Norrberga by

Norrbergagårdarna

Före 1900

Storskifte 1770: 

2 hemman ägdes av Nils Bielke på Sturefors. 

1 ½ hemman ägdes av Ulrik Hammilton på Stavsätter.   

Laga skifte 1867: 

Norrberga Södergård (Östergården), ¾ mantal frälse, ägdes av Thure Bielke på Sturefors. 

Norrberga Lillgård, ½ mantal frälse, ägdes av Carl Adolf Andersson. Utflyttades och fick namnet Storängen. 

Krutsjudaregården, 7/16 mantal frälse, ägdes av Lars Gustafsson. 

Norrberga Krutsjudaregård, 7/16 mantal frälse, ägdes av Salomon Gustav Andersson.

 

Inom nuvarande tätortsområde

 

Södergård

Norrberga 11

Manbyggnad uppförd av trä. 2 vån.

Norrberga 21

Arbetarbostäder uppf. av trä, innehållande tillsammans 6 rum o. 4 kök.

 

Ladugård av trä, uppförd 1876. 

 

Gården ligger 100 m. från järnvägsstationen. 

 

Ägare 1945 greve Nils Bielke å Sturefors. 

 

Rättare 1945 Nils Konrad Johansson.

1893

Lillgård (Storängen)

Norrberga 31  

Manbyggnad av trä, uppförd 1893 av godsägare J. Samuelsson.

 

En flygelbyggnad av trä, uppförd. 1870.

1872

Krutsjudargård

Norrberga 43  

Manbyggnad av trä, uppförd 1872 av J. A. Palmkvist. 

 

Ladugård sammanbyggd med loge, magasin av trä, uppförd 1871. 

 

Gården ligger 1 km. från järnvägsstationen. 

 

Ägare 1945 Johan Emanuel Samuelsson

1870-tal

Mellangård

Norrberga 44  

Manbyggnad av trä, uppförd på 1870-talet. 

 

Ladugård av timmer, uppförd ca 1840. 

 

Gården ligger 1 km. från järnvägsstationen. 

 

Ägare 1945 Axel Hjalmar Norrman.

1870 ca

Lillängen

Norrberga 45

Manbyggnad av trä, reveterat, uppförd omkring 1870 av en Palmkvist. Moderniserad 1940. 

 

Ladugård av timmer samt stall o. loge av trä., uppförda 1870. 

 

Gården ligger 2 km. från järnvägsstationen. 

 

Nuvarande ägaren (1945), Karl Martin Gustavsson köpte gården 1931 av Karl Johan Johansson, som i sin tur köpt den av Adolf Karlsson. 

1886

Krutsjudargård46

Norrberga 46  

Manbyggnad av trä, uppförd 1886 av J. A. Palmkvist.

 

Annat boningshus av trä, uppfört 1896.  

 

Ladugård av trä, uppförd 1886. 

 

Ägare 1945 Ernst Jonas A. Johansson.

1690?

Bomtorpet

Norrberga

Bomtorpet, som i dag används av Wist Hembygdsförening för studiecirklar, hembygdsforskning, grupparbeten, styrelsemöten m.m., har en lång och intressant historia.

 

Bomtorpet finns redan på en karta från 1695 som soldattorp av rote Nr: 24 vid Kinds kompani tillhörigt Första Livgrenadjär-regementet. Rotebönder för Bomtorpet var tre gårdar från Norrberga by samt gården Toketorp. 

 

Sitt nuvarande utseende fick torpet vid en helrenovering 1913.

1830

Norrsätter

Norrberga

Mellan 1830 och 1853 bodde här livgrenadjären Jonas Norrfelt.

1743 Gattorp

Björkholmen

Inga byggnadsrester finns kvar.

Norrberga

Lövsäter

1803

Som det såg ut ca 1945.

1835?

Björkholmen

Norrberga

1860-talet

Klampenborg

Norrberga 410

Fastighet av trä, uppförd på 1860-talet. Tillbyggd och moderniserad 1936 och 1945. 1 affärslokal, 2 lagerlokaler. 1 flygelbyggnad av trä, reveterat, uppförd 1883. Uthus uppfört av trä.

 

Utanför nuvarande tätortsområde

1766?

Braberg

Norrberga

Beläget ca 3 km väster om Gattorp.

 

Korset

Backstugan/krogen Korset låg väster om dåvarande Kindbovägen vid Klampenborg. Ligger nu nog under den nuvarande vägen.