Frimanshemmet eller Bosbacken

Läge: Enl. Lindqvist ”stuga å Skogs gärde väster om Stångån och strax N. Skogs Östergård”
Byggt: ca 1790
Övergivet: 1830
Koordinater RT90: ?
Koordinater WGS84: ?

Rivet.

Namnet har uppkommit efter den person vid namn Friman som bodde där och som till yrket var avdragare.

Första gången Avdragarhemmet nämns i husförhörslängden är för åren 1792 – 1794. Namnet ändrades därefter till Frimanshemmet. Förmodligen är det samma hus som senare kallas Bosbacken. (Bose är ett annat namn för avdragare). Efter 1830 finns inga uppgifter om Frimanshemmet i kyrkoböckerna.

Ormen långe är ett skämtsamt binamn på den gamla landsvägen norr om Skogs östergård, även kallad Bosbacken. Namnet syftar på den gamla landsvägens slingrande bukter, över vilka man hade en utmärkt utsikt från Bosbacken.

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

 

1780

1786

 

Danielsdotter Sigrid

17240000

 

17860400

  
  

Avdragare

Friman Anders

17440305

Styra

18180000

Ålderdom

 
   

Anders Frimans första äktenskap. Vid Sigrids död var familjen bosatt vid Skogs grind, vilket troligen var samma hus som senare kallades Frimanshemmet.

Avdragaren kunde också kallas flåbuse, rackare, hudflängare, bödelsdräng mm., allt efter olika dialekter. Bland avdragarens arbetsuppgifter ingick bl.a. att kastrera och avliva hästar. Avdragarens yrke var mycket illa ansett.

1786

1818

Avdragare

Friman Anders

17440305

Styra

18180000

Ålderdom

 
   

Olofsdotter Stina

17480000

Väster-
götland

18230000

Utslag

 
   

Friman Christina Catharina

17870128

Vist, Frimans-
hemmet

   
   

Friman Anna Catharina

17880115

Vist, Frimans-
hemmet

   
   

Friman Olof

17910404

Vist, Frimans-
hemmet

   
   

Friman Samuel

17910404

Vist, Frimans-
hemmet

18300503

Bröstfeber

 
   

Friman Johan

17950116

Vist, Frimans-
hemmet

   
   

Anders Frimans andra äktenskap

1818

1823

 

Olofsdotter Stina

17480000

Väster-
götland

18230000

Utslag

 

1818

1830

 

Månsdotter Stina

17830213

Gammalkil

18300101

Uppkast-
ningar

Stina Månsdotter inflyttade till Vist sn. 1816 och tog då tjänst vid Säby.

1818

1830

Avdragare

Friman Samuel

17910404

Vist

18300503

Bröstfeber

 
   

Frimans andra äktenskap
Efter 1830 finns inga uppgifter om Frimanshemmet i kyrkoböckerna.
Om sonen Samuel finns följande anteckning i Vist församlings sockenprotokoll 1809: ”Tillkännagavs att Frimans gosse Samuel på 18 året varken kan något i sin kristendom, eller minsta bryr sig om denna, och då man är osäker vad man kan hoppas eller frukta av en sådan, så diskuterades om vad för utväg för honom skulle vara tjänlig. Beslöts, att han 2 dagar i veckan skulle gå till organisten Wissler och läsa, och ytterligare övas i sin kristendom hos skolemästaren Salmoni, och om han utan laga förfall tredskas eller är försumlig, så skall han befodras till stockstraff.”