Bjärka-Säby slott

Läge: ca 8 km söder om Sturefors
Byggt: 1632 och 1791-1800
Koordinater RT90: X:6460806 Y:1496107
Koordinater WGS84: 58°16’15″N 15°44’20″E
Adress: Bjärka-Säby Egendom 1

Karta Lantmäteriet

Bjärka-Säby, gods i Vists församling i Östergötland, sydöst om Linköping. Det bildades på 1300-talet av Bo Jonsson Grip, ägdes på 1500- och 1600-talen av ätten Natt och Dag som byggde det gamla slottet 1632.

Därefter – från slutet av 1600-talet till 1841 – ägdes Bjärka-Säby av ätten Cederhielm som under åren 1791-1800 uppförde den nuvarande huvudbyggnaden i nyklassisk stil.

Sedan slutet av 1800-talet var Bjärka-Säby i Göteborgssläkten Ekmans ägo. Byggnaden donerades i mars 1980 till Sionförsamlingen i Linköping.

Ruiner av Bo Jonsson Grips borg, Bjärkaholm, finns fortfarande kvar. 

Åren 1882–1955 drevs på Bjärka-Säby en lantbruksskola och 1956–69 en skogsskola.

Åren 1900–1902 fanns en poststation i gårdskontoret på Bjärka-Säby, därefter i järnvägsstationen.

Mera att läsa

Historia

Bo Jonsson Grips köpehandling 1371

Bjärka-Säby, gamla slottet

Holger Rosman: Bjärka-Säby och dess ägare (ca 700 sidor pdf)

Jordbruket i Bjärka-Säby på 1870-talet

Familjen Ekman tar över Bjärka-Säby 1871 (Holger Rosman)

Bjärka-Säby lantbruksskola

Bjärka-Säby. Ur Sveriges bebyggelse 1945

Carl Petter i Skorpa om Bjärka-Säby

Ur ett spiralblock. Om Bjärka-Säbys historia. Edvin Karlsson i Stohagen

”Fredricsonska släktarkivet” – ett enskilt arkiv (ca 2 hyllmeter) på Riksarkivet i Vadstena. Det är ett omfattande, nytillkommet (mars 2023) och obeforskat arkiv som innehåller släkt- och gårdsarkiv (mest från Börrum och närliggande socknar) samt en stor samling brev, foton och mycket om jordbruk. Däri finns en del med brev och foton m.m. som handlar om agronom direktör Sigfrid Fredricson, (1878-1934) som var verksam som förvaltare och ansvarig för utbildningen vid Bjärka Säby och mejeriskolan åren 1919-1934, ledamot i lantbruksakademin. Familjen var bosatt i ena flygelbyggnaden till gamla slottet i Bjärka Säby.

1905-06-13 – – 18 Gymnastist- och studentmöte

Gårdar och torp under Bjärka-Säby

Kringstorp och underliggande torp

Torpa by

Dagsverkstorp

Ödetorp under Bjärka-Säby

Gunnarsbo