Bjärka-Säby gamla slott

Gamla slottet Bjärka-Säby 1932. Foto Thorin 1913

Omkring mitten av 1500-talet, blev Säby sätesgård och omkring 1630 påbörjade  Per Nilsson Natt och Dag bygget  av en ny mangårdsbyggnad i sten. Huvudbyggnaden, som bär ätterna Natt och Dags samt Stenbocks vapen och årtalet 1632 över kalkstensporten, har fortfarande 1600-talsprägel trots flera ombyggnader.

Bjärka-Säby övertogs i slutet av 1600-talet av Germund Ludvig Cederhielm som på framsidan byggde till två nya träflyglar i barockstil med säteritak I den sydöstra inredde han bostad åt sig själv och i den nordvästra kök och andra ekonomiutrymmen. Den senare har också inrymt gårdens kontor. Dekorerade tak, väggfält och dörröverstycken från skilda epoker finns i södra flygeln.

Efter en eldsvåda 1932 (se nedan) rekonstruerades det gamla taket. Interiören har emellertid förändrats i flera omgångar, beroende på att byggnaden har använts för skiftande ändamål.

Under en period på 1800-talet var den magasin, och senare utnyttjades den som förläggning för eleverna vid lantbruksskolan.

———————————————————————————————————————————

Ur Östgöta Correspondenten onsdag 3. 8. 1932
Bjärka-Säby gamla slott brunnet i natt.


Återuppbyggnad

Efter branden byggdes slottet upp igen. I samband därmed återställdes taket till det ursprungliga utseendet.