Birgerslyckan under Styvinge

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6468652 Y:1493426
Koordinater WGS84: 58°20’28″N 15°41’34″E
Rivet. Osäkert namn.

Karta Lantmäteriet

Grunden har måtten 8,7×4,6 m. Rester av skorstenen finns också kvar.