Häradsveden

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6460032 Y:1501064
Koordinater WGS84: 58°15’50″N  15°49’24″E
Adress: Bjärka-Säby Häradssveden 1

Karta Lantmäteriet

Namnet Häradssveden har inte med ’härad’ att göra. Det skrevs ursprungligen som Herre-, Härre- eller Herr- och namnet har genom s.k. folketymologi förvanskats till Häradssveden. Möjligen kan förleden ha sitt ursprung i något mansnamn som Häreld (Harald) eller liknande. Källa: Lindqvist 1926.

Häradssveden har tidigare tillhört Grebo socken och står i kyrkböckerna som Säbytorpet Herrsveden, Härsveden, Häradssveden. Torpet tillhör från och med den 1 januari 1888 Vist socken.

Stallet i Fornhemmet har tidigare legat i Häradsveden.

Olga Johansson

Lyssna på Olga Sigrid Ingeborg Johansson född 1923 som bott i Häradsveden.

Källa: Lindqvist, Natan, 1926: Bjärka-Säby ortnamn, Förra delen. Stockholm.

Boendelängd

Boendelängd för torpet HÄRADSSVEDEN under Torpa / Bjärka-Säby.

Serien av husförhörslängder för Grebo socken börjar 1795. För att få en grov bild av de boende i Häradssveden före 1795 har födelse- och dödböckerna studerats.

Ca. 1725- ca. 1743

Petter Nielsson.

   

h. Karin (Catharina) Erichsdotter.

   

Deras barn:

*

  

d. Christina

*1725-03-16 i Grebo.

  

d. Anna

*1726-03-02 i Grebo.

  

s. Jonas

*1727-06-03 i Grebo.

  

d. Catharina

*1734-09-18 i Grebo.

  

s. Carl

*1736-04-12 i Grebo.

  

s. Johannes

*1739-02-11 i Grebo.

  

d. Brita

*1743-09-10 i Grebo.

  

Petter i Herrsveden † 1764-03-25. Ålder 63 år. Håll och sting.
Denne Petter i Herrsveden är troligen identisk med ovannämnde Petter Nielsson.

  1. Kierstin Nilsdotter †? Begravd 1735-11-10. Gift. Ålder 52 år.
    h. Ingebor Nilsdotter †? Begravd 1737-04-11. Gift. Ålder 49 år.

Niels Nielsson †? Begravd 1742-05-09. Ålder 77 år.
h. Carin Nilsdotter †1773-09-23. Ålder 80 år. Rödsot (Lokal epidemi!)

Före 1765-ca. 1793

Torparen Johannes Häggbom1

*1739-02-11 i Grebo.

  

h. Margaretha Andersdotter

*1735-11-04 i Gärdserum.

  

Deras barn:

   

s. Carl Petter

*1765-06-13 i Grebo.

  

s. Okänt namn

*1768-06-05 i Grebo.

†1768-06-05.

 

s. Anders

*1769-05-27 i Grebo.

  

d. Catharina

*1772-03-04 i Grebo.

  

s. Johan

*1775-07-21 i Grebo.

†1775-11-15.

Våda kvävd av moder.

d. Margareta

*1776-11-14 i Grebo.

†1777-05-02.

Okänd barnsjukdom.

Johannes var född i Herrsveden och son till föregående torpare Petter Nielsson och dennes hustru Karin Erichsdotter.
Familjen flyttade till Kongshäll omkring år 1793.

Ca. 1793-1803

Torparen Olof Svensson

*1758-02-13 i Vist.

  

h. Anna Larsdotter

*1763-03-24 i Vist.

  

Deras barn:

   

d. Anna

*1787-06-20 i Vist (Pirum).

  

s. Anders

*1794-03-26 i Grebo (Herrsveden).

  

s. Gustaf

*1797-07-28 i Grebo.

  

s. Lars

*1800-07-13 i Grebo.

  

Änkan Anna Gustafsdotter

*?

  

Olof Svensson var född i Karsnäs i Vist. Även hans hustru Anna Larsdotter kom från Vist, hon var född i Skog.
Änkan Anna Gustafsdotter var Olof Svenssons mor. Persondata och uppgifter om ”vad hände sedan” saknas i kyrkoböckerna.

Familjen flyttade från Vist till Häradssveden efter dottern Annas födelse 1787 i Pirum i Vist, före sonen Anders födelse 1794 i Herrsveden.
Familjen flyttade 1803 till Vist.

1803-1829

Torparen Nils Olofsson

*1765-03-10 i Östra Tollstad2.

†1829-07-16.

Bröstplåga.

Helena Johansdotter

*1766-04-123 i Vårdnäs.

†1855-04-05.

 

Gifta 1791-10-27.

   

Deras barn:

   

d. Lena Catharina

*1792-07-15 i Västra Harg.

  

s. Olof

*1795-06-23 i Vist.

  

s. Johan Petter

*1800-07-02 i Vist.

  

d. Maja Stina

*1803-07-29 i Grebo.

 

Flyttade 1828 till Målbäck.

s. Anders

*1806-08-10 i Grebo.

  

Familjen inflyttade 1803 från Humpen i Vist.

Uppgifter i Grebo död- och begravningsbok C:4 (1844-1859) beträffande Helena Johansdotter: Fattighjon. *1768-04-10. †1855-04-05. Änka. Ålder 89 år. Dödsorsak ålderdomsbräcklighet. Föräldrar mjölnaren Johan Widegren och hustru Helena (utan efternamn). Gift 179? med torparen Nils Olofsson från Västra Harg socken. 1 son, 1 dotter leva.

1829-1868

Torparen Johan Petter Nilsson

*1800-07-02 i Vist.

†1868-02-22.

Vattensot och bröstlidande.

h. Maria Helena Johansdotter

*1808-09-02 i Vist.

†1886-07-01

Bröstlidande

Gifta 1828-11-16.

   

Deras barn:

   

d. Anna Sofia

*1829-09-15 i Grebo.

  

d. Christina Charlotta

*1834-03-30 i Grebo.

  

s. Karl Johan

*1837-01-04 i Grebo.

  

d. Maria Mathilda

*1839-09-21 i Grebo.

†1855-03-14.

 

s. Nils August

*1843-09-13 i Grebo.

  

d. Augusta Vilhelmina

*1846-06-16 i Grebo.

  

Johan Petter var son till den tidigare torparen på Häradssveden Nils Olofsson och dennes hustru Helena Johansdotter.
1866 övertogs torpet av sonen Karl Johan, se nedan.
Johan Petter Nilsson och Maria Helena Johansdotter bodde kvar till hus på Häradssveden till sin död.

1852-1863

Skomakaredrängen
Johan August Abrahamsson

*1826-07-03 i S:t Lars.

  

h. Christina Charlotta Johansdotter

*1834-03-30 i Grebo.

  

Gifta 1853-07-27

   

Deras barn:

   

s. Carl August

*1853-07-06 i Grebo.

  

s. Petter Johan

*1856-01-08 i Grebo.

  

d. Christina Wilhelmina

*1858-12-19 i Grebo.

  

d. Emma Charlotta

*1861-12-03 i Grebo.

  
    

Johan August inflyttade 1852 från Hedingstorp.
Christina Charlotta var dotter till torparen Johan Petter Nilsson på Herrsveden och dennes maka Maria Helena Johansdotter. Se ovan.
Familjen flyttade 1863 till Vist.

1866- 1925

Torparen
Karl Johan Johansson

*1837-01-04 i Grebo.

†1917-11-02

Ålderdomssvaghet

h. Johanna Grip

*1829-08-04 i Vist.

†1897-03-18

Lunginflammation

Gifta 1866.

   

Deras barn:

   

d. Johanna Sofia

*1866-10-25 i Grebo.

†1866-12-21

Slag

s. Carl Albert

*1872-01-05 i Grebo.

†1872-03-10

Slag

Fosterson
Karl August Johansson4

*1864-11-21 i Vist.

  

Karl Johan var son till den föregående torparen Johan Petter Nilsson.
Familjen inflyttade från Grebo 1887-11-29.
Under Karl Johans tid, 1888-01-01, flyttades sockengränsen så att Häradssveden som tidigare hört till Grebo socken överfördes till Vist socken.
Efter Johanna Grips död övertogs torpet av fostersonen Karl August, se nedan.
Karl Johan Johansson bodde kvar på Häradssveden till sin död och är i kyrkoböckerna fortsättningsvis antecknad som f.d. torpare.
Anteckning i Vist församlingsbok AIIa:3 (1917-1925): dog på ålderdomshemmet.

1897-1925

Torparen
Karl August Johansson

*1864-11-21 i Vist.

  

h. Hilda Elisabet Andersson

*1876-12-26 i Björsäter.

  

Gifta 1897-12-19.

   

Deras barn:

   

s. Karl Gustaf

*1898-09-17 i Vist

  

s. August Edvin Einar

*1900-06-08 i Vist.

  

d. Edit Ingeborg

*1903-01-07 i Vist.

  

Karl August Johansson var fosterson till den tidigare torparen i Häradssveden Karl Johan Johansson och dennes hustru Johanna Grip.
Hilda Elisabet var dotter till torparen Anders Gustaf Paulsson i Stora Tjugmålen.
Familjen flyttade till Björsäter 1925-04-27.

1925->1941

Torparen och skogsarbetaren Karl August Johansson

*1898-11-05 i Vist.

†1981-03-24

 

h. Sigrid Johanna Katarina f. Johansson

*1894-08-02 i Åtvid.

†1958-03-06

 

Gifta 1923-10-12.

   

Deras barn:

   

d. Olga Sigrid Ingeborg
    (se foto nedan)

*1923-10-27 i Grebo.

†2012-05-20

 

d. Valborg Maria Katarina

*1929-03-14 i Vist.

  

s. Karl Erik

*1930-10-23 i Vist.

†1930-12-12.

 

s. Karl Axel Emanuel

*1930-10-23 i Vist.

†1930-12-22.

 

d. Anna Elisabet

*1932-11-23 i Vist.

†1933-02-03.

 

s. Karl Erik Emanuel

*1934-07-31 i Vist.

†1934-08-03.

 

s. Karl Erik Gunnar

*1939-01-22 i Vist.

†2004-12-27

 

Familjen inflyttade 1925 från torpet Berglund där Karl August bott som skogsarbetare.

1925-1929

Skogsarbetare
Elis Emanuel Johansson

*1900-11-08 i Åtvid.

  

Elis Emanuel var en yngre bror till ovannämnda Sigrid Johanna Katarina. Han inflyttade från Grebo 1925-11-24, flyttade till Kristbergs socken 1929-11-07.

Tiden efter 1939.

För Vist täcker den senaste ”öppna” församlingsboken Vist AIIa:4 perioden 1926-1939. Närmare nutiden än så kommer vi inte via kyrkböckerna. Mantalslängden från år 1941 visar ingen förändring i Häradssveden relativt församlingsboken för perioden 1926-1939.

1 Johannes omnämnes i kyrkoböckerna omväxlande Pettersson och Häggbom (Häggbom första gången 1772).

2 Födelsedatum hämtad i husförhörslängd har ej kunnat bekräftas i Östra Tollstsds födelse- och dopbok. Födelse- och dopbok för år 1765 i Västra Hargs socken finns ej.

3 Födelsedatum 1766-04-12 enligt Vårdnäs födelse- och dopbok C:2 (1730-1780). Stämmer ej med uppgift i Grebo död- och begravningsbok C:4 (1844-1859).

4 Anteckning i Grebo husförhörslängd AI:13 (1876-1880): Vistats här från sitt första år.

Boendelängd av Lennart Karlsson 2015

Johan Häggbom f.11-02-1739.

Hustrun Margareta Andersdotter f.1735.

Barn.

Anders f.25-03-1769

Catharina f.1772.

Bortflyttade till Kungshäll.

Olof Svensson f.1751 i Vist.(kan inte hitta honom i födelse-dopboken)

Anna Larsdotter f.1762 i Vist.(kan inte hitta henne i födelse-dopboken)

Barn.

Anna f.20-06-1787 i Pirum Vist.

Anders f.26-03-1794 i Herrsveden

Gustaf f.01-05-1797 i Herrsveden.

De kom till Herrsveden 1791 de anges sedan som bortflyttade.(senast 1802.)

Torparen Nils Olofsson f.10-03-1765 i Mjölby(födelse-dopboken finns först 1792)Död 16-07-1829 i Häradssveden.

Hustrun Lena Johansdotter f.10-04-1766 i Kvilla kvarn Vårdnäs.Död 05-04-1855 i Häradssveden. Föräldrar,mjölnaren Johan Widegren och hustrun Helena.

Gifta 27-10-1791 i V.Harg.

Barn.

Lena Kaijsa f.1792 i V.Harg.

Olof f.24-06-1795 i

Johan Petter f.02-07-1800 i Humpen,Vist

Maja Stina f.29-07-1803 i Herrsveden,Grebo.

Anders f.10-08-1806 i Herrsveden,Grebo.

Den 16 juli 1829 avled f.d.torparen Nils Olofsson i Herrsveden.Född i Mjölby 16-03-1765.Gift 1791.Efterlämnat 5 barn. Begrovs den 27 juli,bröstplågor,64 år gammal.

Den 5 april 1855 avled Helena Johansdotter från Härsveden. Fattighjon,född i Vårdnäs socken 1766 den 10/4.Föräldr.Mjölnaren Johan Widegren och hustrun Helena.Gift 1791 med Nils Olofsson i V.Harg socken.1son,1 dotter efterleva.Ålderdomssvaghet 89 år gammal.

Bouppteckning den 27 juli 1829 efter torparen Nils Olofsson i Häradssveden på Säteriet Säbys ägor i Grebo socken,som avled den 16de sistlidne och utom änkan Lena Johansdotter efterlämnat 5 myndiga bröstarvingar,nämligen,myndige sonen Olof Nilsson Hofstad i Södermanland,dito sonen Johan Petter Nilsson uti Häradssveden,dito sonen Anders Nilsson i Gusums bruk och dottern Lena Catharina gift med mjölnaren Jonsson uti Strömsbro kvarn samt Maja Stina gift med drängen Alexis i Målbäck.

Kreatur,1 Sto med fölunge,10rd.1ko Granrosa 16rd.,1 ko Morleka 12rd.1 tjur 7rd.

Summa tillgångar i Riksdaler Banco,131,8.Summa Skuld 34,22,8.

 

Torparen Johan Petter Nilsson f.02-07-1800 i Humpen,Vist.

Hustrun Maja Lena Johansdotter f.02-09-1808 i Torpa,Vist.Far Johan Persson,mor Brita Arvidsdotter.

Gifta  16-11-1828.

Barn.

Anna Sofia f.15-09-1829 i Häradssveden.

Christina Charlotta f.30-03-1834 i Häradssveden.

Carl Johan f.04-01-1837 i Herrsveden.

Maria Mathilda f.21-09-1839 i Häradssveden.

Nils August f.13-09-1843 i Häradsveden.

Augusta Vilhelmina f.16-06-1846 i Häradssveden.

Kom till Herrsveden 1828 från Vist.

Johan Petter Nilsson och Lena Johansdotter utan medel och orkeslösa.Utfattiga.

Den 22-08-1868 avled Johan Petter Nilsson,f.d.torpare i Härsveden.Född i Vist 29-10-1800.Gift 1828.Fader för 6 barn,2 söner och 4 flickor,1 flicka död före fadern.Vattusot och bröstlidande,67 år,3 mån.23 dag.

Den 01-07-1886 avled Maria Helena Johansdotter från Häradssveden.Född 03-09-1808.Gift 1828.Moder för 2 söner och 4 döttra,varav 1 son och 1 dotter äro döda.Änka 1868.Haft klen hälsa,sängliggande sen i våras.Bröstlidande,77 år,9 mån.29 dag.

 

Torparen Carl Johan Johansson f.04-01-1837 i  Herrsveden Grebo.

Hustrun Johanna Grip f.07-08-1829 i Skälstorp Vist.Föräldrar,bonden Peter Grip och Anna Stina Persdotter.

Gifta 29-09-1866.

Barn.

Johanna Sofia f.25-10-1866 i Häradssveden.död 21-12-1866.

Carl Albert f.05-01-1872 i Häradssveden.död 10-03-1872.

Fostersonen Karl August Johansson f.21-11-1864  på Socknen i Vist (son till pigan Carolina Ljung f.30-09-1839 i Hägerstad)   

Den 18-03-1897 avled Johanna Grip,hustru till Johan Johansson,torpare i Häradssveden under Torpa.Lunginflammation,68 år gammal.

Den 02-11-1917 avled Carl Johan Johansson,f.d.torpare,änkling,Häradssveden.Vid sin död nyligen flyttad till Ålderdomshemmet.Ålderdomssvaghet,80 år gammal.

Torparen Karl August Johansson f.21-11-1864 i Vist.

Hustrun Hilda Elisabet Andersson f.25-12-1876 I i Torpängen Björsäter.Far Anders Gustaf Paulsson,mor Johanna Andersdotter.

Gifta 19-12-1897.Hon kom till Häradssveden i samband med giftermålet från St.Tjugumålen.

Barn,Karl Gustaf f.17-09-1898 i Vist.

August Edvin Einar f.08-06-1900 i Vist.

Edit Ingeborg f.07-01-1903 i Vist.

Flyttar till Björsäter 27-04-1925.

 

Skogsarbetaren Karl August Johansson f.05-11-1898 i Vist.

Hustrun Sigrid Johanna Katarina Johansson f.02-08-1894 i Smedstorp Adelsnäs  Åtvidaberg.Far,Johan Albert Johansson,mor Augusta Katarina Johansdotter.

Gifta 12-10-1923.

Barn,Olga Sigrid Ingeborg f.27-10-1923 i Grebo.

Valborg Maria Katarina f.14-03-1929 i Vist.

Karl Erik f.23-10-1930 i Vist död 12-12-1930.

Karl Axel Emanuel f.23-10-1930,död 22-12-1930.(tvillingar)

Anna Elisabet f.23-11-1932 i Vist,död 03-02-1933.

Karl Erik Emanuel f.31-07-1934 i Vist,död 03-08-1934.

Karl Erik Gunnar f.22-01-1939 i Vist.

Kom till Häradssveden 1926 från Berglund.

 

Denna sida bygger delvis på resultat av en studiecirkel om Fornhemmets byggnader våren 2015 och delvis på äldre material.