Studentmöte 14-19 juni 1905 i Bjärka-Säby

Text ur Lunds dagblad 1905-06-22