Vägstenar i Vist

Hans Hansson

Läge för vägstolpar i Wist