Solliden

Läge: ovanför Älggräsvägen 10
Byggt: 1944
Koordinater RT90: X:6467500 Y:1495030
Koordinater WGS84: 58°19’51″N 15°43’13″E
Adress: Husby Solliden 1

Karta Lantmäteriet