Kommunikationer

 
 

Vägnätet

 
 
 

Broarna över Stångån

 

Kyrkspängerna

 

Övergångar norr om Bjärka-Säby

 

1600-talets vägnät

 

Vägdelning Hanekind härad 1894

 

Milstolpar, kilometerstolpar, gränsstolpar

 

”Östra promenaden”

 

Kindbovägen

 

Korsgatorna

 

Albinsons åkeri

 

Kinda kanal (läs mer)

 

Kontrakt om kanalisering av sjösystemet antogs den 24 december 1864. Arbetet påbörjades 1865 av Kinda kanal AB och Kinda båtled stod klar i juni 1871. Kanalen som kostade 1.300.000 kronor att bygga avsynades i september samma år.

Farledens storhetstid ur ekonomisk synpunkt blev kort i och med tillkomsten av Östra centralbanan.

 

Östra centralbanan (läs mer)

 

Lagom till Östra Centralbanans 100-års jubileum har Niklas Adell och Per-Olov Brännlund skrivit boken om järnvägen Linköping-Hultsfred. Genom tillmötesgående av författarna kan Vist hembygdsförening återge de delar som berör Vist socken. För detta ber vi att få framföra ett varmt tack.