Brinken ryttartorp

Ur Sveriges Bebyggelse (1946 Markustorp 114)

Brinken.
Postadress Bjärka-Säby.
Areal 2500 kvm.
Taxeringsvärde: byggnader 8 500 kr, mark 500 kr.
Fastighet av timmer, uppförd på 1840-talet. Ombyggd och moderniserad 1937. 2 lägenheter, 3 rum, 2 kök.
Bekvämligheter: Vatten.
Uthus: Vedbod, brygghus med hönshus av trä, uppfört 1937.

Läge: strax norr om Markustorp
Byggt: 1699
Övergivet: 1909. Ersatt av nytt hus.
Koordinater RT90: X:6458235 Y:1499409
Koordinater WGS84: 58°14’52″N 15°47’42″E
Adress: Markustorp Brinken 1

Karta Lantmäteriet

Areal vid införandet av storskiftet 1783:
– Åker av slät sandjord som är på Samfällda gårdens ägor inhägnad, samt av tjänstgörande ryttaren nyttjad 17 ½ kappland.
– Madvall 4 kappland.
– En liten äng 1 ¾ kappland.
– En äng i tunnland, 5 kappland

Boendelängd

Ryttartorpet Brinken

Boende


Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1699

1709

Ryttare

Mattson Anders

1670C

    
   

Månsdotter Maria

1675C

    
   

Andersson Samuel

1687

    
   

Andersdotter Maria

17000608

Vist, Brinken Rt

   

 

 

 

Ur generalmönstringsrullan 1707:
”Hästen död 21 februari 1706. I stället brun häst med stierna och 3 månader fattas i 5:te året, tillsattes för Regements Casse medlen, kåstar 50 Dr, dh 4 Marty samma åhr approberad.”

1710

1716

Ryttare

Broberg Hans

1682

Vårdnäs

  

Ryttare.  Hans Broberg blev soldat vid 28 års ålder. 
Blev trossdräng 15 juli 1716.

   

Nilsdotter Sigrid

1689C

   

Född ca 1685.

   

Broberg Kerstin

17121118

Vist, Brinken Rt

   

 

 

 

Ur generalmönstringsrullan 1712:
”Skintröjan trång, oduglig. Sampt hästen ähr försliten, casseras.”

1716

1741

Ryttare

Lustig Börje

1695

 

17410831

 

Blev soldat vid 21 år. Giftermål med Maria Larsdotter 1717, hon var då boende i Markustorp.

   

Larsdotter Maria

1695C

   

Född ca 1695.

   

Börjesdotter Karin

17181124

Vist, Brinken Rt

   
   

Börjesson Nils

17200315

Vist, Brinken Rt

   
   

Börjesdotter Katarina

17231124

Vist, Brinken Rt

   
   

Börjesdotter Lena

17271004

Vist, Brinken Rt

   
   

Börjeddotter Stina

17300904

Vist, Brinken Rt

   
   

Börjesson Lars

17340503

Vist, Brinken Rt

   

 

 

 

I 1716 års rulla anges att Böries häst ”Håller måttet bak på länden. En brun häst utan tadhel, 9 år gammal”

1741

1781

Ryttare

Lustig Anders

17160000

Vist, Brinken Rt

17900000

Frossa

Var vid sin död kyrkväktare

   

Andersdotter Annika

1720C

    
   

Andersdotter Kerstin

17460129

Vist, Brinken Rt

17480000

  

 

 

 

 

1781

1811

 

Markman Sven

1758

Vist

18350126

Vist

Sven Markman var son till bonden Petter Jönsson och hans hustru Maria Svensdotter i Kringstorp. 

   

Jonsdotter Stina 

17640702

Vist, Ringetorp

18430411

Vist,
Tolemålen

Också kallad Kerstin Johansdotter.

   

Markman Petrus

17831111

Vist, Brinken

18650412

Vist, Vreta

 
   

Markman Jonas

17851124

Vist, Brinken

   
   

Markman Anders

17871019

Vist, Brinken

   
   

Markman Jonas

17901204

Vist, Brinken

   
   

Markman Sven

17920703

Vist, Brinken

17940509

  
   

Markman Katarina

17941225

Vist, Brinken

   
   

Markman Sven

17970524

Vist, Brinken

18630408

Vist,
Tolemålen

 
   

Markman Maria Christina

17990526

Vist, Brinken

18010320

Vist, Brinken

 
   

Markman Salomon

18020401

Vist, Brinken

18030831

Vist, Brinken

 
   

Markman Maria Christina

18050819

Vist, Brinken Rt

   

 

 

 

Sven var 1780 kusk hos friherrinnan Cederhielm på Säby. 1781 blev han soldat för Markustorps rusthåll. Han deltog i finska kriget och erhöll i 1788 års sjöslag vid Svensksund tapperhetstecknet, ett silverankare, att bäras på bröstet. Deltog i flera batalj

1811

1815

Ryttare

Stenborg

1790C

    

 

 

 

Tjänstbar . Volontär. Till Nr 98 den 20 november 1815.

1815

1834

Ryttare

Krut Jacob

17861213

Gladhammar

18590712

Vist, Korsbäcken

 
   

Eriksdotter Stina

1787

Gladhammar

   
   

Krut Johan Erik

1808

Gladhammar

18760217

Vist, Hovetorp

Torpare

 

 

 

Jacob Krut var hittransporterad ifrån nr 98 (Lebo Hjorteds s:n.) 1815. Han hade då 10 tjänsteår.
1834 anmäldes han som svag och sjuklig, begär och får avsked med anmälan till underhåll efter uppnådda 50 års ålder. Bevistat 1813 och 1814 års fälttåg. Tjän

1835

1863

Grenadjär

Lilja Carl Johan

18120203

Målilla

18630725

Lungsot

 
   

Jonsdotter Eva Catharina

18130720

Linköping, S.t Lars

18890829

  
   

Lilja Carl Adolf

18360615

Vist, Brinken Rt

19011201
Sundsvall

  
   

Lilja Gustafa Matilda

18381021

Vist, Brinken Rt

19130813

  
   

Lilja Johan Alfred

18400326

Vist, Brinken Rt

18401028

  
   

Lilja Gustaf Alfred

18410812

Vist, Brinken Rt

19210423

Clarinda, Iowa, USA

 

Gustaf Alfred emigrerade tillsammans med sin  äldre bror Anders Vilhelm  och en grupp andra ungdomar från trakten till USA 1868. Anders Vilhelm dog förmodligen under resan.
Gustaf Alfred blev farmare i Clarinda, Iowa, USA.

   

Lilja Johan August

18431020

Vist, Brinken Rt

19171221

Smedstorp, Malmslätt

 

Johan August Lilja som först under namnet Mars efterträdde fadern 1863 som Brinkensoldat, men blev gevärshantverkare på Malmen (Malmslätt).

   

Lilja Anders Vilhelm

18460510

Vist, Brinken Rt

1868?

 

Se texten för Gustaf Alfred.

   

Lilja Christina Maria

18471019

Vist, Brinken Rt

18740628

Vist, Brinken Rt

 
   

Lilja Sofia Christina

18471019

Vist, Brinken Rt

1927

Markustorp

 
   

Lilja Claes Fredrik

18500217

Vist, Brinken Rt

19110804

Skänninge

 

Claes Fredrik Lilja flyttade till Skänninge 1876, där han handlade med nötkreatur.

 

Kompletterande info inklusive bilder har erhållits från Roland Lilja:

”Claes Fredrik Lilja var min farfars far och flyttade till Skänninge 1876, där han handlade med nötkreatur. Min farfar, min far och jag växte upp i Skänninge och vi var alla affärsmän. Men under min sista 20 år innan pensionen har jag arbetat som präst i Svenska kyrkan och sedan 1965 bor jag i trakten av Norrtälje i Bergshamra 7 mil från Stockholm.”

   

Lilja Anna Lovisa

18520922

Vist, Brinken Rt

   
   

Sjukintyg från 1863:
”Grenadjeren för No 2 Lilja för Markustorp i Wist socken som hafer varit länge sjuk i bröstet och fortfarande ännu så att han är oförmögen att bevista mötet som intygas af under Teckna den 6 juni 1863
Wiren
L P Daniels son”

1852

1872

Till hus

Lilja Anna Lovisa

18520922

Vist, Brinken Rt

   
   

Syster till grenadjären Johan August Lilja/Mars.

1863

1878

Grenadjär

Lilja/Mars Johan August

18431020

Vist, Brinken Rt

  

Efterträdde sin far som grenadjär på Brinken Rt. Efter att ha haft namnet Mars begär han 1876 att åter få kalla sig Lilja.

   

Andersdotter Anna Lovisa

1852

Nykil

   
   

Lilja Gerda Olivia

18780411

Vist, Brinken Rt

   
   

Lilja Carl August

18801220

Vist

   
   

1879 förordnades Johan August Lilja till gevärshantverkare.
Familjen flyttade till Kärna socken 1881.

1863

1889

Till hus

Jonsdotter Eva Catharina

1813

Linköping, S.t Lars

   
    

1876

1909

Grenadjär

Nylander/Lilja Carl Petter

18570321

Vikingstad

19400823

  
   

Andersdotter Carolina Vilhelmina

1854

Vreta Kloster

   
   

Nylander Jenny Vilhelmina

1883

Linköping

   
   

Nylander Nils Fredrik

18860524

Vist, Brinken Rt

   
   

Nylander Carl Johan Conrad

1897

Vist, Brinken Rt