Poststationen i Bjärka-Säby 1900-1902

 

Mellan 1875 och 1878 fanns en poststation nära Vist kyrka. När den drogs in uppstod olägenheter för de boende i socknen och 1893 anhöll man hos Kongl. General-Post-Styrelsen att en poststation skulle inrättas vid Bjärka-Säby Egendom. Efter flera års förhalning inrättades en poststation 1 jan 1900 i Bjärka-Säby gårdskontor med bokhållaren Ivan Enander som föreståndare. Gårdskontoret var beläget i norra flygeln vid gamla slottet. Poststationen skulle bara vara i drift under den tid arbetet med att bygga järnvägen förbi Bjärka-Säby pågick.

Den 13 juni 1901 drunknade Ivan Enander i samband med en båttur på Stora Rängen. Agronomen Victor Ekeroth fick därefter ta över som föreståndare. Den nybyggda järnvägen innebar en förändring då poststationen flyttades till järnvägsstationen i maj 1902 där den var kvar till 11 maj 1968.

Lokalhistorikern och samlaren Håkan Johanson, Häggvägen, Linköping, har skrivit en uppsats om turerna kring poststationen i Bjärka-Säby fram till år 1902 (28 sidor, öppnas i ny flik).

Brevkort och stämpel såväl som uppsats publiceras med tillstånd av Håkan Johanson.