Prästgårds Kjällsätter

Läge:
Byggt: 1759
Övergivet: 1865
Koordinater RT90:
Koordinater WGS84:
Rivet.

007 = Ekonomibyggnad, kanske hölada.

PG KS = Grund med murstock till Prästgårds Källsätter.

009 = Mycket tydliga spår av gamla åkrar, nu bevuxna med grov skog.

Det är ett bryderi med två hus, som har samma namn och som ligger så nära varandra. Under de första åren nämns aldrig stamfastighetens namn i samband med husen. Först med husförhörslängdernas tillkomst har vi ett Prästgårds Kjällsätter och ett Skogs Kjällsätter. Skogs Kjällsätter finns på karta 1783. Huset är då omgivet av kålgård och humletäppa. Det har, som vi kan se, funnits några år vid denna tid, Första gången Kjällsätter nämns är på sommaren 1759, då Per föds. Skäl finns att tro, att detta är vårt Kjällsätter. Pers föräldrar hette Lars Persson och Lotta Johansdotter. Båda var vid den här tiden i 30-årsåldern. De var med säkerhet inflyttade från någon närliggande socken. Den slutsatsen kan vi dra därav, att dottern Kristina var född 1754(enligt dödboken), men jag har inte funnit henne bland födda i Vist.

Av Prästgårds Kjällsätter återstår en tydlig husgrund till ett bostadshus ca. 6 x 8 m, murstock med tegelinblandning. Helt nära husgrunden finns resterna av en jordkällare. Ca 20 m från bostadshuset finns grund och en utplanad yta efter något som har varit en liten ekonomibyggnad, en liten ladugård eller något i den stilen. En bit från huset finns den vattenkälla som givit stället dess namn. Ytterligare en bit från husgrunden finns en tydlig grund efter någon form av ekonomibyggnad, kanske en hölada. I närheten av husgrunden till bostadshuset finns fortfarande planterade buskar o träd som för en tynande tillvaro i den mörka granskogen.

I jordkällaren hittades en profilerad tegelsten möjligen av den typ som användes när man murade valvribbor och dylikt, främst i kyrkor! Stenen är ca 200 mm lång, 127 mm bred och 70 mm tjock.

Boendelängd

Prästgårds Kjällsätter

Boende

 

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

 

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1759C

1779

 

Persson Lars

1729C

 

17850310

Bröstfeber

 
   

Johansdotter Lotta

1727

 

17791229

Fross

 
   

Larsdotter Kristina

1754

 

17751216

Svullnad

 
   

Larsson Per

17590903

Vist, Prästgårds Källsätter

17960218

Lungsot

 
   

Larsson Johan

17621021

Vist, Prästgårds Källsätter

17660805

Magplågor

 
    

1779

1785

 

Persson Lars

1729C

 

17850310

Bröstfeber

 
   

Larsdotter Sara

17480206

Vist, Bostorp

18040314

Håll bröstfeber

 
   

Larsson Karl

17810422

Vist, Prästgårds Källsätter

   
    

1785

????

Till hus

Larsdotter Sara

17480206

 

18040314

Håll bröstfeber

 
   

Från denna tiden finns husförhörslängderna bevarade i Vist socken. Vi återfinner nu Lars Perssons andra hustru Sara med sonen Carl boende till hus här. Det är en orsak till att vi kan placera just denna familj i rätt Kjällsätter. Här bor nu också Petter Larsson, som föddes här 1759. .

1790

1796

Salpetersjudare-

Larsson Per

17590903

Vist, Prästgårds Källsätter

17960218

Lungsot

Per var son till Lars Persson.

dräng

   

Håkansdotter Stina

17680410

Vist, Västerås

18200918

Vattusot

Stinas föräldrar var vid någon tidpunkt torpare vid Västerås i Stavsäter.

   

Petter Larsson gifter sig 1790 med den 22-åriga Stina Håkansdotter. Petter var till yrket salpetersjudaredräng. Detta äktenskap varade i 6 år. I februari 1796 dog Petter 36 år gammal. Orsaken var lungsot. Inga barn fanns i äktenskapet.

1796

1798

Änka

Håkansdotter Stina

17680410

Vist, Västerås

18200918

Vattusot

 
   

Stina är nu ensam i nästan 3 år. Flera änkor, somliga med barn, bor nu som inhyses i Kjällsätter, troligen ett bidrag till Stinas försörjning.

1798

1806

Skomakare

Svensson Johan

1772

Djursdala

18060520

Fallandesot

 
   

Håkansdotter Stina

17680410

Vist, Västerås

18200918

Vattusot

 
   

Johansdotter Kristina Katarina

17990422

Vist, Prästgårds Källsätter

1799

  
   

Johansson Samuel

18000723

Vist, Prästgårds Källsätter

   
   

Johansdotter Maria Kristina

18031226

Vist, Prästgårds Källsätter

1803

  
   

Stinas andra äktenskap.

1806

1808

Änka

Håkansdotter Stina

17680410

Vist, Västerås

18200918

Vattusot

 
    

1808

1820

 

Persson Nils

17821224

Linköping

18561008

Ålderdomssvaghet

 
   

Håkansdotter Stina

17680410

Vist, Västerås

18200918

Vattusot

Enligt dödboken var det en fattig hustru som dog.

   

Nilsdotter Maria Lisa

18080423

Vist, Prästgårds Källsätter

18740729

Förstoppning

 
   

Nilsdotter Lena Kajsa

18110513

Vist, Prästgårds Källsätter

   
   

Stinas tredje äktenskap.

Efter 2 år är det tid för ett nytt giftermål. Denna gång gifter Stina sig med Nils Persson. Han var född i Linköping, men enligt dödboken ” vore hans föräldrar obekante för detta samhälle”. ( Detta bevisar avståndet mellan Vist och Linköping på den tiden). Nils är till yrket daglönare vid prästgården. 

1820

1821

 

Persson Nils

17821224

Linköping

18561008

Ålderdomssvaghet

 
    

1821

1826

 

Persson Nils

17821224

Linköping

18561008

Ålderdomssvaghet

 
   

Kempe Inga

1782

Vårdnäs?

18230306

Lungsot

 
   

Nilsdotter Johanna

18211102

Vist, Prästgårds Källsätter

   
   

Efter att ha varit ensam drygt ett halvt år gifter Nils om sig med den jämnåriga Inga Kempe. Inga Kempe var granne med Nils. Hon var dotter till grenadjären Kempe i Skog som var helt emot äktenskapet. Han gjorde dottern arvslös för att Nils Persson inte skulle få något om de skulle dö under Ingas livstid. Detta testamente ändrades sen efter Ingas död, så att dotterdottern Johanna (född 2/11 1821) fick samma arvsrätt som övriga arvingar efter Ingas föräldrar.  (Uppgiften om testamentet kommer från Karl Wilhelmsson).

1826

1832

Dagsverkstorpare

Persson Nils

17821224

Linköping

18561008

Ålderdomssvaghet

 
   

Svensdotter Johanna

18001124

Värna

18320210

Tidig barnafödsel

Johanna var torparedotter från Svinsta socken. 

   

Nilsdotter Anna

18280202

Vist, Prästgårds Källsätter

   
   

Nilsson Gustaf

18310105

Vist, Prästgårds Källsätter

   
   

Nils gifter sig redan efter ett halvår med den 18 år yngre Johanna Svensdotter. Denna gång sker vigseln i prästgården. Vid denna tid är Nils dagsverkstorpare vid Kjällsätter i en femårsperiod. Nils dömdes 1832 för att ha misshandlat sin hustru, som varit i havande tillstånd, varefter hustrun avled. Straffet blev 28 dygns vatten och bröd. Orsaken ansågs vara var för tidig barnafödsel. Hon blev 32 år gammal. Någon avvittring till barnen kunde ej ske, då skulderna översteg tillgångarna.

1832

1834

 

Persson Nils

17821224

Linköping

18561008

Ålderdomssvaghet

 
   

Änkling. Han har två små barn från föregående äktenskap att ta hand om. De vore vid denna tid 3 och 5 år.

1834

1841

 

Persson Nils

17821224

Linköping

18561008

Ålderdomssvaghet

 
   

Jönsdotter Stina Maja

1787

Svinhult

18410307

Vattusot

Föräldrar: Skattem Jöns Olofsson och Hustru Chr. Pålsdtr

   

Adamsdotter Johanna

18240415?

Vist

  

Född utom äktenskapet

   

Nils fjärde äktenskap ingås med den 44-åriga änkan Stina-Maja Jonsdotter. Stina hade tidigare varit gift med grenadjären Thore i Bomanstorp. Hon hade tidigare fött ett oäkta barn. Faddrar till detta barn var Nils och hans hustru Inga. 

1841

1856

Till hus

Persson Nils

17821224

Linköping

18561008

Ålderdomssvaghet

 
   

Efter nästan 50 års boende i Kjällsätter dog Nils i oktober 1856. Han var då 73 år och dödsorsak var ålderdomssvaghet. Nils liv hade säkert varit både fattigt och slitsamt. Hans ålders dagar förefaller dock ganska bra. Han levde kvar i Kjällsätter, där ha

Nils har nu slutat sitt arbete som daglönare vid prästgården. Äldsta dottern Maja-Lisa ( vars moder var Stina Håkansdotter ) är nybliven änka och har flyttat hem till Kjällsätter medförande två små pojkar. Hon födde ytterligare en liten son ett 10-tal år efter sin ankomst hit. Hon ingick inget nytt äktenskap utan levde som änka och fattighjon hos Nils till hans död.

Efter nästan 50 års boende i Kjällsätter dog Nils i oktober 1856. Han var då 73 år och dödsorsak var ålderdomssvaghet. Nils liv hade säkert varit både fattigt och slitsamt. Hans ålders dagar förefaller dock ganska bra. Han levde kvar i Kjällsätter, där han levat större delen av sitt liv omgiven av dottern och de små barnbarnen.

Maja-Lisa kan ha bott kvar en kortare tid, men 1860 återfinns hon som inhyses i Filbacken. Efter 1860 är Kjällsätter inte nämnt i kyrkboken. Slutet blir en hundraårig bosättning av samma släkt i Kjällsätter.

         
Prästgårds Kjällsätter av Brita Pettersson

Det är ett bryderi med två hus, som har samma namn och som ligger så nära varandra. Under de första åren nämns aldrig stamfastighetens namn i samband med husen. Först med husförhörslängdernas tillkomst har vi ett Prästgårds Kjällsätter och ett Skogs Kjällsätter. Skogs Kjällsätter finns på karta 1783. Huset är då omgivet av kålgård och humletäppa. Det har, som vi kan se, funnits några år vid denna tid, Första gången Kjällsätter nämns är på sommaren 1759, då Per föds. Skäl finns att tro, att detta är vårt Kjällsätter. Pers föräldrar hette Lars Persson och Lotta Johansdotter. Båda var vid den här tiden i 30-årsåldern. De var med säkerhet inflyttade från någon närliggande socken. Den slutsatsen kan vi dra därav, att dottern Kristina var född 1754(enligt dödboken), men jag har inte funnit henne bland födda i Vist.

Kända barn i denna familj var:
*Cristina född 1754, död 21 år gammal i svullnad.
*Per född 1759.
*Johan född 1762, död 4 år gammal i magplågor.

Det är tyst om familjen i ganska så många år, men 1779 dör hustru Lotta. Hon var då 52 år gammal. Dödsorsaken var frossa.

Efter ett drygt halvår ingår Lars nytt äktenskap. Denna gång med änkan Sara Larsdotter från Bostorp. En son Carl föddes i äktenskapet, som varade i 5 år. Lars dog 1785. Han var då 56 år gammal och dödsorsaken var bröstfeber.

Vi tar ett hopp på 8 år fram till 1793. Från den tiden finns husförhörslängderna bevarade i Vist socken. Vi återfinner nu Lars Perssons andra hustru Sara med sonen Carl boende till hus här. Det är en orsak till att vi kan placera just denna familj i rätt Kjällsätter. Här bor nu Petter Larsson, som vid närmare efterforskning visar sig vara denne lille Per, som föddes här 1759. Petter Larsson har 1790 gift sig med den 22-åriga Stina Håkansdotter och hennes föräldrar var torpare vid Västerås under Stafsätter. Petter var till yrket salpetersjudaredräng. Detta äktenskap varade i 6 år. I februari 1796 dog Petter 36 år gammal. Orsaken var lungsot. Inga barn fanns i äktenskapet.

Stina är nu ensam i nästan 3 år. Flera änkor, somliga med barn, bor nu som inhyses i Kjällsätter, troligen ett bidrag till Stinas försörjning. 1798 gifter Stina om sig med den 4 år yngre skomakaren Johan Svensson som var född i Djursdala. Två flickor och en pojke föddes. Sonen Samuel klarade sig genom de första farliga barnaåren, medan de bägge flickorna dog under sitt första levnadsår. Äktenskapet varade denna gång i 8 år. I maj dog Johan Svensson i fallandesot och sjukdomen var säkerligen en orsak till hans yrkesval.

Efter 2 år är det tid för ett nytt giftermål. Denna gång gifter Stina sig med Nils Persson. Han var född i Linköping, men enligt dödboken ” vore hans föräldrar obekante för detta samhälle”. ( Detta bevisar avståndet mellan Vist och Linköping på den tiden). Stina har nu hunnit bli 40 år och Nils är 14 år yngre. Nils är till yrket daglönare vid prästgården. Stina dog i september 1820. Hennes sista äktenskap hade då varat i 12 år. Hon var 52 år gammal och dödsorsaken var vattusot. Enligt dödboken var det en fattig hustru som dog.

Efter att ha varit ensam drygt ett halvt år gifter Nils om sig (1821) med den jämnåriga Inga Kempe. Vigseln var denna gång i kyrkan. Inga Kempe var granne med Nils. Hon var dotter till grenadjären Kempe i Skog som var helt emot äktenskapet. Han gjorde dottern arvslös för att Nils Persson inte skulle få något om de skulle dö under Ingas livstid. Detta testamente ändrades sen efter Ingas död, så att dotterdottern Johanna (född 2/11 1821) fick samma arvsrätt som övriga arvingar efter Ingas föräldrar. 
(Uppgiften om testamentet kommer från Karl Wilhelmsson). .

Efter 5 års äktenskap dog Inga i Lungsot. Hon var då 44 år. Modern, Stina-Maja Jonsdotter, var änkan efter soldaten Thore.

Samma år, i oktober, gifter sig Nils på nytt med den 18 år yngre Johanna Svensdotter. Denna gång sker vigseln i prästgården. Johanna var torparedotter från Svinsta socken. Vid denna tid är Nils dagsverkstorpare vid Kjällsätter i en femårsperiod. En flicka och en pojke föddes. Vid denna tid hade Nils dömts för att ha misshandlat sin hustru , som varit i havande tillstånd. Straffet blev 28 dygns vatten och bröd. Efter 6 års äktenskap dog Johanna. Orsaken var för tidig barnafödsel. Hon blev 32 år gammal. Någon avvittring till barnen kunde ej ske, då skulderna översteg tillgångarna.

Nils är nu ensam i ett och ett halvt år. Han har nu hunnit att bli 51 år. Han har två små barn från föregående äktenskap att ta hand om. De voro vid denna tid 3 och 5 år. När han nu för fjärde gången gifter sig med den 44-åriga änkan Stina-Maja Jonsdotter. Stina hade tidigare varit gift med grenadjären Thore i Bomanstorp. Hon hade tidigare fött ett oäkta barn. Faddrar till detta barn var Nils och hans hustru Inga. Efter 8 års äktenskap dog Stina-Maja i en ålder av 54 år och dödsorsak var vattusot.

Vi är nu framme vid 1841 och vår Nils närmar sig de 60 åren. Han har nu slutat sitt arbete som daglönare vid prästgården. Äldsta dottern Maja-Lisa ( vars moder var Stina Håkansdotter ) är nybliven änka och har flyttat hem till Kjällsätter medförande två små pojkar. Hon födde ytterligare en liten son ett 10-tal år efter sin ankomst hit. Hon ingick inget nytt äktenskap utan levde som änka och fattighjon hos Nils till hans död. Efter nästan 50 års boende i Kjällsätter dog Nils i oktober 1856. Han var då 73 år och dödsorsak var ålderdomssvaghet. Nils liv hade säkert varit både fattigt och slitsamt. Hans ålders dagar förefaller dock ganska bra. Han levde kvar i Kjällsätter, där han levat större delen av sitt liv omgiven av dottern och de små barnbarnen.

Maja-Lisa kan ha bott kvar en kortare tid, men 1860 återfinns hon som inhyses i Filbacken. Efter 1860 är Kjällsätter inte nämnt i kyrkboken. Slutet blir en hundraårig bosättning av samma släkt i Kjällsätter.

(Innehållet grundas på uppgifter från Vist kyrkoböcker.)

Sammanställt av Brita Petersson för Vist Hembygdsförening den 7 februari 2000.

Överfört för användning i Hembygdsföreningens hemsida i aug. 2000.
Helge Fransson