Stora Fallemo

Stora Fallemo under Bjärka-Säby. Foto: Hans Hansson

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6460056 Y:1497244
Koordinater WGS84: 58°15’50″N 15°45’30″E
Adress: Bjärka-Säby Stora Fallemo 1

Karta Lantmäteriet

Namnet Fallemo är omnämnt från 1580-talet. Namnet har att göra med fall   ’trädfällning’ och mo ’sandig mark’. På 1600-talet anlades torpet Lilla Fallemo varefter Fallemo i dagligt tal kallades Stora Fallemo. Källa: Lindqvist 1926. Stora Fallemo ligger närmast Bjärka-Säby och Lilla Fallemo ligger där vägen mellan Tomta och Hagen korsar järnvägen. Gården är utmärkt på karta från 1685 (Geometrisk avmätning Landamäre).

Ägdes av Sturefors. Arrenderades av Cederhielm. I 1792-1794 års husförhörslängd var de boende: Jonas Månsson f. 1757, hustrun Cajsa Andersdotter f. 1766, barnen Måns f 1780, Maja Greta f 1791.

Undantagsstugan från Stora Fallemo. Foto: Hans Hansson

Boendelängd av Lennart Karlsson 2015

I Frälsejordboken över Sturefors, Slattefors och Förråds Egendomar (Östra Skrukeby) upprättad 1830 finns Fallemo med och arrenderas av Cederhjelm på Bjärka Säby.

1766 Lars Gustafsson och hustrun Stina Olofsdotter. Gifta 30-11-1764 i Fallemo.

Barn, Catharina f.08-04-1766 i St.Fallemo.

1767 Jonas Torstensson f.14-12-1740 i Husby,far,Torsten Andersson,mor,Maria Nilsdotter.

Hustrun Eva Börgesdotter.f.03-10-1741 i Västra Sjöände, far Börge, mor Brita Ericsdotter. Gifta 26-09-1762,han från Lilla Fallemo,hon från Hybbeln.

Barn, Petter f.17-04-1767 i St.Fallemo.

Christina f.28-11-1769 i L.Fallemo.

1792-1800.

Jonas Månsson f.29-05-1756 i Tolefors Kärna socken.Far Befallningsmannen Måns Jonsson,Mor Brita Jonsdotter.

Hustrun Catharina Andersdotter f.14-07-1766 i Skorpa (Skårpa) Vist socken. Far  Anders. Mor Maja Andersdotter. Gifta 05-02-1786.

Barn,Måns f.29-12-1788 i St.Fallemo.

Maria Margareta f.11-07-1791 St.Fallemo

Lena Cajsa f.08-06-1793 i St.Fallemo

Brita Stina f.02-06-1796 i St.Fallemo.

1800-1809.

Hans Persson f.10-10-1772 i Grymta Tjärstad sockenFar Pehr Hansson Mor Maria Svensdotter.

Hustrun Catharina Ersdotter f.20-05-1776 i Sandebo Vårdnäs socken. Far Eric, Mor Christina. Gifta 25-05- 1795.

Barn. Petter f.28-03-1798 i Joelstorp.

Eric f.01-09-1800 i St.Fallemo.

Johannes f.15-05-1803 i St.Fallemo

Salomon f.21-11-1805 i  St.Fallemo

Hela hushållet flyttar till Slaka.

1809-1820.

Sockenskomakaren Anders Svensson Quist f.24-04-1785 i Sadelmakartorp Vist socken. Far Sven Larsson Mor Christina Jönsdotter. Hustrun Anna Stina Johansdotter f.14-09-1790 i  Torpa Mellangård Vist socken. Far Johan Arvidsson Mor Christina Jönsdotter. Flyttar 1818 till Hagstugan på Bostorps ägor. Stora Fallemo arrenderas sedan av Cederhjelm och brukas under Bjärka Säby.

I 1917-1925 års församlingsbok var de boende:

Skogsarbetaren Karl Germanus Persson f. 28 maj 1872 i Vist, d. 23 juni 1950 i Åtvid, hustrun Emma Petersson f 18 juli 1878 i Grebo, d. 8 jan 1948 i Fallemo, barnen, alla född i Vist: Ingrid Maria 3 juli 1901 gift Toll, d. 20 dec 2000 i Link. Domkyrko, Algot Mattias 24 feb 1905, d. 12 mars 1934 i Fallemo, Emma Susanna 11 aug 1908, Karin Axelina 28 juni 1912, d. 13 nov 1990 i Längbro, Örebro län, Birgit Virginia Ingeborg 8 dec 1914 d. 21 dec 2000 i Åtvid.

 

Denna sida bygger delvis på resultat av en studiecirkel om Fornhemmets byggnader våren 2015 och delvis på äldre material.