Om webplatsen

Wist Hembygdsförening startade en websida redan år 2000 under ledning av Sven Olof Ekström, Helge Fransson och Hans Hansson. Från 2012 blev Mats Persson ansvarig. År 2016 tillkom Bertil Tunel. Med tiden har sidan fyllts på med mängder av texter och bilder. Särskilt mycket arbete har nedlagts av Hans Hansson.

Webplatsen har blivit mycket arbetsam och otidsenlig att underhålla och det var nu dags (hösten 2023) att modernisera den till dagens standard. I arbetet med att komma igång fick vi hjälp av elever vid Kalix Folkhögskola under ledning av deras lärare Pia Nyberg, Sturefors, som vi tackar för deras insats. Som plattform använder vi WordPress med Elementor.

Mobilanpassning

Webplatsen är till största delen anpassad för visning på mobiler. En hel del sidor är dock sedan tidigare utformade som tabeller. Det gäller framför allt boendelängder och dessa gör sig bäst på större skärmar. På mobilen kräver många sådana sidor scrollning i sidled.

Stavning

Vi försöker att hålla oss till Lantmäteriets officiella stavning av ortnamn. Men i många äldre texter och andra sammanhang används äldre stavning där vi har bibehållit den. Därför är inte stavningen konsekvent utan det kan förekomma exempelvis både Äbbetorp och Ebbetorp eller Stavsätter och Stafsäter.

Bilder

Om fotografens namn är känt och tidpunkten för bilden är känd försöker vi ta med dessa uppgifter. När det gäller äldre bilder saknas ofta denna information. Många bilder finns bara skannade i låg upplösning. Vi strävar efter att om möjligt efterhand byta ut dessa. Vi försöker att följa GDPR så långt det är möjligt. Om någon har synpunkter på våra bilder är ni välkomna att kontakta oss.

Webredaktörer

Arbetet med den nya webplatsen, som togs i drift 2024-05-06, leds av Bertil Tunel med Mats Persson och Per Jonsson som biträdande webredaktörer.