Dunderhult (tidigare Dunnerhult)

Dunderhult 1920

Läge: ca 3 km sydost Bjärka-Säby
Byggt: före 1782
Koordinater RT90: X:6458589 Y:1497781
Koordinater WGS84: 58°15’3″N 15°46’3″E
Adress: Dunderhult

Karta Lantmäteriet

 


Enligt Natan Lindqvist, Bjärka-Säby ortnamn, härleds första delen av namnet från ordet dunder, den senare delen av ordet hult, liktydigt med lövskog. Torpet ligger i en liten kittel som bildas av låga berg, vilka vid rop ge ett synnerligen starkt eko, som enligt uppgift kan höras ända till Åtvidaberg. Namnet Dunnerhult syns första gången i kyrkoboken 1782. Till 1890 utfördes dagsverken för torpet. 

På 1920-talet var Dunderhult ett undantagsställe. De sista permanent boende i Dunderhult var före detta torparen Nils Gustaf Sundberg, född 1849-04-08 i det närbelägna Bomanstorp under Torpa i Vist och hans hustru Matilda Karlsdotter, född 1849-02-17 i Malexander. Paret flyttade till Dunderhult 1918 från Bomanstorp, där Nils Gustaf var född och där han övertaget torpet ca 1871 efter sin far, torparen Anders Gustaf Sundberg, född 1810-04-05. Matilda Karlsdotter avled 1920-07-20. Nils Gustaf Sundberg bodde ensam kvar i Dunderhult till sin död 1931-05-30. 

Efter Nils Gustaf Sundbergs frånfälle användes Dunderhult en tid av familjen Ekman som jaktstuga. Skog planterades på torpets åker- och hagmark. Senare uthyrdes Dunderhult som fritidshus. 

Den siste hyresgästen påbörjade byte av husets tak, men arbetet avbröts och huset lämnades vind för våg, täckt av presenningar. 

Senhösten 2006 gjordes insatser för att bromsa förfallet. Det ruttnande golvet revs ut och inuti den gedigna stengrunden lades ett lager singel. Rötskadade takstolar och den översta stocken på husets baksida ersattes med friskt virke. På takstolarna lades ett brädtak som täcktes med Platonmatta, tänkt som underlag för ett torvtak. Något sådant har ej kommit till stånd (2013). 

Vid Dunderhult är en äldre uthusbyggnad, ett magasin, bevarad. Grunden efter bl.a. torpets ladugårdsbyggnad är synbar. Den gamla vägen till Dunderhult från Tomta – Bomanstorp har stängts av vid Mosshult. Ny väg har istället anlagts via Landamäre. 

Boendelängd

Dunderhult

Boende

 

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1782

1790

 

Trulsson Jonas 

17140000

Vist?

1800

Ålderdom

I husförhörsbok 1793-1799 är Jonas Trulsson antecknad som ”gammal sjuk och usel”.

   

Jonsdotter Catharina 

17230000

Vist?

1797
(Felskrivet i dödbok, både namn och ålder)

Ålderdom

Om hustrun står vid samma tillfälle: ”Har kunnat läsa sjuk och nu intet”.

   

Jonsson 
Carl Johan

17500805

Vist, Solberga

   
   

Jonsson 
Jöns

17531120

Vist, Skyttorpet

   
   

Jonsdotter
Annika

17550614

Vist

   
   

Jonsdotter
Anna

17561012

Vist

   
   

Jonsdotter
Annika

17600913

Vist, Mosshult

   
   

Jonsdotter
Greta

176411??

Vist, Mosshult

   
   

Jonsdotter 
Lisken

17670416

Vist, Mosshult

   
   

Jonsson 
Petrus

17690818

Vist, Mosshult

1782

Kräfta

Fattighjon

   

Jonas Trulsson och Catarina Jonsdotter gifte sig 1749. Båda var då bosatta vid Solberga, där de bodde kvar när äldsta sonen föddes. 1753 var de bosatta vid Skyttorpet. Omkring 1760 flyttade de till Mosshult. Det går inte med säkerhet att fastställa vilket år familjen flyttade till Dunderhult. Yngsta barnet Petrus var fött i Mosshult 1769 och dog i Dunderhult 1782. Någon gång under den tiden har inflyttningen ägt rum.

1790

1802

Torpare

Jonsson Loo 
Carl Johan

17500805

Vist

1827

Ålderdom

 
   

Bengtsdotter Lena 

17511025

Tjärstad

1824

Ålderdom

Hustrun Lena, som var född i Tjärstad hade utflyttat till Stora Långnäs vid 6 års ålder.

   

Cajsa

1780

   

1793-1799 står antecknat att dottern Cajsa avvikit från hemmet utan föräldrarnas vetskap.

   

Cristina

17871113

Vist, Cedersberg

   
   

Carl Johan Jonsson är son till föregående torparen vid Dunderhult Jonas Trulsson och föddes vid Solberga där hans föräldrar då var bosatta. Han hade tidigare i livet varit båtsman för Linköpings stad. Gift med Lena Bengtsdotter 1779. 1787 är familjen bosatt i Cedersberg. När yngsta dottern föddes var han troligen anställd vid glasbruket, dopvittnena var kända namn vid glasbruket. 1792 är familjen bosatt vid Dunderhult. I husförhörsbok  Familjen levde största delen av sin tid i Dunderhult ”till hus”.   

1802

1810

Trädgårds-
torpare

Dalström,
Sven 

1774

Vårdnäs

18100522

Drunknad

Ett par veckor efter hustruns död i barnsbörd dog Sven Dalström ”när han under näts utläggande i sjön Mörken drunknade”.

   

Persdotter,
Anna

1765

Vårdnäs

18100508

Barnsbörd

 
   

Svensson,
Petter

1796

Vårdnäs

   
   

Svensson,
Magnus

1801

Vårdnäs

   
   

Svensdotter,
Lena Cajsa

18031102

Vist, Dunderhult

   
   

Svensdotter,
Anna Maja

18100508

Vist, Dunderhult

   
   

Sven Dalström inflyttade till Dunderhult från Vårdnäs. Han hade tidigare hetat Sven Nilsson, men har tydligen bytt namn i samband med flyttningen.

1810

1813

Trädgårds-
torpare

Värngren,
Lars

17620906

Åtvid

1813

Bröstsjuka

 

1810

1813

 

Eriksdotter,
Sara

17640206

Nykil

1837

Slag

Hustrun Sara Eriksdotter Lundbom var dotter till ryttaren Lundbom i Nykil.

   

Adam

????

    
   

Larsdotter,
Anna Cajsa

17921224

Vist

   
   

Larsdotter, 
Eva

17960304

Vist

   
   

Larsson,
Lars Magnus

18050513

Vist,
Dunderhult

   
   

Larsdotter,
Anna Stina

18090203

Vist,
Dunderhult

   
   

Lars Värngren hade tidigare arbetat som statkarl vid Torpa Mellangård och gifte sig med Sara Eriksdotter 1792. Han inflyttade till Dunderhult omkring 1810. Elva barn hade fötts i äktenskapet varav 5 levde vid faderns död. Bara två döttrar levde vid moderns död 1837.

1813

1837

Änkan

Eriksdotter,
Sara

    

Med hemmavarande barn.

1817

1819

Torpare

Samuelsson,
Samuel

17880321

Vist

   
   

Månsdotter,
Maja Greta

     
   

Samuelsdotter,
Stina Cajsa

18100426

Vårdnäs?

   
   

Anders Petter

    

Oäkta son

   

Familjen inflyttade från Vårdnäs 1817 och flyttade till Storängen 1819.

1823

1863

Torpare

Ericsson Björklund,
Daniel

17930117

S:t Lars

1863?

  
   

Larsdotter,
Eva

17960304

Vist

1876

  
   

Anna Stina

18240521

Vist, Dunderhult

   
   

Carl Johan

18270618

Vist, Dunderhult

   
   

Lars Erik

18270618

Vist, Dunderhult

   
   

Eva Charlotta

18311030

Vist, Dunderhult

   
   

Sara Sophia

18350515

Vist, Dunderhult

   
   

Lena Cajsa

18390124

Vist, Dunderhult

1840

  
   

Daniel Björklund inflyttade till Vist socken 1818, då som dräng vid Torpa Nybole. Hans namn var då Ericsson, vilket han sedan ändrade till Björklund. Han gifte sig 1823 med Eva Larsdotter som var dotter till förre torparen vid Dunderhult Lars Värngren.

1863

1876

Änkan

Larsdotter,
Eva

     

1863

1877

Torpare

Svensson,
Johan Alfred

18400220

   

Kasserad vid beväringsmönstringen

   

Danielsdotter,
Sara Sophia

18350515

Vist, Dunderhult

  

Dotter till förre torparen

   

Hulda Sofia

18641217

Vist, Dunderhult

   
   

Per Daniel

18670306

Vist, Dunderhult

   
   

Johan Albin

18691109

Vist, Dunderhult

   
   

Axel Sigfrid 

18711228

Vist, Dunderhult

   
   

Johan Alfred hade inflyttat till Vist 1863. Samma år gifte han sig med Sara Sophia som var dotter till förre torparen vid Dunderhult, Daniel Björklund. I huset bodde också Sara Sophias mor Eva Larsdotter som dog 1876. Året därpå, 1877 i september, utvandrade Johan Alfred med hustrun och de fyra barnen till Nord Amerika.

1877

Torpare

Andersson,
Johan Petter

18201231

Vist, Toketorp

  

Föräldrarna voro bonden i Toketorp Anders Persson och hans hustru Brita Cajsa Jonsdotter.

   

Johan Petter hade gift sig 1845 med Anna Sofia Grip som avled 1873. Johan Petter inflyttade till Dunderhult från Torpa där han varit rättare. Efter 1890 bor han ”till hus” i Dunderhult.