Gårdar och torp

OBS! Listan upptar bebyggelse som fanns före 1950. Nyare bebyggelse är inte dokumenterad.

Platser A - D
Platser E - H
Platser I - L
Platser M - P
Platser R och T
Platser S
Platser U - Ö