

 • Hägnadskursen genomfördes av 25 deltagare tillsammans med JUF.

 • Det röjdes och städades av 16 medlemmar.

 • Vid slåttern räfsade och hässjade både medlemmar och intresserade som läst blänkaren i Corren.

 • Fler än 200 besökare hittade till Fornhemmet under söndagsvisningarna.

 • Speciella guidningar ordnades för 30 studenter, med 10 olika nationaliteter, från Linköpings universitet samt 44 nysvenskar med lärare från Mariannelunds folkhögskola.

 • Hembygdsdagen var välbesökt trots risk för regn. Vist-Vårdnäs församlingar inledde med gudstjänst. Hantverk, närodlat och lotterier såldes. Det var premiär för Ove Berggårdens efterträdare Olof Petersson att sälja fin honung som han slungat från föreningens bisamhällen några få meter bort. ”Vi kan”-gänget dansade och Katarina med Leo och Göran sjöng och spelade. Kaffe med hembakat.

 • Under Östgötadagarna 7-8 september fanns svampkonsulent Tommy Svensson i Fornhemmet för att examinera och svara på frågor om svampar som han själv och besökarna plockat med sig. Östgötamuffinsen som speciellt komponerats för dessa dagar, serverades till kaffet och var bakade av Barbro Lejon.

 • Underhållsarbetet har fortgått under sommaren.

 • Det blev ingen tidsresa med fjärdeklassarna från Vist skola.

Från årets verksamhet i Bomtorpet kan nämnas:

 • Den 9 juni hissades flaggan för första gången på den nyuppsatta stången.

Vist församling höll friluftsgudstjänst i trädgården med damkören Senza Nome. I år uteblev frälsningsarmén som inte var i fas med verksamheten. De många besökarna kunde avnjuta kaffe med hembakat i solen, serverat av hembygdsföreningen.

Dagen var planerad som en familjedag. En traktor, tipspromenad och uppträdande av Niklas Lüning var tänkt att locka barnfamiljer under eftermiddagen. Endast ett fåtal familjer dök upp, men föreningens frivilliga hjälpredor hade en trevlig eftermiddag tillsammans med besökande pensionärer.

 • Femtio andraklassare från Vist skola besökte Bomtorpet tillsammans med bitr. professor David Ludvigsson som forskar om barns möte med kulturarvet. De fick höra berättas om bygden och ställa frågor.

 • Ett hundratal goda våfflor gräddades i trädgården en solig söndag i augusti. Maja Gustafsson hade även i år varit behjälplig med smeten. Trädgården fylldes av gäster som dröjde sig kvar denna trivsamma dag.

 • 25 sept. kom ättlingar till de som bodde i Bomtorpet 1850-1860 på besök från USA. De besökte även Eriksholm där deras farmor Hilda Wilhelmina Eriksdotter föddes 1864 och senare emigrerade till Amerika.

 • Årets sista programpunkt var julmarknaden. ”Knallar” i trädgården och dans kring granen till dragspelstoner bidrog till god stämning trots en regnskur. Inomhus var trivseln och trängseln på topp i det mysigt juldekorerade torpet med goda dofter från kaffe och glögg.

 • Inga Andersson hade skänkt en vacker trasmatta som lottades ut. Till brödlotteriet hade det bakats och skänkts alltifrån matbröd till småkakor i riklig mängd. Kransar och honung, samt ett par böcker såldes.

Från verksamheten i övrigt kan nämnas:

 • Föreningen har haft en representant i Hembygdsförbundets styrelse. I januarikonferensen deltog två ledamöter liksom på Hembygdsförbundets årsmöte.

 • Kulturvandringen gick från Sundsbro till Sturefors slottspark med 12 deltagare.

 • I naturcirkeln, med inriktning på fåglar, deltog 16 medlemmar. Deltagarna besökte fågeltornet vid Stångån, slottsparken, Fornhemmet, Lennart Karlssons trädgård (där den utlovade Svarthättan äntligen kunde höras) samt gökotta i Hjortkälla.

 • Till guidningen kring Linköpings Domkyrka kom endast ett fåtal.

 • Kulturaftonen genomfördes i år tillsammans med församlingen. Författare Elisabeth Svalin Gunnarssons föredrag om ”Trädgårdens fantastiska kvinnor” lockade 75 åhörare. Niklas Lüning spelade och sjöng. ”Go´fika” med hembakad äppelkaka serverades.

 • Vi deltog med försäljning på Stafsäters marknad och på Äldredagen i Konsert och Kongress.

 • Tacklunchen var i år flyttad till Västerbys golfrestaurang.

 • Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

Styrelsen riktar ett varmt tack till er alla medlemmar som gör det möjligt att genomföra alla arrangemang och verksamheter. Varmt tack också till alla som bakat och skänkt gåvor.

Vi ser med glädje fram emot ett nytt aktivt år i vår bygd. Styrelsen välkomnar fler att ta aktiv del i vårt föreningsarbete!

Sturefors den 11 februari 2020.

—————————————— —————————————— ——————————————

Anders Ekdahl Anette Söderman Håkan Gustafsson

Ordförande     Sekreterare              Kassör

—————————————— —————————————— ——————————————

Rune Sundström          Cecilia Lindroth         MargaretaNilsson

Vice ordförande

—————————————— ——————————————

Marie-Louise Pettersson                     Christina Gustavsson

 

 

 

Årsberättelse för år 2020

Wist hembygdsförening
Årsberättelse 2020

Medlemsantalet har varit 314. Styrelsen har haft fem protokollförda möten, varav två mailmöten.

Årsmötet som skulle ha hållits den 19 mars ställdes in p.g.a. Folkhälsomyndighetens restriktioner. Förhoppningen var att senarelägga mötet men eftersom restriktionerna kvarstod gick det inte att genomföra årsmötet 2020.

Valberedningen hade tillsammans med styrelsen förberett valen inför årsmötet. Anders Ekdahl ville fortsätta som ordförande och Eva Sievert ställde upp som sekreterare.

Den 14 april nåddes vi av budet att Anders hjärta inte orkade längre. Hans engagemang, glada humör och smittande skratt kommer aldrig att liva upp våra sammanträden längre. Vi känner en stor saknad.

Efter en viss handlingsförlamning i styrelsen accepterade Rune Sundström att gå in som ordförande.

De flesta av programmets uteaktiviteter har genomförts. Våra mest publika och inkomstbringande kulturprogram, hembygdsdagen och julmarknaden, ställdes dock in. Tre studiecirklar, tillsammans med Vuxenskolan, har engagerat tjugo av våra medlemmar i byggnadsvård, hägnad och natur.

Vandringen i ”Majas fotspår” lockade fjorton deltagare. En trevlig utflykt med berättelser från omgivningarna kring Sturefors gård för c:a hundra år sedan.

Våffelfesten i Bomtorpet genomfördes på ett coronasäkert sätt. Mycket uppskattat av de många gästerna.

En av sommarens varmaste dagar hölls en sammanlyst gudstjänst i Fornhemmet av Vist & Vårdnäs församlingar. Blåsare från Frälsningsarmén medverkade. Föreningen bidrog med några mindre tält så att coronasäkert avstånd kunde hållas.

Fornhemmet har i år varit mycket välbesökt. Söndagsvisningarna har varit populära. Det har firats bröllopsdag och födelsedagar med fika. Vandrare och cyklister har passat på att ta en stunds vila och äta matsäck.

Vår kassör Håkan Gustafsson har tagit initiativet till omläggning av tegeltaken på fyra byggnader i Fornhemmet. Projektet genomfördes tillsammans med byggnadsantikvarie från Östergötlands museum och entreprenör Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Dessutom bidrog medlemmar med stora arbetsinsatser. Arbetet påbörjades i april och färdigställdes under försommaren. Några av våra flitigaste praktiker har träffats måndagar under Håkans ledning och reparerat redskapsbod, bytt grundstock på svinhuset och satt nytt staket till grisen. Vidare har de bytt stockar på smedjan, reparerat ställningen till vattenrören, grävt om blomrabatter och målat. En ny grind har också tillverkats och kommit på plats. Fornhemmet har alltså fått en ordentlig upprustning!

Vår värdefulla hemsida uppdateras fortlöpande av Webbredaktörerna. Biodlaren har framställt god honung som haft strykande åtgång.

Styrelsen riktar ett varmt tack till er alla medlemmar som gör det möjligt att genomföra så många arrangemang och verksamheter. Varmt tack också till er som skänkt gåvor.

Vi ser med förhoppning fram emot att 2021 kunna genomföra aktiviteter och kulturprogram som stod på programmet innan pandemin drabbade oss.

Sturefors den 1 februari 2021

…………………………………………… …………………………………………….. ……………………………………………

Rune Sundström                          Eva Sievert                                            Håkan Gustafsson
Ordförande                                   Sekreterare                                             Kassör

…………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………..

Anette Söderman                       Margareta Nilsson                                          Marie-Louise Pettersson

Vice ordförande

………………………………………….

Christina Gustavsson

2015

2015-03-05 Årsmöte
2015-04-19 Vårstädning i Fornhemmet
2015-05-10 Torpvandring till Löten, Lugnet och Bomanstorp
2015-05-19 Städdag inomhus på Fornhemmet
2015-05-30 Vårutflykt till Kolmården och Norrköping
2015-07-12 Lieslåtter och höhässjning vid Bjärka-Säby Fornhem
2015-08-16 Hemvändar- och hembygdsdag
2015-08-22 Våffelfest i Bomtorpet
2015-09-06 Säsongavslutning i Fornhemmet
2015-09-12 Sturefors marknad
2015-12-12 Julmarknad i Bomtorpet

2016

2016-03-03 Årsmöte
2016-04-16 Hägnadskurs i Hjortkälla
2016-04-24 Vårstädning i Fornhemmet
2016-05-22 Torpvandring till ”gamla och nya” Tjugmålen, Häradssveden, Kolbotten och Nysäter
2016-05-28 Vårutflykt till Björkö Vävstuga och Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar
2016-06-12 Gudstjänst i Bomtorpet med Frälsningsarmén
2016-07-10 Lieslåtter och höhässjning vid Fornhemmet
2016-08-14 Hemvändar- och hembygdsdag i Fornhemmet
2016-08-27 Våffelfest i Bomtorpet
2016-09-10 Vi deltar i Sturefors Marknad
2016-09-11 Säsongsavslutning i Fornhemmet

2016-09-13 Medverkan vid äldredagen i Linköping
2016-09-17 Takunderhållsarbete på Fornhemmet
2016-10-15 Takunderhållsarbete på Fornhemmet
2016-10-18 Föreningen fyller 40 år!!
2016-12-10 Julmarknad i Bomtorpet

2017

2017-03-07 Årsmöte
2017-04-22 Hägnadskurs i Hjortkälla tillsammans med JUF.
2017-05-01 Stafsäter marknad
2017-05-08 Studiecirkel om Fornhemmets örter och växter inledd.
2017-05-21 Torpvandring till Persbo och Grönsved m fl.
2017-06-12 Botanisk och historisk vandring på Hjortkälla.

2017-07-09 Lieslåtter och höhässjning vid Bjärka-Säby Fornhem tillsammans med Linköpingsortens JUF
2017-08-13 Hembygdsdag i Fornhemmet
2017-08-28 Våffelfest i Bomtorpet
2017-10-17 Kulturafton i Församlingshemmet
2017-12-09 Julmarknad i Bomtorpet

2018

2018-01-15 Bomtorpets hängränna nedfallen i snöras. Uppsatt igen.
2018-03-06 Årsmöte
2018-04-21 Hägnadskurs vid Fornhemmet tillsammans med JUF.
2018-05-20 Industrivandring vid Skorpa / Hovetorpsfallen
2018-05-26 Båtresa med Kind från Brokind
2018-06-10 Friluftsgudstjänst i Bomtorpet med medverkan av Frälsningsarmen. Kaffeservering.
2018-06-11 Botanisk och historisk vandring på Hjortkälla. Botaniska studiecirkeln hade sitt andra möte och deltog i vandringen.
2018-08-12 Hembygdsdag i Fornhemmet
2018-08-26 Våffelfest i Bomtorpet.
2018-09-05 Visning av Bjärka-Säby’s samling av gamla vagnar. Samarrangemang med Vårdnäs HBF
2018-09-23 Svampexkursion med svampkonsulent Tommy Svensson. Samling vid Fornhemmet.
2018-10-23 Kulturafton i Församlingshemmet. Tema: Kinda kanal
2018-12-08 Julmarknad i Bomtorpet

2019

2019-03-19     Årsmöte
2019-04          Naturcirkel, fåglar och växter
2019-07-07     Slåttergille i Fornhemmet
2019-07-09     Botanisk vandring i Hjortkälla samt Naturcirkelns avslutningsträff
2019-08-11     Hembygdsdag i Fornhemmet
2019-08-25    Våffelfest i Bomtorpet.
2019-09-08    Östgötadagarna i Fornhemmet
2019-10-05    Guidning i och omkring Linköpings Domkyrka.
2019-10-15    Kulturafton i Församlingshemmet
2019-12-07    Julmarknad i Bomtorpet

2020

20-04-18 Hägnadskurs vid Fornhemmet tillsammans med JUF.
20-05-17 I Majas fotspår. Kulturvandring
20-06-02 Naturcirkel i Fornhemmet
20-06-08 Naturcirkel på Hjortkälla
20-06-24 Ett forskarbesök om revitalisering
20-07-12 Lieslåtter vid Fornhemmet