Persbo

Läge: i Skeda socken, väg från Stavsätter
Byggt:
Koordinater RT90: X:6463971 Y:1490126
Koordinater WGS84: 58°17’57″N 15°38’12″E
Adress: Persbo 1, Linköping

Karta Lantmäteriet

Persbo gård har anor från medeltiden, kanske äldre med tanke på de fynd av stenverktyg som gjorts. Efterforskning om äldre ägarförhållanden har icke gjorts. Gården tillfördes Stavsätter första gången 1765. Andra gången 1887. Persbo har varit utarrenderat som egen bruksenhet fram till 1956, då den införlivades med Stavsätter. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes i mitten av 1800 talet Under senare delen av 1930 talet genomfördes en grundlig reparation och tillbyggnad av huset. Sedan 1956 är Persbo uthyrt som åretruntbostad. Ladugården brann 1992.

Persbo B

Läge: nära Persbo i Skeda socken
Byggt:
Koordinater RT90: X:6464001  Y:1490231
Koordinater WGS84: 58°17’58″N 15°38’19″E
Rivet.

En torpgrund på kartor kallad Persbo B har upptäckts ca 200 m öster om Persbo. Torpet är skyltat.