Förstad soldattorp

Koordinater: X:6463976  Y:1490076. Nära Persbo.

Läge: nära Persbo i Skeda socken
Byggt:
Koordinater RT90: X:6463976  Y:1490076
Koordinater WGS84: 58°17’57″N 15°38’9″E
Rivet

Karta Lantmäteriet

Av Nils Sjöberth

På grund av otydlig och delvis utebliven kyrkobokföring i Skeda församlingsbok, så har inte en heltäckande personalbeskrivning varit möjlig för soldattorpet Förstad. Torpet utgjorde rote nr: 16 vid Kinds Kompani under 1. Östg. Livgrenadjärregementet Rotmästaren var tilldelad Persbo gård.

Tidigare uppgift om torpets belägenhet har visat sig vara felaktig. Rätt plats, som nu är skyltad, är ca 50 m VNV om boningshuset i Persbo.
Koordinater RT 90 X:6463976  Y:1490076  (2017-06-10, BT)

En soldat, Gustav Dahls levnadsöde har kunnat fastställas, genom att han kom att ta anställning som beväringskarl vid Ebbetorp i Vist. Gustav Dahl blev avskedad som indelt soldat vid mönstringen 25 nov. 1811 på grund av skador han fått i finska kriget 1808-1809.
1812 antogs på en riksdag i Västerås att alla män i åldern 20-25 år var skyldiga att ställa upp som värnpliktiga inom försvaret. Ett beslut som inte fann anklang hos bönderna. Därför beslöts att man kunde anställa annan karl i stället för hemmasonen. Gustav tar då anställning som beväringskarl vid Ebbetorp som ersättare för hemmasonen Johannes.
Under sin anställning får Gustav uppföra ett torp, Dahlkullen, vid infarten till Ebbetorp. Omkring 1810-1812 blir Gustav änkling. 1815 den 31 sept. gifter Gustav om sig med Stina Eriksdotter från Lövsäter vid Klampenborg. Stina är då nyinflyttad tillsammans med föräldrarna, från Landeryd. Fadern var tidigare indelt soldat vid Långkärr i Landeryd. I det nya äktenskapet får Gustav och Stina två barn.
Som beväringskarl för Ebbetorp deltog Gustav i det norska kriget 1814. 1830 blev Gustav gratialist (pensionsberättigad) från krigsmanshuset i Vadstena. Gustav dör 1851 i en ålder av 90 år.
Ytterligare en grenadjär kan vi följa, nämligen Carl Gustav Holm. Efter sin soldattjänst flyttar han och blir torpare vid Örebro fram till 1868. Han är då 64 år. Samma år flyttar han som inhyse till Andersbo.

Familjen

Namn

Född

Verksam åren

Anm

Indelt soldat

Carl andersson Björn

 

1710

 

Indelt soldat

Lars Ringblom

 

1735

 
     

Grenadjären

Gustav Dahl

1761

1804-1812

 

Hustru

Lena Andersdotter

1768

  

Son

Anders Petter

1808

  

Son

Gustav

1811

  
     

Grenadjär

Anders Dal

1777

1812-1819

 

Hustru

Lena Knutsdotter

1771

  
     

Grenadjär

Carl Brutus

1779

1819-1827

Tjänstledig från 1827

Hustru

Maria Carlstotter

1773

  

Son

Carl P. Carlsson

1802

  

Dotter

Maja Lena Carlsdotter

1805

  
     

Grenadjär

Carl Gustav Holm

1804

1827-1846

Kom till Förstad 1823. Blev torpare vid Örebro 1846

Hustru

Greta Nilsdotter

1799

  

Son

Carl Gustav

1826

  

Son

Per Ragnar

1829

  

Dotter

Christina

1830

  

Son

Johan Petter

1833

  

Son

Johan Malcom

1834

  

Son

Nils Fredrik

1835

  

Son

Anders

1842

  
     

Grenadjär

Carl Peter Liljebäck

1827

1846-1859

Utflyttad till Vist

Hustru 1

Lena Christina Fagerström

1827

 

Första gifte

Son

Per Malcom

1852

  

Son

Carl Magnus

1855

  

Hustru 2

N. Christina

1849

 

Andra giftet

     

Inhyse

Peter Fagerström

1796

1850-1856

Kom från Källsäter

Hustru

Lena Isacsdotter

1796

  
     

Grenadjär

Josef Frans Blad

1836

1860-1891

Bytte tjänst till Björsäter

Hustru

Carolina Kindvall

1837

  

Dotter

Sofia Charlotta

1861

  

Dotter

Sofia Carlotta

1861

  

Dotter

Johanna Carolina

1865

  

Son

Carl Josef

1869

  

Dotter

Anna Christina

1877 död 1879

  

Förstad utgjorde rote nr: 16 vid Kinds kompani, vid Östg Livgrenadjärregemente. 1891 drogs knekthållet in vid Förstad. Blad flyttade då till Björsäter