Lövsätter

Läge: vid Klampenborg
Byggt: 1803
Koordinater RT90: X:6468802 Y:1494584
Koordinater WGS84: 58°20’33″N 15°42’46″E
Adress: Klampenborgsvägen 4

Karta Lantmäteriet

Backstuga under Norrberga. 
Nu villa för permanentboende.

Boendelängd

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1803

1812

Till hus

Jaensdotter Katarina

17??

    
   

Mor till Petter Nilsson.

1803

1812

Fattighjon

Nilsson Petter

17470928

Vist, Norrberga

1812

Magplåga

 
   

Pettersdotter Lisken

17520409

Vist, Kranstorpet

   
   

Pettersdotter Stina

1793

Vist, Gasarp

   
   

Petter Nilsson var född i Norrberga. Föräldrarna var bonden Nils och hans hustru Chatharina Jaensdotter. Han kom i tjänst vid Gasarp, där han 1776 gifte sig med änkan Lisa Persdotter. Efter sin tid vid Gasarp flyttade han till Linköping, där han arbetade

1803

1812

Till hus

Eriksdotter Stina

1773

Vist

   
    

1803

1812

Till hus

Karlsdotter Stina

1773

Vist

   
   

Änkan Stina Karlsdotter med två barn (oläsliga namn).

    

1803

1812

Till hus

Persson Karl

1796

Vist

   
   

Gosse, placerad av kommunen?

1812

1813

Till hus

Dahl Gustaf

17811015

Linköping

1851

 

Grenadjär. Gustav Dahl blev avskedad som indelt soldat vid mönstringen 25 nov. 1811 på grund av skador han fått i finska kriget 1808-1809.

   

Andersdotter Lena

17680610

Olmestad

18121207

  
   

Gustafsson Dahl Anders Petter

18080214

Vist, Förstad

   
   

Gustafsson Dahl Gustafa

18110806

Vist, Förstad

   
   

Familjen inflyttade från Förstad i Skeda. Gustaf Dahl flyttade efter hustruns död till Ebbetorp.

1815

1827

Torpare

Karlsson Petter

17791026

Vist

18270107

Nervfeber

 
   

Persdotter Stina

17750501

Skeda

   
   

Pettersdotter Stina Kajsa

18031129

Vist

   
   

Pettersdotter Maja Lena

1806

Vist

   
   

Pettersdotter Johanna

18090329

Vist, Örebro

   
   

Pettersson Karl Petter

18110924

Vist, Örebro

   
   

Pettersson Johannes

18141106

Vist, Örebro

   
   

Pettersson Anders Gustaf

18170123

Vist, Lövsätter

   
   

Petter Carlsson och Stina Persdotter gifte sig 1803. Petter Carlsson hade tidigare varit torpare vid Hässlekulla och Örebro under Stavsätter. Hustrun Stina och en eller eventuellt båda sönerna (svårt att utläsa) var straffade för brott mot sjunde budet (sjunde budet: Du skall icke stjäla).

1817

1820

Till hus

Larsson Samuel

17570830

Örberga

18360602

Vist, Sveden

 
   

Månsdotter Stina

17690107

Bälaryd

   
   

Samuelsson Olof

18051215

Vist

   
   

Samuelsson Lorent

18120617

Vist

   
   

Familjen kom från Westerås.

1827

1839?

Till hus

Persdotter Stina

17750501

Skeda

   
   

Stina, som var änka efter föregående Petter Carlsson, flyttade till Korset.

1827

1839?

Dräng

Zakrisson Petter

18010702

Vist

   
   

Åberg Anna Lena

18040412

Åtvid

   
   

Åberg Anna Sofia

18301117

Vist

  

Okänd fader

   

Pettersdotter Johanna

18340320

Vist, Lövsätter

   
   

Petter Zakrisson och Anna Lena Åberg gifte sig 1833. Båda var då bosatta vid Lövsätter.

1838

1845

Till hus

Månsdotter Stina

17690107

Bälaryd

   
    

1838

1845

F. d livgrenadjär

Jonsson Färdig Petrus

17850407

Vist, Hjortkälla

1845

Blodstörtning

1808 blev han vargeringskarl. 1810 flyttade han till Skärpan som livgrenadjär. Hans tjänstetid blev inte lång, redan 1818 fick han avsked på grund av obotlig sjukdom. 
1835 blev han orgeltrampare.

   

Eriksdotter Anna Stina

17880906

Grebo, Klint

1843

Lungsot

Föräldrarna var soldaten Erik Stäckman och hans hustru Inga Jonsdotter. Hade tidigare varit gift med livgrenadjären Johan Urberg i Skeda.

   

Inflyttade från Björkholmen.

1846

1867

F.d livgrenadjär

Norr Johan

17790331

Vist, Torpa

1867

 

Livgrenadjär, kyrkvaktmästare

   

Johansdotter Lisa

18020412

Vist, Damin

1877

  
   

Norr Anders Petter

18221021

Vist, Skärpan

   
   

Norr Anna Lisa

18241003

Vist, Skärpan

18920709

  
   

Norr Johannes

18270403

Vist, Skärpan

   
   

Norr Eva Charlotta

18320808

Vist, Skärpan

   
   

Norr Karl Gustaf

18340804

Vist, Skärpan

18340817

  
   

Norr Frans Adolf

18360123

Vist, Skärpan

   
   

Norr Samuel Fredrik

18390718

Vist, Skärpan

   
   

Norr Helena Sofia

18430811

Vist, Skärpan

18440314

  
   

Norr Johanna Karolina

18430811

Vist, Skärpan

   
   

Norr Karl Gustaf

189290424

Vist, Skärpan

18300219

  
    

1867

1877

Till hus

Johansdotter Lisa

18020412

Vist, Damin

1877

  
   

Änka efter Johan Norr.

1869

1873

Till hus

Norr Samuel Fredrik

18390718

Vist, Skärpan

   
   

Gustafsdotter Stina Matilda

18420108

Vist, Ringtorp

   
   

Norr Karl Fredrik

18690612

Vist, Skärpan

   
   

Norr Hedda Sofia

18721130

Vist, Skärpan

   
   

Samuel Norr flyttade till Lövsätter i samband med sitt giftermål 1869. Flyttade till Landeryd 1873

1877

1884

 

Ingen bosättning i Lövsätter

    

1884

>1939

Smed/
fjärdingsman

Samuelsson Forsgren Gustaf Adolf

18600327

Vårdnäs

   
   

Karlsdotter Anna Sofia

18620926

Björsätter

19280730

  
   

Forsgren Karl Adolf

18850428

Vist, Lövsätter

  

Till USA 19030603

   

Forsgren Johan Gunnar

18870329

Vist, Lövsätter

   
   

Forsgren Sofia Gunilla

18890927

Vist, Lövsätter

   
   

Forsgren Elin Maria

18920305

Vist, Lövsätter

   
   

Forsgren Anna Katarina

18940706

Vist, Lövsätter

   
   

Forsgren Gustaf Emanuel

18970410

Vist, Lövsätter

   
   

Forsgren Brita Matilda

18991120

Vist, Lövsätter

   
   

Forsgren Bror Erik Sigvard

19020226

Vist, Lövsätter

19040705

  
   

Forsgren Aina Paulina

19020613

Vist, Lövsätter

   
   

Inflyttade de från Värna socken.
1925 lämnade det sista av barnen föräldrahemmet. Gustaf Adolf Samuelsson Forsgren bodde kvar i Lövsätter 31/12 1939.

1917

1917

Fabriks-
arbetare

Bäck Erik Gustav 

18911221

Hidinge

   
   

Erik Gustav inflyttade från Hidinge 3/11 1917 och flyttade 3/12 1917 till Örebro.

1921

1924

Smides-
arbetare

Modig Ernst Ivar

18981007

Grebo

  

Smidesarbetare

   

Gustafsson Olga Otilia

18960416

Vist

   
   

Olga Othilia inflyttade i Lövsätter i samband med giftermålet.
Beträffande Ernst Ivar Modig står antecknat i församlingsboken: Inskriven å Lkpgs Sjömanshus 15/5 1917.
Paret flyttade till Landeryd 28/4 1924.

1934

>1939

Smides-
arbetare

Johansson Lars Karl Bertil Emanuel

19180423

S:t Lars

  

Smidesarbetare

   

Lars Carl Bertil Emanuel Johansson bodde kvar i Lövsätter 31/12 1939.