Andersbo

Läge: under Stavsätter.
Byggt:
Koordinater RT90: X:6464855 Y:1491756
Koordinater WGS84: 58°18’25″N 15°39’52″E
Adress: Stavsätter Andersbo

Karta Lantmäteriet

Andersbo är uppfört på Svartsäters ägor. Enligt Bjärka-Säby böckerna skulle torpet från början ha uppförts som någon form av förråds- och uthusbyggnad. Senare byggdes huset om till torparbostad. Torpet försågs dessutom med ett enrummigt fähus.
Åkerlyckorna som var mycket små, är fortfarande skönjbara i skogen bakom och söder om torpet. Ombyggnaden till torp bör ha skett under den Spenska perioden, då Svartsäter blev införlivat med Stavsäter. Vad som vidare tyder på detta är de vackra dörrspeglarna på ytterdörrarna. Enligt slutsatser som Robert Ekman kommit framtill, så skulle dörrarna i en tidigare epok ha fungerat som fönsterluckor på slottet. Då, förmodligen före den ombyggnad av slottet som utfördes av Hedvig Spens, fönsterluckorna togs bort för att komma till användning i andra sammanhang. Robert har återfunnit lika dana dörrspeglar vid Danielstorp, samt vid den nu pågående renoveringen av den vänstra flygeln.
Den sista bofasta som bodde i Andersbo var ”Huggarn” Fredrik Wiström. Fredrik bodde här på undantag. Sin försörjning fick han genom hantverk och mångsyssleri, där han tillverkade och sålde laggkärl. ”Huggarn” var traktens ”bikung”. Rödfärgning och målning ingick också i Fredriks mångsyssleri. Andersbo är numera uthyrt som sommarbostad.

Andersbo under en tidigare epok. Andersbo har anor från 1600-talet. Kortet till denna fotostat är taget 1919. Fram till 1920-talet var gärdsgårdshängning ganska vanlig bland torparna. Senare kom taggtråd att bli allt vanligare. Ture och Ossian, torparbröder från Sand fortsatte dock med gärdsgårdshängning ända in på 1940-talet.

Det första fähuset vid Andersbo bestod av en enrummig byggnad. På 1920-talet gjordes en upprustning av Andersbo fähus, då man även gjorde en tillbyggnad, en mindre loge. Logen blev ”Huggarns” snickeriverkstad. Det förefaller troligt att Fredrik i yngre dagar höll sig med en ko, för sin försörjning.