Mumsmålen

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6458419 Y:1498115
Koordinater WGS84: 58°14’57″N , 15°46’23″E
Adress: Bjärka-Säby Mumsmålen 1

Karta Lantmäteriet

Förleden i namnet Mumsmålen eller Munksmåle går att härleda till ett fornsvenskt adjektiv mangsløgher med betydelsen ’mångkunnig, skicklig i allehanda slöjd, händig’. Efterleden –målen står för ett ’avmätt jordstycke’ för nyodling, troligen som någon form av arrende med besittningsrätt till uppodlaren efter några år.

Familjer i Mumsmålen: 
Not:
Informationen om Petrus Pettersson och Tekla Spjuth är hämtad från Teklas barnbarnbarns, Annica Björk, hemsida.

1861-1894

Petrus Pettersson
Hustru Sofia Andersdotter

Ada
Carl Henrik
Tekla
Per Walfrid
Emil Alfred
Beda

* 1831 + 1909
* 1834 + 1902
* 1863
* 1865 + 1868 (kopporna)
* 1869
* 1872
* 1875
* 1877

 

Petrus Pettersson (f 1831 i Hybbelen, Vist, död 1909 i Mosshult) och Sofia Andersdotter (f 1834) i Åsarp, Skaraborgs län, död 1902 i Mosshult). Torpare i Mumsmålen 1861-94. Flickan lär vara äldsta dottern Ada (f 1863). Om det stämmer måste fotot vara från 1870-talet.

!894 flyttar Petrus och Sofia till Mosshult när dottern Tekla med familj övertar Mumsmålen

1894-1905

Lars August Spjuth
Tekla Kristina Petersdotter
(född i Mumsmålen)
Elsa
Helga (senare kallad Lisa)
Julia och dödfödd tvillingsyster
Ivan 1897,
Helmer 1901 och
Manne 1903

* 1867 + 1908
* 1869 + 1943
* 1892
* 1894
* 1896
* 1897
* 1901
* 1903

 

Det låg många förpliktelser i arrendekontraktet. Varje år skulle de leverera 4470 kg god nymjölkad mjölk från de egna korna till Säby mejeri. Om de inte lyckades fylla kvoten, skulle de vid årets slut få kompensera det med 9 öre per saknat kg. De skulle utföra 170 hjälpdagsverken utan ersättning, samt dessutom 130 hjälpdagsverken mot en ersättning av 50 öre per dag. Varje år skulle det grävas 150 famnar diken, göra gärdesgård med 150 störar, framforsla och hugga upp 6 famnar ved och leverera 600 kärvar löv till godset mot en ersättning av 50 öre per famn. Dessutom skulle ju det egna torpet och dess djur skötas om.

Lars August Spjuth (f 1867 i Sätra Södergård, Vårdnäs, död 1908 i Nydal, Vist) och Tekla Petersdotter (f 1869 i Mumsmålen, Vist, död 1943 på ålderdomshemmet i Vist 1943) med döttrarna Elsa (f 1892) och Helga (f 1894). Torpare i Mumsmålen 1894-1905. Fotat förmodligen våren 1896.

Boendelängd

Boendelängd Mumsmålen av Lennart Karlsson 2015

Torparen Petter Jonsson f.09-09-1755 i L.Långnäs.Död 03-05-1840 i Mumsmålen. Föräldrar torparen Jonas Olofsson och hustrun Catharina Larsdotter.

Hustrun Anna Jonsdotter f.12-10-1756 i Skyttorpet.Död 27-07-1795 i Mumsmålen. Föräldrar Jonas Persson och hustrun Catharina Jonsdotter.

Den 26-12-1786 vigdes drängen Petter Jonsson i Munksmåle med Anna Jonsdotter i Dunnerhult.

Barn.

Catharina f.13-08-1787 i Mumsmålen.

Jonas f.22-09-1789 i Mumsmålen.

Anders f.29-09-1794 i Munksmålen.

Den 27 juli 1795 avled Anna Jonsdotter I Mumsmålen,38 år och 9 månader gammal.

Den 08-07-1796 vigdes Petter Jonsson i Mumsmålen med pigan Stina Andersdotter ibm. (barnen avittrade)

Hennes barn i förra giftet.

Samuel f.04-12-1789 i Sätra.

Barn.

Maria f.22-07-1797 i Mumsmålen.

Eva Lisa f.12-07-1799 i Mumsmålen.

Anna Stina f.24-11-1805 i Mumsmålen.

Fosterdottern Anna Maja Svensdotter f.08-05-1810 i Dunderhult.(Föräldrarna var trädgårds-torparen Sven Dahlström och hustrun Anna Persdotter. Modern dör i barnsäng d.9 maj 1810.)Anna Maja Svensdotter får ett oäkta barn den 3 jan.1835.Barnet,en pojke, Anders Fredrik får nöddop och dör strax därefter. Hon säger att hon lägrats av drängen Anders Blomberg i Eklund på Markustorps ägor under äktenskapslöfte, uppgivet enligt vidhäftat betyg att mannen fått äktenskapsbevis. Anders Blomberg har flyttat till Kallerstad 1834.Anna Maja Svensdotter flyttar från Mumsmålen till Gatstugan och anges då som ”svag och mindre vetande, mantalsbefriad.”

Den 20 okt.1821 avled Stina Andersdotter, torparen Petter Jonssons hustru i Mumsmålen. Född 1760 i Tjärstad, vars föräldrar voro torparefolk, fadern Anders Olofsson, modern Anna Ericsdotter.2 gånger gift.1sta gången med soldaten för Sätra, Samuel Säterfält, med honom 1 son. Mannen dog 1789 i det sista finska kriget. Var änka i 6 år.1796 gifte sig hon 2dra gången med nu efterlevande mannen som då var torpare i Mumsmålen. Med honom 3 döttrar. Sjuk ett helt år begrovs den 29 okt. Svullnad i hela kroppen,andtäppa,lungsot.61 år gammal.

( det går inte att finna henne i födelse och dopboken för Tjärstad församling. I bouppteckningen anges en annat år och dödsdag, men dödsbokens är troligen den rätta.)

Bouppteckning den 31 okt.1822 efter avlidna hustrun Stina Andersdotter i torpet Mumsmålen på Säby ägor i Vist socken, som med döden avled den 3 sistlidna september och efter sig lämnat i sitt förra gifte en son, Samuel Samuelsson i Eklund och jämte änkemannen, torparen Peter Jonsson 3 st. omyndiga döttrar. Äldsta dottern Maja 24,Eva Lisa 20,Anna Stina vid 16 års ålder, till vilkas rätt iakttagande infann sig deras morbroder ,kyrkovaktaren Samuel Bodström i Vårdnäs socken, som deras där under beroende, rätt bevakade.

Kreatur,1 häst,7 år,75,-,1 sto 3 år,65,-,3 st.kor,30,24-,1 tjur,10,24-,1 kviga,10,24-,1 årskalv,3,24-,4 tackor,12,-,3 st.lamm,4,24-,7 st. större och mindre getter,12,24-,1 galt,8,-.

Skulder, bla. Till döttrarna, Maja, Eva Lisa och Christina 6 riksd. vardera, till sonen Jonas, innestående mödernearv,20 riksd.,till sonen Anders, innestående mödernearv,20 riksd.

Summa Inventarier,i riksdaler riksgäld,340,11.Gäld och skuld,163,36,6. Riksd.riksgäld.

Den 3 maj 1840 avled Peter Jonsson från Munksmåle. Född 1755 den 9/9 i L. Långnäs. Föräldrarna torparen Jonas och hustrun Catharina Larsdotter. Flyttade med föräldrarna 1773 till Munksmåle. Emottog torpet vid faderns död. Gift 1784 med Anna Jonsdotter från Dunderhult. Änkling den 27 juli 1795.I det äktenskapet 6 barn,2söner och 4 döttrar, varav en dotter är död. Gift 1796 med dåvarande änkan Stina Andersdotter från Vårdnäs. Med henne 3 döttrar som alla leva. Änkling 1821.Vattusot,84 år,7 mån.22 dag. gammal.( Det uppges att han hade 6 barn i sitt första gifte, men troligen hade han 6 barn sammanlagt i sina två giftermål. Det går endast att finna 1 dotter och 2 söner i hans första äktenskap och tre döttrar i sitt andra, vilket gör 6 barn tillhopa.)

Torparen Anders Pehrsson f.29-09-1794 i Mumsmålen.(Dömd till värjemålsed för lägermål med änkan Knapp i Bäckfall ,erkänt detta.) (värjemålsed ,en anklagad skulle värja sig med ed mot det han anklagades för.)Betala 6 riksd. Banco årligen till änkan Knapps barn.(Änkan Anna Lisa Knapp hade två oäkta barn, Anders Peter f.06-04-1837 och Johanna f.21-02-1840,vilka troligen Anders Pehrsson var far till.)

Trolovad med änkan Lovisa Jacobsson i Cedersberg d.29-11-1840

Hustrun Lovisa Jacobsson Nyander f.28-03-1809 i Rösle Törnsfalla, Kalmar län, far rättaren Peter Hansson Nyander och modern Sara Jonsdotter kom till Mumsmålen 1836 från Vårdnäs. Gift 1sta gången 1833,änka 1836.

Den 5 jan.1841 vigdes Anders Pettersson, torpare i Munksmåle å Säby ägor. Ingen bevillning efter 2dra art. och Lovisa Jacobsson f. Nyander boende i Cedersberg. Änka 1836 d,17/10.Avittring efter förre mannen, smeden Carl Jacobsson i Västerby värdshus av Vårdnäs socken, upprättad 1837 d.28/10.Förmyndare,Anders Danielsson i Gölarp Vårdnäs. Lyst d.29 nov.6 och 13 dec.1840.

Hennes barn i 1sta giftet.

Carl Johan f.20-03-1834 i Vårdnäs.

Pehr Vilhelm f.13-05-1836 i Vist.

Gemensamma barn.

Frans August f.21-02-1842 i Mumsmålen.

Familjen flyttar 1845 till Löten.

Torparen Johan Johansson f.09-09-1820 i Nyhagen Vist. Föräldrar, sjuderidrängen Johan Månsson och hustrun Brita Maja Olofsdotter.

Hustrun Stina Catharina Nilsdotter f.22-11-1822 i Tråstorp Vårdnäs. Föräldrar,Brukaren Nils Persson och hustrun Stina Swensdotter.

Den 26 dec.1844 vigdes drängen i Sätramålen, Johan Johansson och pigan Stina Catharina Nilsdotter därstädes. Han 24 hon 22.Hennes far, bonden Nils Pettersson i Tråstorp, gav närvarande bifall.

Barn.

Per Johan f.24-07-1845 i Mumsmålen.Död 05-03-1851.

Christina Margareta f.04-02-1848 i Mumsmålen.

Nils Gustaf f.05-04-1850 i Mumsmålen.

Flyttar 1855 till Landeryd.

Torparen Jonas Peter Jonsson f.02-08-1822 I Kringstorp Vist. Föräldrar,avlidne bonden Jonas Markman och hustrun Brita Maja Olofsdotter.

Hustrun Anna Catharina Eriksdotter f.30-09-1822 i Torpa Mellangård Vist. Föräldrar,bonden Eric Ericsson och hustrun Cajsa Persdotter.

Den 12 nov.1851 vigdes Jonas Peter Jonsson i Säby, gårdsdräng och tillträdande hemmansbrukare f.1822 d.2/8. Ingen beviljning och Anna Catharina Eriksdotter i Hållingstorp. Född i Torpa Mellangård 1822 d.30/9.Fadern avlidne bonden Erik Eriksson och hustrun Catharina Persdotter. Förmyndaren, styvfadern Johan Peter Andersson i Hållingstorp och hennes äldste broder, Peter Eriksson i L. Fallemo beviljat äktenskapet. Lyst d.28 sept. och d.5,12 okt.1851.

Barn.

Carl Johan f.30-01-1853

Helena Sophia f.15-05-1854.

Johanna Mathilda f.20-06-1856 i Mumsmålen.

Familjen utvandrar 1858 till N.Amerika.

Boendelängd Mumsmålen av Lennart Karlsson 2015

Torparen Anders Peter Pehrsson f.15-03-1826 i Tegneby Rystad .Föräldrar, statdrängen Peter Andersson och hustrun Anna Larsdotter.

Hustrun Charlotta Björling f.25-03-1829 i Lövsveden, Björsäter. Föräldrar,torparen Lars Björling och hustrun Chierstin Jonsdotter.

Den 25 okt.1854 vigdes Anders Peter Pehrsson, dräng i Tegneby Norrgård och Charlotta Björling, piga där sammanstädes.Lystd.30 juli och 6,13 augusti. Vigda i Tegneby.

Barn.

Anders Gustaf f.30-09-1854 i Rystad.

Alfred f.12-09-1856 i Östra Harg.

Emma Charlotta f.27-07-1859 i Rystad.

Familjen kom till Mumsmålen 1859 och flyttar 1862 till Örtomta.

Torparen Petrus Lövendal f.03-12-1820 i Kasingstorp, Grebo. Föräldrar, drängen Anders Lövendahl och hustrun Stina Pehrsdotter.

Hustrun Sophia Charlotta Andersdotter f.25-04-1824 i Kringstorp Vist. Föräldrar, bonden Anders Bengtsson och hustrun Brita Maja Olofsdotter.

Den 16 nov.1849 vigdes Petrus Lövendahl i Fågelsveden på Kasingstorps ägor i Grebo socken. Dräng och tillträdande torpare. Hinderslöshetsbevis från pastorsämbet. I Grebo av den 18 okt.1849,ingen bevillning efter 2dra art. och Sophia Charlotta Andersdotter i Göttorp. Piga född 1824 d.25/4.Föräldrar,torparen Anders Bengtsson i Rosendal och hustrun Brita Maja Olofsdotter. Fadern närvarande och beviljat äktenskapet. Lyst d.21,28 okt. samt d.4 nov.1849.

Barn.

Anders Fredrik f.11-07-1851.

Peter August f.05-06-1854.

Christina Sophia f.18-09-1856.

Johanna Charlotta f.11-12-1861.

Familjen flyttar till Rosendal 1864.

Torparen Petrus Pehrsson Petersson f.06-05-1831 i HybbelnVist. Föräldrar,torparen Peter Nilsson och hustrun Eva Lisa Gustafsdotter.

Hustrun Sophia Andersdotter f.03-11-1834 i Ryninge Mellan gård i Kölaby förs. N. Åsarp I Skaraborgs län. Föräldrar,Anders Jonsson och hustrun Christina Arvidsdotter.

Den 11 aug.1861 vigdes Petrus Petersson i Säby ,gårdsarbetare och Sophia Andersdotter ,dito,piga.Född 1834 d.3/11.Föräldrarna med döden avgångna. Samtycke och bifall till äktenskapet är skriftligen lämnat av morbrodern Samuel Arvidsson från Grönebo i Kyllingstads socken av Skaraborgs län. Lyst d.14,21 och 28 juli.

Barn.

Carl Alfred f.09-01-1862,död 13-01-186?.

Ada Mathilda f.22-02-1863 i Säby Bro. Gift 01-04-1885 ned Hbr. Anders Peter Isaksson i Skaggebo Vårdnäs socken.

Tekla Christina f.30-04-1869 i Mumsmålen.

Per Valfrid f.01-04-1872 i Mumsmålen.

Emil Alfred f.20-05-1875 i Mumsmålen.

Beda Sofia f.18-12-1877 i Mumsmålen.

Kom från Säby Bro 1864 och flyttar till Mosshult 1894.

Torparen Lars August Spjut f.27-01-1867 i Sätra Södergård Vårdnäs. Föräldrar, undantagsägaren Lars Theodor Spjut och hustrun Mathilda Elisabet Brodin.

Hustrun Tekla Christina Petersdotter f.30-04-1869 i Mumsmålen.

Den 21 mars 1891 vigdes Lars August Spjut ,dräng i Mumsmålen och Tekla Christina Petersdotter ,torpardotter ibm.Han inställde sig personligen. Hennes önskan om giftermål framställdes genom hennes fader.

Barn.

Elsa Sofia f.19-10-1892 i Vårdnäs.

Helga Elisabet f.17-12-1894 i Mumsmålen.

Julia Christina f.22-08-1896 i Mumsmålen.

Emil Ivan f.28-11-1897 i Mumsmålen.

August Helmerf.11-09-1901 i Mumsmålen.

August Emanuel f.11-06-1903 i Mumsmålen.

Familjen flyttar 1905 till Nydal.

Torparen Johan August Olsson f.15-09-1877 I Tranebo Kättilstad. Föräldrar,Olof Victor Olofsson och hustrun Brita Sofia Albertina Petersdotter.

Hustrun Hilda Kristina Johansson f.28-03-1884 i Kättilstad.

Den 1 juli 1904 vigdes Johan August Olsson, hemmason från Tranebo och Hilda Kristina Johansson, hemmadotter från Betha. Bådas muntliga begäran.

Barn.

Olof Östen f.29-09-1904 i Tranebo Kättilstad.

Kom hit 22-02-1905 från Kättilstad och flyttar 04-04-1923 till Kättilstad.

Arrend. Karl Anton Larsson f.30-11-1888 i Uppåkra Malmöhus län .Föräldrar, muraren Jöns Larsson och hustrun Kjersti Nilsdotter.

Hustrun Signe Mathilda Karlsson f.06-12-1882 i Sjöarps Skattegård Skirö Jönköpings län. Föräldrar ,inspektoren Sven Johan Carlsson och hustrun Anna Mathilda Lagerstedt.

Gifta 23-06-1912.

Barn.

Karl Erik Oskar Göte f.04-12-1913 i Linköping.

Lars Anton Åke f.07-01-1917 i Säby.

Doris Kerstin Mathilda f.21-11-1919 i Säby.

Kom 1923 från Säby Ladugård.(ladugårdsskötare.)                  

Men Lars August blev sjuk och kunde inte sköta torpet med alla dess förpliktelser, så familjen fick 1905 flytta till stugan Nydal. Den 9/11 1908 avled han i ”äggvitesjuka”.​

Lars August Spjuth i sjukbädden. Fotograf fröken Lundblad. Suddig men intressant eftersom det är en interiör från en torparstuga. Antingen från Mumsmålen eller Nydal. Eftersom lillpojken i Teklas knä ser ut att vara endast några månader så är det förmodligen från 1904 och sålunda i Mumsmålen.