Gunnarsbo

Läge: ca 3 km sydost om Bjärka-Säby
Byggt:
Koordinater RT90: X:6459653 Y:1499331
Koordinater WGS84: 58°15’37″N 15°47’38″E
Adress: Gunnarsbo 1

Karta Lantmäteriet

Nils Karlsson berättar

Gunnarsbo är arrendegård till Bjärka-Säby. Ett mjölkarrende och arrendet var 6000 liter om året som skulle levereras till mejeriet vid Bjärka-Säby. De hade eget mejeri där det utbildades ett antal mejerskor per år. På grund av Gunnarsbos storlek och avståndet fram till Bjärka-Säby var det lämpligt med denna form av arrende till skillnad från det vanliga dagsverksarrendet. 6000 liter kan tyckas mycket men det dubbla producerades vissa år. Överskottet betalades till gällande pris. Gunnarsbo bestod av 22 tunnland åker varav 8 tunnland mossjord, en på 1880?talet utdikad mosse, samt ängs? och skogsbete till djuren. Nils minns från omkring 1906. Han var då 5 år. Då fanns det 8 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 1 häst, 1 par oxar, svin och får. Oxarna såldes 1912 och ersattes med en häst så det blev 1 par hästar istället. Arbetsstyrkan var min far och en dräng som i regel stannade ett år och hade en lön på, om jag inte minns fel, 50:? per månad + kost och logi. Jag minns några namn: Ture Lind, Ivar Lindholm, Axel Pettersson och Ivar Hög. Axel Pettersson arbetade 3 somrar i rad. Han arbetade i skogen på vintrarna åren 1911?13. Ivar Hög kom på hösten 1913 men blev inkallad till militärtjänst hösten 1914. Det var den sista drängen. Från sommaren 1 juni blev jag dräng på Gunnarsbo. Det var jag till 1/11 1925 då jag började på lantbruksskolan i Bjärka Säby. De första åren hade far hjälp av en man som bodde med sin fru i Fagerhult omkring 1 km från vårt hem.

Några årtal jag minns:

1902 byggdes ny ladugård.

1910 byggdes ny jordkällare.

1912 byggdes nytt uthus innehållande höns, svin och vedbod på nedre våningen och magasin på övre våningen samt inköp av en slåttermaskin.

1914 byggdes en ny väg frän Gunnarsbo genom hagen och mot vägen till Lugnet. 1915 inköp av en såmaskin.

Några ord om de förekommande arbetena på gården: Först var det de vanliga arbetena i ladugård och övriga hus. Sedan var det den dagliga transporten av mjölk till Bjärka-Säby. Arbeten på åker och ängen. Arbeten i skogen med avverkning och körslor av husbehovsved och legokörning. Sedan var det tröskning som var mycket arbetsam Tröskverket som var ett stiftverk drevs av en vandring med ett par oxar och en häst. Efter att oxarna hade sålts användes tre hästar varav en lånades av morfar som hade en gärd i Markustorp (Nilssongården). Sedan när säden gått igenom verket fick halmen skakas och säden resslas och vannas och köras till magasinet. Så var det slakt och körning till Linköping för avsalu. Denna transport skedde med häst och vagn. Mor förde dagbok åren 1925?35 om vad som gjordes i lantbruket på gården. Den finns i vår ägo fortfarande. Gunnarsbo arrenderades av familjen Karlsson, Didrik och Hilma, 1899?1936. Barnen Bror och Alice 1936?1941. Då blev Bror blev inkallad till militärtjänst på grund av andra världskriget.

Nils Karlsson 1901-1976

Bilden är tagen på familjen Karlsson 1925 när Nils flyttar från Gunnarsbo till Bjärka-Säby lantbruksskola.

Längst till vänster sitter LEVI DANIEL KARLSSON gift med Laura (Lalla). Levi föddes i Hästmo, Vist socken 1892-02-12. Död 1979-12-26. Jordfäst i Landeryd, E-län.

Bredvid honom sitter HILMA SOFIA KARLSSON gift med Didrik. Hilma föddes i Markustorp, Vist socken 1871 08-24 – Död 1936-10-09. Jordfäst i Vist E-län.

Stående vid hennes sida ALICE HELENA INGRID KARLSSON gift med Arnold Gustavsson som dog 2005-06-11. Alice bor i Vifolkagården, Mantorp

Intill Alice sitter DIDRIK EMIL KARLSSON född i Värna, Tjärstad socken, E-län och gift med Hilma. Didrik föddes 1869-06-14 och dog 1933-11-29. Jordfäst i Vist, E-län. Hilmas och Didriks grav togs bort 1981.

Bredvid Didrik står SVEN TAGE DANIEL KARLSSON, son till Laura och Levi, född i Hållingstorp, Vist 1920-08-03. Död 1933-06-08. Jordfäst i Landeryd, E-län.

Vid Sven sitter LAURA KATARINA KARLSSON gift med Levi. Hon föddes i Gunnarsbo, Vist socken 1899-11-25. Död 1970-03-16 och jordfäst i Landeryd, E-län.

I bakre raden från vänster står BROR VILHELM EMIL KARLSSON gift med Margit och född i Gunnarsbo, Vist socken 1914-04-01. Död 1994-03-26 och jordfäst i Habo, R-län.

Bredvid Bror står NILS ELOV DIDRIK KARLSSON gift med Gussi och född i Gunnarsbo, Vist socken. Nils föddes 1901-09-02. Död 1976-03-17 och jordfäst i Fornåsa, E-län.

Vid Nils sida står GUNBORG BIRGITTA SOFIA KARLSSON gift med Karl Östlund. Hon föddes i Gunnarsbo, Vist socken 1906-01-06. Död 1985-11-18 och jordfäst i Åtvidaberg.

Slutligen bredvid Gunborg står ERIK GUSTAV MAGNUS KARLSSON gift med Anna- Greta. Erik föddes i Gunnarsbo Vist socken 1912-08-12. Död 1987-10-17 och jordfäst i Kumla, T-län.

Dagbok 1925

Dagbok 1925

Mars 1925 
1  söndag pappa till kyrkan0 gr snöstorm
   
2till Säby med mjölk, sågade ved på backen.  
3Nils till Hjulsbro med ved5 gr kallt
4sågade ved, körde rovor0 gr
5Nils till Hjulsbro med ved3 gr kallt
6sågade ved, körde rovor0 gr
7till kvarna3 gr kallt
8  söndagHjulsbroborna hos oss, slädföre-5 gr snö
   
9körde timmer, högg ved4 gr kallt
10körde timmer, pappa till Skorpa på auktion6 gr kallt
11körde timmer, högg ved10 gr kallt
12körde timmer, högg ved9 gr kallt
13körde famnved, högg ved14 gr kallt
14körde famnved, högg ved17 gr kallt
15  söndag 21 gr kallt
   
16Körde gödsel, till Bestorp med en ko16 gr kallt
17Körde gödsel, högg ved 
18-”-5 gr kallt
19-”-2 gr kallt
20-”-4 gr kallt
21högg krakstaver5 gr kallt
22 söndagnästan all snö borta3 gr kallt
   
23körde spiselved10 gr kallt
24släpade stavar och trinne6 gr kallt
25 Kyndelsmessodagen 3 gr kallt
26rensade krakstaver 
27var till kvarna1 gr kallt
28körde rovor, hörde lärkan 1 gr kallt
29 söndagstaren är kommen 3 gr kallt
   
30var i Fagerhult och körde gödsel8 gr kallt
31rensade stavar
all snö är nu borta, frys om nätterna.
3 gr kallt
   
April 1925 
1harvade i mossan 
2körde gödsel 
3röjde i storängen 
4röjde i storängen, pappa till Säby på räkning 
5 söndag  
   
6röjde i storängen 
7var efter gödningsämne och sådde 
8följde pappa till stan 
9grusade vägen vid Cedersberg 
10 Långfredag varmt ända till 17 grader
11  lagade till sättpotatisen 
12 Påskdagen varmt om dagarna
   
13 Annandag fortfarande frys om nätterna
14körde om potatislandet 
15sådde grönfoder på trädan 
16till kvarna, sådde ärter, havre 
17harvade 
18sådde på gärdet 
19 söndag  
   
20harvade, till Säby med en so 
21sådde på gärdet, satte potatis 
22grusade vägen 
23slaktade 
24till stan 
25i Fagerhult och sådde 
26 söndag  
   
27satte potatis 
28harvade i mossen 
29harvade i mossensnöväder på eftermiddagen
30 blåst och snöväder
   
Maj 1925 
1Nils till stanvackert väder
2till kvarnaregnväder
3 söndag  
   
4grusade vägen till Gatstugan, körde jord till källarenvarmt
5sådde mossen, sådde rotkålsfrö hörde gökenvarmt
6slöt att såregn
7satte upp lattgrinderdito
8högg ved och hotade gärdesgårddito
9hägnade vid torpaskogen 
10 söndagvar i Markustorpvarmt och vackert
   
11var i Hagen efter grisarregn
12harvade på trädan  vackert
13i Fagerhult och satte potatis, vältade mossenvackert
14slaktade en gris, sådde rovfrö, linfrö, släppte ut fåren 
15till stanvackert
16sladdade och harvade trädan, första rågaxen-”-
16 söndagGunborg och Nils till Åtvid-”-
   
17harvade i trädan-”-
18till kvarnen-”-
19lagade gärdesgårdar kring skogen-”-
21 Kristihimmelfärdsdag  
22hägnade 
23hägnade vid storängen 
24 söndag mycket kallt, blåst
   
25högg vedregn
26bröt väg på Fagerhultegärdet-”-
27bröt våg på Fagerhultegärdet, hackade rovor  vackert
28plöjde på trädan, hackade rovor-”-
29plöjde trädan, släppte ut unghästarna-”-
30släppte ut ungdjuren-”-
31 Pingstdagentill Vist kyrkaåska med regn
   
Juni 1925 
1 Annandag Pingstfruktträden blommarvarmt
2hackade rötter, släppte ut korna-”-
3rengöring i. ladugården, kalkning, tjärning-”-
4rengöring i. ladugården, kalkning, tjärning-”-
5rengörning i svinhuset, kalkning, tjärningstark värmebölja 40 gr
6gallrade kålrötter 
7 söndag  
   
8hackade och gallrade rovorvarmt
9hackade och gallrade rovor-”-
10rensade utfallet, hackade potatis-”-
11rensade utfallet, slog trädgården-”-
12arbetade i trädan-”-
13arbetade i trädan, pappa till stan-”-
14 söndag regn
   
15körde gödsel 
16körde gödsel 
17plöjde 
18plöjde, examenregn
19till kvarna, bar in trädgårdshöt 
20harvade på trädan, husförhör i Dalshult 
21 söndagmissionsmöte i Wist 
   
22slöt att bryta väg till Fagerhult, slog t tomta 
23midsommarafton 
24midsommardagen 
25hackade rovor 
26slog klöver i kärret 
27körde in ett lass höregn
28 söndag varmt
   
29slog på gärdet, körde in tomtahöet 
30slog på gärdet 
   
Juli 1925 
1hässjade klöver 
2hässjade klöver, slog övre gärdet 
3körde in 6 lass klöver från kärretregn
4slog på Fagerhultebacken, misionsauktionregn
5 söndag  
   
6hässjade övre gärdet 
7

hässjade övre gärdet, körde in 3 lass, slog den sista klövern

 
8körde in 2 lass renhö, 6 lass klöver 
9slog kärret 
10slog i storängen 
11slog i storängen 
12 söndag  
   
13bar upp hö ur kärret 
14körde in 9 lass hö från storängen, pappa till stanvarmt
15körde in 10 lass klöver, slog i storängen-”-
16-”--”-
17slog i ängen, satte upp hö-”-
18körde in 6 lass hö och den sista klövern-”-
19 söndagmamma till Frössvik-”-
20slog grönfoder satte upp hö i ängen-”-
21  slöt att slå i storgngen, körde in 2 lass-”-
22hässjade grönfoder satte upp hö i ängen-”-
23körde in 2 lass hö slut i ängen-”-
24körde gödsel-”-
25till Klampenborg skodde hästarna, mejade råg-”-
26 söndag varmt 30 grader i skuggan
   
27mejade råg 
28mejade råg 
29mejade i kärret 
30körde in grönfoder satte dös regn
31började att meja havre 
   
Augusti 1925 
1körde grönfoder, slog och hässjade ärtsäd på trädan 
2 söndag  
3mejade hvete 
4mejade hvete 
5körde råg 
6körde råg, körde in 3 lass havre 
7slog ärtsäd på trädan, tröskade hvete och havre 
8var till kvarnen, hässjade ärtsädregn
9 söndag  
   
10mejade havre på gärdet 
11mejade havre på gärdet, slog frögrässtarkt åskväder
12körde in mossrågen, körde hvete 
13körde hvete, 21 lass råg, 15 lass hvete 
14plöjde i mossen, slog frögräs, ryskade ärter 
15körde in ärtsäd 
16 söndag  
   
17mejade i mossen 
18plöjde på trädan 
19mejade i mossan, pappa till Jansson och tröskade 
20slöt att meja havre, plöjde på trädan, ryskade lin 
21kör gödsel på trädan 
22hämtade tröskverket, körde in 2 lass havre 
23 söndag  
   
24tröskade 
25körde in 9 lass havre, Nils i Lugnet och trösk 
26körde in 8 lass havre 
27sådde råg 
28körde in 4 lass havre, frögräs, ärter 
29till kvarna 
30 söndag  
   
31körde gödselMycket torrt
   
September 1925  
1sådde råg 
2harvade trädan 
3sådde hvete 
4repade lin, Nils hos Lilja 
5satte upp lattgrindar, bredde lin 
6 söndag  
   
7grävde diken i mossen 
8till Linköping 
9plöjde i mossen, Nils i Gasarp 
10-”- 
11-”- 
12grävde diken på Fagerhultagärdet. 
13 söndag  
   
14plöjde på trädan 
15tröskade i Markustorp 
16  -”- 
17tröskade hos oss 
18  
19  
20 söndag  
   
21skar potatiskål 
22i Lugnet och tröskade, plockade äpplen 
23pappa till stan, vi tog upp potatis 
24tog, upp potatis 
25-”- 
26körde om potatislandet 
27 söndag  
   
28tvättade fåren, plöjde trädan 
29plockade rovor till kvarna 
30tog upp linet, plöjderegn
   
Oktober 1925  
1plockade och körde ihop 20 lass rovor 
2grusade vid Cedersberg 
3grusade på bomansskogen, plockade kålrötter 
4 söndag  
   
5  plöjde 
6plöjde, plockade rovor 
7plöjde, plockade rovor 
8körde ihop 21 lass rovor 
9plöjde på klövervallen 
10-”- 
11 söndag  
   
12arbetade med en brostorm, kallt -7
13-”--7
14-”-starkt yrväder -7
15klappade byk, körde vatten från Gölen med släd-9
16arbetade med bron-10
17grusade vid Cedersberg 
18 söndag  
   
19grusade vägen på Bomansskogen 
20grusade vägen på Bomansskogen 
21plöjde, högg utsynning 
22-”- 
23plöjde 
24-”- 
25 söndag varmt +9
   
26plöjde 
27Nils flyttar till Säby 
28plöjde 
29plöjde, körde torv i mossen 
30i Fagerhult och plöjde, grävde i trädgården 
31-”-varmt +2
   
November 1925  
1 söndag snöväder
   
2plöjde rovåkern 
3till kvarna 
4till Markustorp på kalasregn hela dagen
5slaktade en so, får 
6till stan 
7plöjde potatislandet 
8 söndag  
   
9bröt lin 
10skäcktade linstarkt yrväder
11kört hem vedkallt -10
12kört hem ved 
13till Hjulsbro 
14körde ved till Fagerhultlenväder
15 söndag  
   
16körde lattgrinder 
17nystade taggtråd 
18körde ved 
19körde rovor, högg utsyning, häcklade lin 
20körde ved 
21till kvarna, klippte kalvar 
22 söndagvar till Hjulsbro 
   
23till Hållingstorp och nötte frökallt
24körde in grönfoderdösen 
25körde rovor, atickjord, ved 
26körde gödsel på mossan 
27körde gödsel på mossan 
28 yrväder
29 söndag kallt10
   
30körde gödsel 
   
December 1925  
1körde gödselkallt -22
2pappa och Erik till stan 
3  körde hem spiselved 
4-”- 
5-”- 
6 söndag lenväder
   
7körde spiselved 
8Östlund satte in fönster 
9högg och körde ekved 
10slaktade en grissnöväder
11till Hjulsbro 
12till kvarn 
13 söndag kallt -12
   
14körde rovor 
15till Hjulsbro 
16körde ut ved i skogen 
17körde ut ved i skogenregn
18högg ved i Hästhagen 
19var i Fagerhult och körde ved 
20 söndag kallt -20
   
21pappa till stanyrväder
22körde rovor och rötter 
23körde hem ved 
24 Julafton  
25 Juldagen  
26 Annandagen  
27 söndag  
   
28Tog upp is 
29Tog upp is 
30körde sågspånregn
31i Markustorp på begravning 
Dagbok 1935
Dagbok 1935 
 
jan-35  
1 NyårsdagenAlma och morbror var här. 
2Bror till Klampen och kvarn. 
3Släpade timmer i skogen. Nils hemma 
4Arvsskifte i Gunnarsbo. 
5Erik till stansnöade
6 SöndagMor, bror och jag till stan på sextioårskalas. 
   
7Körde ut ved i Torpaskogen. 
8Körde ut ved i Torpaskogen samt körde in kålrötter. 
9Lunnade timmer i skogen.-8
10Lunnade timmer i skogen.-15
11Körde ut ved i Torpaskogen 
12Körde ut ved i Torpaskogen. 
13 SöndagSöndag Erik och jag i Närstadsnöade
   
14Slöt att köra ved i torpaskogen 
15Lunnade timmar i skogen 
16Lunnade timer i skogen 
17Lunnade timmer i skogen 
18Körde ut ved från skogen och lade upp på ladugårdsplanen. 
19Körde ut ved från skogen. 
20 SöndagErik och jag såg bandy på Rengen1
   
21Körde ved från skogen. Mor till stan. 
22Körde ut ved från skogen och lade upp på ladugården. 
23Bror till kvarn, blåst.5
24Släpade timmer i skogen 
25Körde ihop grenved i skogen. 
26Körde hem spiselved. 
27 SöndagMoster Naima och Sven Sjösvärd var här. 
   
28Körde in kålrötter och halm 
29Körde ekved i Hästhagen-17
30Körde ekved i Hästhagen-17
31Började ta upp is 8 lass med 13 isar i varje lass-4
   
feb-35  
1Slöt att ta upp is, sammanlagt 179 isar. 
2Var efter sågspån samt körde ekved. 
3 Söndag  
   
4Körde ekved i Hästhagen 
5Körde ekstock i Hästhagen. 
6Körde ekved från ängen 
7Körde ved från ängen. 
8Körde ved från ängen. 
9Körde massaved från Torpaskogen. 
10 Söndag  
   
11Körde massaved i Torpaskogen. 
12Körde ved från Torpaskogen. 
13Körde ved från ängen5
14Körde ved från ängen.5
15Erik till Rustner, Bror släpade timmer. 
16Bror till kvarn, rensade upp ekgrenar. 
17 Söndag Fruktansvärdt yrväder.
   
18Körde ved från skogen till Hästhagen. 
19Körde ved från ängen. 
20Körde Ihop grenved i ängen. 
21Rensade upp utsyningen i ängen 
22Körde ihop grenved i ängen. 
23Gjorde diverse. 
24 Söndag  
   
25Körde gödsel till Flöja. 
26Rensade upp utsyningen i ängen. 
27Rensade samt i utsyningen i ängen. 
28Körde gödsel till Plöja. 
   
mar-35  
1Körde gödsel till Mjölkåkern. Bror till stan. 
2Bror och jag till Falla. 
3 Söndag  
   
4Körde ved från ängen 
5Körde ved från ängen. 
6Bror till kvarn samt till Bårtorp med mjöl. 
7Släpade timmer samt körde ihop granved. 
8Erik på auktion i Fallemo. 
9Körde in halm. 
10 SöndagLevi, Laura och Lars hemma. 
   
11Körde ihop grenved i ängen. 
12Erik i Närstad med en kviga. 
13Körde ved från ängen, Bror på auktion i Markustorp. 
14Körde ekved från ängen. 
15Körde ekved från ängen. 
16Bror till kvarn, brände ris i ängen. 
17 Söndag  
   
18Erik och Bror till stan. 
19Körde ved från ängen samt brände ris. 
20Vannade havre på Bovinnsnöade
21Högg ved på vedbacken. 
22Brände ris i ängen. 
23Körde ihop ved i ängen. 
24 Söndag  
   
25 Marie Bebådelsedag  
26Brände ris i ängen. 
27Vannade havre på Bovinn. 
28Efter gödningsämne. 
29Bror till kvarn, Klampenborg och Hjulsbro 
30Brände ris i ängen. 
31 Söndag  
   
apr-35  
1Körde ved från ängensnöade
2Hävde halm i logen. 
3Högg ved på vedbacken. 
4Högg ved på vedbacken. 
5Brände ris i ängen. 
6Brände ris i ängen, Asta stod brud. 
7 Söndag Snöväder
   
8Besprutade frukträden samt körde in halm. 
9Brände ris i ängen. 
10Körde gödsel samt brände ris i Hästhagen. 
11Brände ris i Hästhagen. 
12Bror till kvarn. 
13Körde ved från ängen, Bror till stan. 
14 SöndagErik i Söderköping. 
   
15Brände ris i Hästhagen samt körde timmer till sågen. 
16Körde grus samt brände ris i Hästhagen. 
17Körde gödsel till Dungåkern. 
18Körde gödsel till Flöja. 
19Långfredagen  
20Körde gödsel. 
21PåskdagenLevis samt moster här. 
   
22Annan dag påskNärstadungdomarna här, jag i Hjulsbro. 
23Hävde samt körde ut fårgödsel. 
24Körde gödsel till Rantåkern samt sådde gödningsämne. 
25Vältade vallarna. 
26Idialsladdade på Plöja. 
27Harvade samt sådde ut 215 kg havre på Plöja. 
28 Söndag  
   
29Idialsladdade på Krokan. 
30Idialsladdade på Rantäkern.snöbyar, det kallaste  -6 grader
   
maj-35  
1Idialsladdade på Dubbelåkern. 
2Harvade samt sådde ut 175 kg havre på Dubbelåkern. 
3Harvade på Rantåkern. 
4Harvade samt sådde ut 265 kg havre på Rantåkern. 
5SöndagBror och jag till Hjulsbro.varmt
   
6Harvade på kålrotslanden. 
7Harvade vältade samt sådde kålrötter. 
8Satte potatis. Snickarna här denna veckan. 
9Vältade samt började sladda på Mossen. 
10Harvade i Mossen. 
11Harvade samt sådde ut 170 kg havre i Mossen. 
12 Söndag  
   
13Harvade i Mossen. 
14Vältade samt slöt att så för året, snickarna slutade i dag. 
15Bror till kvarn. 
16Gjorde jordning på gården.kallt och regn.
17Hotade till en gärdesgård. 
18Hägnade intill Dalshultsängen. 
19 Söndag  
   
20Grävde i trädgården. 
21Körde grus och gjorde i ordning gården. 
22Hägnade åt Virén i Markustorp. Målarna här denna veckan. 
23Högg vad på backen. 
24Hägnade åt Virén 
25Erik till stan. 
26 Söndag  
   
27Hägnade åt Virén 
28Satte upp stängsel i ängen. 
29Hackade kålrötter. 
30 Kristihimmelsfärdsdag.  
31Hackade kålrötter, stukade byk. 
   
jun-35  
1Släppte ut korna, klappade byk 
2Söndag  
   
3Hägnade vid Hästhagen. 
4Högg ved på vedbacken. 
5Började att kalka ladugården.regn
6Kalkade ladugården och svinhuset. 
7Bror till kvarnen, Erik tjärade i ladugården.   
8Gjort diverse 
9Pingstdagen.    
10 Annandag Pingst  
   
11Hägnade vid Fagerhult 
12Högg ved på backen, Erik i ÅtvIdaberg. 
13Hägnade vid Fagerhult.   
14Hackade samt gallrade kålrötter.   
15Hackade samt gallrade kålrötter.   
16Söndag  
   
17Hackade samt gallrade kålrötter.   
18Hackade samt gallrade kålrötter, Alice i Åtvidaberg.   
19Slöt att gallra kålrötter, Bror till stan.   
20Slog rågax i vetet.   
21Hackade potatis. 
22Hackade potatis.   
23Midsommarafton  
24 Midsomardagenvi i Stureforsvarmt +31  
   
25Rensade krakstaver i skogen.   
26Hackade kålrötterstark åska och regn
27Slog och räfsade i trädgården.   
28Slog i Tomta.   
29Erik till stan, stukade potatisen.   
30 Söndag  
   
jul-35  
1Slog klöver i Mossan samt på Dungåkern. 
2Slog klöver på Stengärdet, körde in 3 lass småhö. 
3Hässjade samt krakade klöver i Mossen. 
4Krakade klöver på Stengärdet samt slog i Tomta. 
5Bror till Kvarn samt efterräfsade på Stengärdet. 
6Slog samt räfsade backar, missionsauktion. 
7Söndag  
   
8Slog klöver i Mossen. 
9Slog klöver på Stengärdet samt körde in 3 lass småhö. 
10Hässjade klöver i Mossen 
11Krakade klöver på Stengärdet slöt att slå klöver för året. 
12Hässjade klöver på Övergärdet.varmt +25
13Slöt att hässja klöver samt körde i 5 lass klöver. 
14Söndag  
   
15Körde in 10 lass klöver. 
16Körde in 4 lass klöverregn på em.
17Körde in 8 lass klöver. 
18Slagit backar. 
19Körde in 11 lass klöver, slöt att köra klöver för året. 
20Räfsade samt satta upp småhö i backarna. 
21 SöndagMor i Fallaregn
   
22Slog backar samt slog i ängen. 
23Slog i ängen. 
24Slöt att slå i ängen, samt räfsade och vände hö. 
25Räfsade samt körde in 4 lass hö. 
26Körde in 3 lass småhö, slöt att köra för året. 
27Slog grönfoder i Mossen 
28 Söndag  
   
29Slog buskar i skogen. 
30Grävde diken samt körde gödsel på Mjölkåkern. 
31Plöjde på Mjölkåkern. 
   
aug-35  
1Hässjade grönfoder i Mossen. 
2Körde gödsel samt grävde diken på Dungåkern. 
3Plöjde samt grävde diken på, Dungåkern. 
4Söndag  
   
5Vältade samt harvade på trädan, rullade upp taggtråd. 
6Harvade i trädan, Bror till kvarn. 
7Körde in grönfoder 9 lass. 
8Mejjade råg samt körde gödsel till Mossen.varmt + 30
9Slöt att mejja råg, plöjde i Mossen27
10Mejjade vete. 
11 Söndag  
   
12Mejjade på Flotta. 
13Mejjade vete och frögräs. 
14Mejjade havre på Plöja, efterräfsade på vetestubben,varmt.
15Mejjade havre på Flöja och Rantåkern. 
16Mejjade havre på Rantåkern. 
17Mejjade havre på Kroken samt körde in 5 lass vete och 4 lass råg. 
18 SöndagJag i Atvidaberg, Erik i Flånstorp. 
   
19Körde in 9 lass vete. 
20Körde in 6 lass havre. 
21Tröskade i Lugnet. 
22Körde in 6 lass havre. 
23Mejjade på, Fagerhultagärdet (havre) 
24Mejjade havre. Bror till Klampen, SLU möte i Edsberga. 
25 SöndagSten och Martin Forslind här. 
   
26Körde gödsel samt plöjde på Plöja. 
27Harvade samt sådde ut 225 kg råg 
28Körde in 6 lass havre 
29Mejjade havre i Mossen. 
30Plöjde samt körde gödsel till Plöja.regnade
31Satte upp stängsel för korna samt mejjade havre i Mossen. 
   
sep-35  
1 SöndagMor till Hjulsbro. 
   
2Slöt att mejja havre för året. 
3Körde gödsel samt slöt att plöja på Plöja. 
4Körde gödsel till Klämåkern, tröskade i Dalshult. 
5Plöjde på Klämåkern. 
6Plöjde samt vältade på Klämåkern, tröskade i Dalshult. 
7Satte upp stängsel för korna. 
8SöndagDoris och jag i Flånstorp. 
   
9Sladdade på trädan. 
10Körde in 6 lass havre från Mossen. 
11Körde in 4 lass havre, slöt att köra för året. 
12Harvade på trädan, Erik gör möte. 
13Syn här, samt sådde 210 kg vete. 
14Harvade på Klämåkern samt sådde ut 130 kg vete. 
15 Söndag  
   
16Gjort diverse göromål.regn.
17Till kvarn samt plockade potatis i Mossen. 
18Plockade potatis i Mossen.blåst och regn.
19Satte upp stängsel för korna. 
20Började att plöja på Mossen.regn.
21Plöjde på Mossen. 
22 Söndag  
   
23Plöjde på Mossen. 
24Plöjde på Mossen, samt satte upp för korna. 
25Flyttade hit tröskverket samt tröskade på eftermiddagen 
26Tröskade här. 
27Slöt att tröska här, samt flyttade verket till Lindholm. 
28Tröskade i Lugnet.kallt – 6
29 Söndag  
   
30Var hos Lindholm och tröskade. 
   
okt-35  
1Slog potatiskål på Övergärdet. 
2Körde bort potatiskålen samt började plocka. 
3Plockade potatis på Övergärdet. 
4Rensade klöverdung.duggregn.
5Plockade potatis. 
6Söndag  
   
7Plockade potatis. 
8Plöjde på Dubbelåkern, Erik ryckte ut från exercisen. 
9Harvade samt började köra om potatislandet. 
10Började ta upp rotfrukter, regn. Erik flyttar till Sjögestad 
11Körde om potatislandet. 
12Plockade och körde ihop kålrötter. 
13Söndag  
   
14Plöjde på stengärdet. 
15Plöjde på Stengärdet samt plockade kålrötter. 
16Plöjde på Stengärdet samt grävde diken på trädan. 
17Bror till kvarn. 
18Plockade samt körde ihop kålrötter. 
19Plöjde på Övergärdet. 
20Söndag  
   
21Plöjde på Övergärdet. 
22Plöjde på Stengärdet samt grävde diken. 
23Reparerade vattenledningen. 
24Plöjde på Stengärdet. 
25Plöjde på Stengärdet samt rullade upp taggtråd. 
26Plöjde på Stengärdet. 
27 SöndagJag i Mumsmålen. 
   
28Plöjde samt klippte kalvar. 
29Körde gödsel samt ekstolpar. 
30Till Hållingstorp och nötade frö samt grävde i trädgården. 
31Plöjde på Rantåkern. 
   
nov-35  
1Plöjde på Rantåkern. 
2Bror till stan. 
3SöndagErik hemma. 
   
4Plöjde på Rantåkern. 
5Plöjde på Rantåkern, slutade plöja för året. 
6Slatt ut torv i Mossen. 
7Gjort diverse. 
8Till kvarn samt grävde diken. 
9Skottade upp isdösen, högg ved. 
10 Söndag  
   
11Körde in grönfodersdösen. 
12Bror till stan samt högg ved. 
13Till Hjulsbro med potatis. 
14Körde bort sten från gravsträngar. 
15Husförhör här. 
16Körde bort gravsträngar, Basar i skolan. 
17 Söndag  
   
18Körde bort gravsträngar. 
19Högg buskar i ängen. 
20Högg buskar i ängen. 
21Klippte buskar i ängen. 
22Högg buskar i ängen.snöyra.
23Körde hem vad till vedbacken 
24 SöndagMor till Hjulsbro. 
   
25Högg barkved i skogen. 
26Gjort diverse 
27Jag till kvarn. 
28Till Hjulsbro med potatis. 
29Grävde ner ekstolpar i ängen. 
30Bröt linet. 
   
dec-35  
1Söndag  
   
2Släpade massaved i skogen. 
3Släpade timmer i ängen. 
4Schektade linet. 
5Brände ris i ängen. 
6Grävde dike vid vägen. 
7Körde grus, körde ihop grenar. Luciabal hos stutarna (andraårseleverna på Bjärka Säby). 
8 Söndag  
   
9Körde ihop grenar i ängen. 
10Bror till stan. 
11Släpade ut ved i skogen. 
12Släpade ut ved i skogen. 
13Körde ut ved i skogen, slaktade julgrisen. 
14Släpade timmer i ängen. 
15 Söndag  
   
16Körde ihop ved i ängen. 
17Släpade timmer. 
18Gjort diverse. 
19Körde massaved från skogen. 
20Körde massaved från skogen. 
21Bror till kvarn. 
22 Söndag  
   
23Till Hästemo efter grisar. 
24Julafton  
25Juldagen  
26Annandag JulHjulsbrona, Fallarna och Erik hemma. 
27Körde gödsel till Rantåkern. 
28Körde gödsel till Kroken. 
29 Söndag  
   
30  
31  
Kassabok 1936
 

 

Inkomster 1936

  
    
16/32 st Grisar 210,00
16/34 st Kalvar 160,00
16/33 st Får 62,00
30/5700 kg Veteá 16 öre112,00
26/91 st Gris 110,00
26/92 st Kalvar 92,00
11/124 st Får 67,40
16/1260 kg Fläská 1,2072,00
 Summa kronor885,40
    

Utgifter 1936

  
    
15/2Läkare 35,00
2/4Skoning 6,50
2/4Kvarnräkning 7,80
2/4Gödningsämne 169,75
2/410 kg klöverfröá 2,5025,00
12/42 st Grisará 22,0044,00
15/4Kvarnräkningen 11,30
25/4100 kg Potatisá 8 öre8,00
29/4Kvarnräkningen 4,10
6/5Hästförsäkringen 23,44
23/5Till såmaskinen 44,00
30/72 st Grisará 22,0044,00
9/9Smen 9,50
9/9Kvarnräkningen 11,00
29/9Smen för en plog 11,50
22/10Reparation av vattenledningen 16,75
22/10Tröskhjälp 44,00
22/10 Torvströ 17,00
28/10En kalv 18,00
31/102 st smågrisará 20,0040,00
24/11Kvarnräkningen 11,40
14/12Skoning 9,50
17/121 st Kalv 20,00
18/12Kvarnräkningen  7,50
 Summa kronor639,04
 Behållning246,36
    
 
Kassabok 1939
 

 

Inkomster 1939

  
   
27/22 st kalvar 30,00
2/31000 kg veteá 16,5 öre165,00
6/31 st Kalv 16,00
1/42 st Kalvar 28,00
18/5 Skogskörning 230,00
18/5Mjölk 540,00
1/6Spannmål 143,00
20/7Mjölk 400,00
18/8Mjölk 300,00
18/9Mjölk 240,00
18/10Mjölk  160,00
20/101 st Ko och 2 st grisar 310,00
28/101 st Häst 170,00
12/111 st Tjur 280,00
18/11Mjölk 160,00
18/12Mjölk 140,00
 Summa kronor3312,00
    

Utgifter 1939

  
   
27/1Arbetshjälp 8,00
28/1Lasarettet 25,00
1/2Arbetshjälp 6,00
5/2Arbetshjälp 20,00
2/3Smen 17,50
3/3Gödningsämne 94,00
4/31 st Häst 800,00
6/3Tömmar 22,00
1/4Harvar 40,00
17/42 st Smågrisar 60,00
16/5Hästförsäkringen 27,20
18/5Bykhjälp 7,00
18/5Gödningsämne 83,00
1/6Klöverfrö 50,00
1/6Gödningsämne 28,50
1/6Smen 14,75
3/72 st Smågrisar 60,00
7/7Arbetshjälp 42,00
21/7 Smen 9,50
3/8Arbetshjälp 22,00
19/8Smen 13,00
7/9Arbetshjälp 19,50
11/9Betningsmedel  7,00
11/9Kvarnräkning 18,00
3/10Tröskhjälp 38,00
20/10Smen 12,00
24/10Kvarnräkning 7,85
28/10100 kg Rågå 16 öre16,00
28/10Larsson 5,00
12/11Smen 52,00
23/112 st Smågrisar  50,00
3/12Smen 27,00
8/12Kvarnräkning 9,70
28/12Smen 18,50
29/12Veterinären 15,00
 Summa kronor1745,00
 Behållning1567,00
    
 

Aspen växer i mycket vacker betad hagmark ca 300 m öster om Gunnarsbo. Aspen är förmodligen Sveriges grövsta med en omkrets av 380-390 cm och en höjd av dryga 20 m. I samma hage finns flera andra grova aspar varav den näst grövsta är ca 350 cm i omkrets.

Den stora eken finns i skogsbrynet alldeles söder om gården och gölen ligger ca 500 öster om gården.