Murtorpet eller Multorpet på Styvinge ägor

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6467754 Y:1493172
Koordinater WGS84: 58°19’60″N 15°41’16″E
Rivet.

Efter Brita Petersson

(Aln, måttenhet i Sverige till 1863. 1 aln = 2 fot = 0,5938 meter.) (1 fot = 0,2969 meter) 

Enligt kyrkoboken finns år 1678 en Harald Murmästare på Styvinge ägor, förmodligen är det denne man som givet namn till torpet. 

I mantalslängden omtalas torpet först på 1690-talet. Torpet gjorde på 1730-talet två dagsverken i veckan. 

I syneprotokoll för 1820 – 1824 finns en Stugubyggnad 14 alnar (8,31 m) lång, 8 alnar (4,75 m) bred och 7 varv hög med förstuga, kammare och stuga. Bod med loft samt under samma tak vedköve och redskapsskull, stall med foderlador. Stallet hade tre spiltrum. Fähus inrett för fem ”boskapskreatur” samt frånskild fårkätte och loge med tröskebotten. Gärdesgårdarna bestod av 50 hot odugliga och 100 hot halvgoda. 

Vid synen i början av 1830-talet var logen helt nyligen uppbyggd och de andra husen i ”försvarligt och fullkomligt skick”. 

Vid synen 1869 befanns samtliga hus i ”hjelpligt skick”. 

I syneprotokoll 1876 finns en Stugubyggnad 28 fot (8,31 m) lång, 16 fot (4,75 m) bred och 7 varv hög. Det är troligen samma byggnad som fanns där sedan det tidiga 1800-talet eftersom måtten är ungefär de samma fastän denna gång uttryckta i fot. Huset är nu inrett med förstuga, kök och stuga. Huset hade fortfarande tak av halm och torv. Invändigt var väggarna rappade eftersom rappningen vid synetillfället behövde förbättras i stugan. Boden med loft och redskapsskjul var under brädtak. Knutarna på detta hus skulle infodras med bräder. Stallet med foderladan och ett därmed sammanhängande fähus och loge voro nu så förfallna att de behövde byggas om, varför det bestämdes att det skulle uppföras en ny byggnad 60 fot (17,81 m) lång, 24 fot (7,12 m) bred och 12 fot (3,56 m) hög samt inredas till fähus och loge med två sädeslador. En del av virket i de gamla husen anågs kunna återanvändas till det nya huset.

Boendelängd
Anteckningar om boende i Murtorpet:  
 
1678Harald Murmästare  
1692-1712Jacob Haraldsson*1692
h. Brita Knutsdotter
s. Samuel 
 Troligen är Jacob son till föregående Harald. Jacob med hustru bodde enligt mantalslängden kvar 1712 men kan ha bott kvar längre. 
1719-1727Jon Torstensson 
h. Ingrid Hindriksdotter 
s. Hindrik*1720
s. Torsten*1723
d. Ingrid*1725
d. Catharina*1726
 Jon och Ingrid gifte sig 1719. 
Jon var då boende i Murtorpet. Ingrid var från Säby, antecknad i mantalslängden som fattig. 
1728-1734Anders Larsson*1728
h. Kerstin Esbjörnsdotter, gifta 1728
d. Stina
1735-1739Pär Olofsson*1709 +1739
h. Cherstin Andersdotter*1700
s. Anders*1736
d. Christina*1739
 Gifta 1725. Båda var då boende i Styvinge.  
1740-1757Anders Samuelsson*1719 +1757
h. Cherstin Andersdotter *1700 +1768
s. Samuel*1742 
s. Jöns*1744
d. Margareta *1746
s. Petter*1748
s. Abraham*1751
 Anders och Chersin gifte sig 1740. Båda var då boende i Murtorpet. Cherstin var änka efter förre torparen Pär Olofsson. Torparen Anders Samuelsson dog 1757 av håll och sting. Hustru Cherstin bodde i Murtorpet till sin död 1768. Hon var då 68 år och dog av bröst- och huvudsjuka. 
1763-17??Anders Pärsson*1736
h. Catarina Övedsdotter 
d. Stina*1764
d. Lena*1766
 Anders och Chatarina gifte sig 1763. Anders var då boende i Murtorpet. Han var son till tidigare torparen därstädes Pär Olofsson. 
1768-1779Vi vet inte hur länge Anders Pärsson bodde kvar, inga anteckningar finns i kyrkoböckerna under åren 1768 – 1779. 
1779-1803Torp. Anders Andersson,  Grebo*1739 +1803
h. Hedvig Larsdotter,  Åtvid *1748
s. Olof, Svinstad*1769
s. Lars*1779
s. Johannes*1781
s. Johannes*1783
s. Samuel*1785
 Anders och Hedvig gifte sig 1777. De var då båda boende i Snickarbacken och Anders var nybliven änkeman. I husförhörsboken 1793 – 1799 finns anteckningen ”Utmärkt snälla barn”. Anders Andersson dog 1803 i bröstfeber. 
1805-1810Torp. Jöns Nilsson,  Vårdnäs, *1776
h. Anna Andersdotter*1766
 Familjen kom från Tjärstad. 
1810-1812Petter Nilsson, Grebo*1784
h. Maria Isaksdotter,  Grebo*177?
d. Maja Lotta, Värna*1803
d. Anna Caisa, Värna*1807
s. Nils*1810
 Familjen kom från Värna 1810 och flyttade till Skeda 1812.
1812-1830Torp. Lorents Persson, Åtvid*1770
h. Anna Håkansdotter,  Slaka*1769
s. Petter, Åtvid*1796
d. Brita Lisa*1798
s. Carl*1800
d. Lena*1803
s. Lars*1806
d. Anna Stina*1808
 Familjen kom från Börsebo 1812 och flyttade till Skeda 1830. 
1830-1836Jonas Envall,  Vårdnäs, *1808
h. Anna Caisa Qvarfot, Skeda. *1789
d. Maria Catarina*1831
s. Carl*1834
 Familjen kom från Vårdnäs. 
1836-1846Torp. Anders Håkansson, Grebo*1803 +1846
h. Maja Lisa Nilsdotter,  Vårdsberg*1802
d. Anna Sophia, Svinstad*1828
s. Anders Gustaf, Svinstad*1831
d. Gustafa, Svinstad*1833
s. Sven, Svinstad*1836
s. Peter Anders*1838
d. Ulrika*1840
 Familjen kom från Svinstad 1836. 
Anders Håkansson dog 1846 av mag- och bröstplågor. Hustrun Maja Lisa bodde kvar till 1856 då hon flyttade till Cedersberg. 
1850-1854Statdrängen Gustaf Carlsson*1818
h. Sofia Carolina Ljungqvist*1822
d. Mathilda Fredrika*1851
s. Karl Gustaf*1854
 Gifta 1850. Flyttade till Solbacken och blev torpare där.
1851-1856Statdrängen Carl Adolf Lund *1823
h. Eva Helena Persdotter 
s. Per Adolf*1850
 Gifta 1851. Familjen flyttade till Cedersberg där Carl Adolf blev gruvarbetare i gruvan vid Långnäs. 
1852-1857Drängen Peter Arvid Carlsson*1819
h. Brita Maja Jonsdotter*1823
d. Anna Helena*1846
s. Carl Gustaf*1848
d. Cristina Sofia*1851
d. Matilda Charlotta*1854
d. Maria Charlotta*1855
 Gifta 1845. De kom från Cedersberg och flyttade åter till Cedersberg. 
1856-1857Drängen Samuel Rising *1822
h. Maria Lisa Jonsdotter, Skeda*1825
s. Per Anders*1853
s. Carl August*1855
 Gifta 1852. Familjen kom från Hagen där Samuel varit torpare. De flyttade till Landeryd.
1856-1860Drängen Anders Johan Carlsson,  Landeryd*1834
h. Gustafa Andersdotter,  Svinstad*1833
s. Carl Fredrik*1859
 Gifta 1856. Kom till Murtorpet samma år. Flyttade till Landeryd 1860. 
1859-1867Drängen Anders Petter Persson,  Landeryd*1813
h. Maja Caisa Andersdotter, Skeda*1811
 När de flyttade in vid Murtorpet var 4 av de 7 barnen boende i hemmet. Familjen är vid denna tid fattighjon och bor ”till hus”. Anders Petter hade tidigare i sitt liv varit torpare vid Stensätter. Familjen hade också bott ”till hus” i Hjortkällan. De flyttade åter till Hjortkällan 1867. 
1859-1877Göran August Persson,  Hägerstad*1828
h. Anna Lovisa Ek,  Törnevalla*1833
s. Johan August*1853
d. Lovisa Christina*1858
s. Carl Gustaf*1861
s. Frans Alfred*1864
s. Adolf Fredrik*1867
s. Clas Alfred*1870
s. Axel Teodor*1876
 Familjen flyttade till St: Lars. 
1861-1865Drängen Frans Gustaf Carlsson,  Skeda*1836
h. Sofia Hjelte,  Skeda*1832
d. Johanna Sofia, Skeda*1859
s. Carl Gustaf*1861
d. Carolina Vilhelmina*1864
 Familjen kom från Skeda. Flyttade till Styvinge 1865 där Frans Gustaf blev rättare. 
1862-1865Drängen Peter August Nilsson*1837
 h. Augusta Maria Larsdotter*1835
 Flyttade till Klampenborg 1865.  
1861Drängen Carl Vilhelm Pettersson*1837
h. Helena Sofia Gustavsdotter, Vårdnäs*1836
s. Carl Vilhelm, Tjärstad*1861
 Familjen kom från Tjärstad 1861 och flyttade samma år till Björsäter. 
1860-1861Drängen Johan August Jönsson,  S:t Lars*1836
h. Carolina Tuddin,  V Harg*1831
s. Carl Johan Fredrik, Landeryd*1858
d. Carolina Cristina, S:t Lars 
 Familjen kom från St: Lars 1860 och flyttade åter till St: Lars 1861. 
?-1861Drängen Anders Gustaf Andersson*1831
h. Anna Helena Jonsdotter, Normlösa*1826
s. Carl*1859
d. Elin Matilda*1861
 Familjen flyttade till S:t Lars 1861. 
1865-1883Drängen Frans August Hagström*1826
h. Maja Lena Larsdotter, Ljung*1831
s. Carl August*1866
d. Anna Sofia*1869
s. Frans Alfred*1871
d. Emma Sofia*1873
 Gifta 1865.  
1865-1877Drängen Adolf Fredrik Andersson*1833
h. Stina Gerda Andersdotter*1835
s. Carl Fredrik*1868
d. Clara Matilda*1871
 Gifta 1865. Familjen flyttade till S:t Lars 1877. 
1869-????Änkan Eva Lotta Samuelsdotter*1830
s. Karl Johan*1855
d. Anna Charlotta*1858
d. Maria Sophia*1864
s. Gustaf Adolf*1866
 Eva Lotta var änka efter torparen i Stensäter Anders Gabriel Andersson. 
1877-1878Daglön. Gustaf Adolf Andersson*1850
h. Maria Cristina Persdotter*1851
s. Carl Gustaf*1878
 Gifta 1877. Familjen flyttade till Landeryd 1878.
1877-1881Drängen Erik Gustaf Persson*1841
h. Stina Catharina Jonsdotter, Kettilstad*1834
d. Amanda Cristina*1876
 Familjen kom från Stafsäter 1877 och flyttade till S:t Lars 1881. 
1881-1883Arbet. Anders Peter Drots*1851
h. Anna Charlotta Gustafsdotter*1857
d. Beda Matilda*1879
 Familjen kom från Vässentorp 1881 och flyttade till Kärna 1883. 
1883-1884Statdr. Anders Peter Lundbom*1842
h. Carolina Sofia Nicklasdotter, Grebo*1844
d. Anna Sofia, Landeryd*1872
 Familjen kom från Grönlund under Skog 1883, flyttade åter till Grönlund 1884. 
1880-1894Göran August Persson,  Hägerstad*1828 +1880
h. Anna Lovisa Ek, Törnevalla*1833
s. Adolf Fredrik*1867
s. Clas Alfred*1870
d. Anna Matilda 
s. Axel Teodor*1876
 Familjen hade tidigare varit bosatt vid Murtorpet i 18 år och inflyttade återigen 1880. Familjen kom då från Landeryd. Göran August dog 1885. Änkan bodde kvar till 1894 då hon flyttade till Hjortkälla. 
1885-1887Daglönaren Per Gustaf Nyman, Slaka*1853
h. Augusta Elenora Månsdotter, Skeda*1851
d. Hilda Charlotta oä, Vikingstad*1873
s. Carl Josef*1883
 Familjen kom från Gärdserum 1885 och flyttade till Stora Tuna 1887. 
1890-1894Statdr. Anders Gustaf Andersson*1835
 Kom från Isaksberg 1890 och flyttade till Skeda 1894. 
1891-1893Förre trumslagaren Karl Fredrik Lindström,  Linköping*1825 +1893