Lilla Brommetorp (Mossen)

Läge: Intill Stora Brommetorp
Byggt: 1780
Övergivet: 1838 – Rivet
Koordinater RT90: ?
Koordinater WGS84: ?

Torpet var beläget på Markustorps ägor vid Mosslyckan, västnordväst om Markustorp invid gränsen till Brommetorp. Första gången Lilla Brommetorp omnämnes i kyrkoboken är 1780. En period senare kallas torpet för Mossen, därefter återigen för Lilla Brommetorp. 1783 hade torpet en åker på 7 kappland som var omgiven av en madvall på 5 ½ kappland. En liten beteshage på 26 kappland hörde också till torpet.

Enligt karta från 1821 hade den odlade delen utökats så att åkerarealen då var 14 kappland svag sandmylla. Betesmarken hade också vuxit, hagen var på 1 tunnland, 22 kappland. En linda (= obrukad åker, träda) på 7 kappland fanns nu också. Torparna på Lilla Brommetorp hade som framgår nedan nästan alltid ytterligare ett yrke. Efter 1838 förekom troligen ingen bosättning vid Lilla Brommetorp.

Inga spår har hitintills (år 2002) påträffats av Lilla Brommetorp.

 

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1780

1791

 

Andersdotter Maria

     

1780

1791

 

Andersson Jöns

17280000

 

17910000

  

1780

1791

 

Jönsson Andreas

17750000

Vist

   

1780

1791

 

Petrus

17770000

Vist

   

1780

1791

 

Andreas

17800000

Vist

   

1790

1810

Salpeter-
sjudare

Blomberg Jonas

17530000

Älvestad

18401225

  
   

Pettersdotter Catharina

17560000

 

18400716

  
   

Blomberg Anna Greta

17810000

Vist

   
   

Blomberg Petter

17830000

Vist

   
   

Blomberg Johannes

17900000

Vist, L.Brommetorp

   
   

Blomberg Johannes

17920000

Vist, L.Brommetorp

18220000

Vattusot

 
   

Blomberg Anders

17970000

Vist, L.Brommetorp

   
   

Familjen hade tidigare varit bosatt i Västra Sjöändan, flyttade från Lilla Brommetorp till Ekelund omkring 1810.

1806

1806

 

Carlsdotter Margareta

17380000

Vist, Landamäre

   
   

Catharina Persdotters mor, Jonas Blombergs svärmor, boende en kort tid i Mossen.

1806

1811

Skräddare

Persson Samuel

 Han var änkeman efter fyra äktenskap inom vilka han haft sammanlagt tio barn, av vilka tre levde vid hans död 1859. Han var då 83 år gammal. Samuel hade slagit sig ned i Brinken omkring 1815. Men redan 1812 står han i födelseboken för Vist, i samband med

 

17760000

Vist, Korsbäcken

  

 

   

Persdotter Anna Stina

17820000

Stockholm

18120000

Långsam frossa

 
   

Samuelsson Johan Petter

18070000

Vist, L.Brommetorp

18970000

  
   

Samuelsson Lars Gustaf

18100000

Vist, L.Brommetorp

18100000

  
   

Familjen bodde inhyses och flyttade till Lilla Brommetorp i samband med giftermålet 1806.

1818

1820

Tprpare

Larsson Gustaf

17740000

Vist, Fallemo

18400109

Bröst och magplågor

 
   

Andersdotter Anna

17760000

Yxnerum

   
   

Gustafsson Lars Gustaf

18000000

Vist

   
   

Gustafsson Johan

18020000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsdotter Stina Cajsa

18040000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsson Johan Christer

18070000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsson Petrus

18090000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsson Anna Sophia

18120000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsson Carl Magnus

18150000

Vist

   
   

Familjen kom från Västra Sjöändan och flyttade till Hagnäs.

1820

1828

Snickare

Andersson Svän

17570000

Hägerstad

18280000

  
   

Johansdotter Anna

17670000

Slaka

18380000

  
   

Svänsdotter Maja

17920000

Vist

   
   

Svänsson Johannes

18070000

Vist

   
   

Svänsson Salomon

18080000

Vist

   
   

Familjen, som uppbar fattigvård, hade tidigare varit bosatt omkring 20 år i Sveden under Markustorp.

1826

1826

Inhyses

Svänsdotter Maja

17920000

Vist

   
   

Boende kort tid (med sina två barn?)

1828

1838

Inhyses

Johansdotter Anna

17670000

Slaka

18380000

  
   

Boende med barnbarnet Christina (*1823). Christina flyttade till Åtvid efter mormoderns död.