Norrberga mellangård 4:4

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: ?
Koordinater WGS84: ?
Rivet.

Manbyggnad av trä, uppförd på 1870-talet. 
Ladugård av timmer, uppförd ca 1840. 
Gården ligger 1 km. från järnvägsstationen. 
Ägare 1945 Axel Hjalmar Norrman.