Bjärka-Säby och dess ägare

av Holger Rosman

DEL 1

 

Förord

 

11

 

Källor

14

 

Illustrationsmaterial

19

 

Förkortningar

20

 

 

 

Landskapet

 

23

 

 

 

Kap. I .

De äldsta kända ägarne (till omkr. 1371)                        

59

1.

Östgötabygden och herrekultur en

61

2.

Johan Petersson å Bjärka

88

3.

Knut Folkesson och hans föregångare å Säby

103

4.

Sigrid Håkansdotter och Nils Turesson

117

5.

Andra jordägare i Wist                      

126

 

 

 

Kap.II.

Bo Jonsson (omkr. 1360-1386)

139

1.

Härstamning och första framträdande

141

2.

Politikern och ämbetsmannen

147

3.

Länsherren

163

4.

Den rike jorddrotten

180

5.

De bärande tankarna

207

6.

Banbrytaren och våldsmannen

219

7.

Personförbindelser, testamente och eftermäle

243

8.

Gårdarna i Wist sock

263

 

 

 

Kap. III.

Arfvet efter Bo Jonsson (omkr. I386-I509)

281

I.

Exekutorerna och politiken

283

2

Familjeuppgörelserna

293

3.

Släkten Bylow

309

4.

Bjärkagårdarnas ställning

323

 

 

 

Bilagor:

 

 

A.

Förteckning öfver städer och socknar, i hvilka Bo Jonsson haft egendom

339

B.

Medeltidshandlingar rörande Bjärka-Säby, utg. af Ernst Nygren

351

C.

Rapporter öfver undersökning af Bo Jonssons förmodade grafplats,

365

 

 

 

 

af Erik Lundberg och C. M. Fürst

 

DEL 2
 

 

 

 

Sid.

 

 

Förkortningar

10

 

 

Förord och källor

11

 

 

 

 

Kap. IV. Fem generationer av släkten Natt och Dag

(omkr. 1661-1701)

15

 

 

 

 

 

1.

Släkten

17

 

2.

Johan Månsson

27

 

3.

Måns Johansson

35

 

4.

Nils Månsson och Karin Gyllenstierna

53

 

5.

Nils Nilsson

66

 

6.

Per Nilsson och Sofia Stenbock

77

 

7.

Gårdsförvaltning och lefnadsförhållanden

103

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. V. Carl Persson och hans fordringsägare

(omkr. 1661-1701)

121

 

 

 

 

 

1.

Tidsläget

123

 

2.

Ungdomsöden och statstjänster

130

 

3.

Herre till sju sätesgårdar

140

 

4.

Giftermål och familjeförhållanden

154

 

5.

Ekonomiska svårigheter

163

 

6.

Skulder till banken

173

 

7.

Tvister med släktingar

181

 

8.

_ Gustaf Koskulls pretentioner

189

 

9.

Slutet och slutuppgörelserna

197

 

10.

Gårdsförvaltning och lefnadsförhållanden

207

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. VI. Germund Cederhielm och hans arftagare

(omkr. 1694-1766)

223

 

 

 

1.

Släkten

225

 

2.

Ämbetsmannen

230

 

3.

Skaparen af jordagods

239

 

4.

Vitterlekaren och samlaren

251

 

5.

Familjens hufvudman

259

 

6.

Eric Cederhielm

270

 

7.

Två landsflyktiga söner

283

 

8.

Tvisten om kyrkobygget i W

293

 

9.

Arfsuppgörelserna och änkegrefvinnan

304

 

10

Gårdsförvaltning och lefnadsförhållanden

314

Bilagor:

A. Måns Johanssons jordagods …….

B. Afkastningen af Sofia Stenbocks gårdar

C. Utgårdarnas afkastning på Cederhielms tid