Örtagården - Fornhemmets växter

Örtagården bakom bod- och drängstugan (nr 3)

Vid undantagsstugan och örtagården finns informationsskyltar. De visar vilka växter som finns och vad de heter på svenska och latin. Det finns även QR-koder som kopplar vidare till ytterligare beskrivning.