Hållingstorp soldattorp nr 26

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6462389 Y:1497948
Koordinater WGS84: 58°17’6″N 15°46’13″E
Adress: Hållingstorp Grenadjärtorpet 1

Karta Lantmäteriet

Boendelängd

Hållingstorp Soldattorp Nr 26

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1656?

1687

Soldat/Corporal

Hjort Johan

1625C

   

Soldat

   

År 1687 är ”Corporal Johan Hjort gammal och oduglig, lagdt för sig Abraham Thorson född i Grebo socken. Men rymmer Abraham så står förra knecht”.

1687

1693C

Korpral

Andersson Nordman Olof

1645

Vist

17410723

 

Soldat

   

Är hittransporterad från rote Nr 24 Norrberga med soldattorpet Bomtorpet.
Flyttas ca 1693 till rote Nr 25 Åndebäck i Grebo s:n.

1693C

1707

Soldat

Joansson Ström Knut

1660C

   

Soldat

   

Hittransporterad från Nr 707 i Grebo s:n. Anställd vid regementet 1687.

1709

1712

 

Nilsson Holm Sven

1684

Alunda

  

Soldat

   

Antagen till soldat i november månad 1709. Är 25 år.
”Gevär och mundering riktig

1714

1714

Soldat

Kringla Lars

1650??

   

Soldat

   

Avgången 22 november 1714. Tremänning,

1715

1715

Soldat

Jönsson Nils

1689

Östergötland

17511231

Slag

Pantsatt bonde, soldat

   

Okänd hustru

     
   

Pantsatt bonde. ”Felas: Blå rock, hatt, gehäng, bandeler, taska, bärsele,rem,kruthorn, smörjhorn och fängnålar. Fattas: Musköt, bajonett, värja och krats”. ”sjuk hemma i landet”.

1716

?

Soldat

Bengtsson Per

1692

Östergötland

  

Soldat

   

Varit en pantsatt bonde och blivit under regementets vila i Norge utbytt mot Gudmund Larsson Västgöte. 1718 talas om försliten utrustning och vissa persedlar som roten ersatt. Reservsoldat 1718 är Erik Svensson, 18 år.

1718?

1719

Soldat

Larsson Gudmund

1680C

Västergötland

17190118

 

Soldat

   

”Har kappan brukat i norska kampanier år 1718, men rock, gehäng och handskar förkomna i samma kampanj. Gula klädesvästen och byxor jämte hat som är bekommen 1718 är helt förslitna”.

1720

1735

Soldat

Botvidsson Klingberg Olof

1700

 

17721204

Ålderdom

Soldat

   

1721: Har vapen men talas det om försliten utrustning och om nya persedlar han fått i ersättninhg av roten.
1735: ”Karln lam på vänstra sidan, rörd av slag, begär och får avsked”.

1736

1742

Soldat

Persson Wärnberg Jonas

1716C

 

17420913

 

Soldat

   

1740: ”Commenderad”.
Död på skeppet Britannia den 13 september 1742.

1743

1760

Soldat

Jonnson Wärnberg Hindrik

1723C

 

17601003

 

Soldat, 1759 sjuk i Bergen

   

1743: ”Har fult gevähr och mundering, men kappan sönderförmultnad”.
1759: ”Sjuk i Bergen”.
Den 3 oktober 1760 dödsskjuten.

1761

1772

Soldat

Bergfelt Samuel

1731

   

Soldat

   

Volontär. Han är 1767 36 år gammal och har då 6 tjänsteår. Han är samma år ”permitterad, sjuk här i qvarteren”.
Den 10 mars 1769 blir han ”avlönad”.

1772

1790

Soldat

Hellström Nils

1748

 

17900528

 

Soldat

   

Jonsdotter Brita

1750C

    
   

Nilsson Andreas

17740629

Vist, Pinnerum

   
   

Nilsdotter Brita Katarina

17801122

Vist, Hållingstorp

   
   

Nilsson Jonas

17840120

Vist, Hållingstorp

   
   

Nilsson Nils

17880922

Vist, Hållingstorp

   
   

1788 kommenderad till skytt. 1789: ”Står qvar till våren på förbättring”.

1790

1799

Soldat

Häll Lars

1770C

Nykil

  

Soldat

   

Hallstensdotter Anna Stina

1770

Grebo

   
   

Larsdotter Maria Kristina

17940821

Vist,

   
   

Larsson Gustaf

17961103

Vist, Hållingstorps Soldatetorp

   
   

Larsson Karl Petter

18000312

Vist, Hållingstorp

   
   

Avsked 1799. Var före 1790 vargeringskarl förutom för roten Nr 26 Hållingstorp även för rote Nr 31 Skälstorp. Flyttade efter avskedet till Landeryd s:n.

1801

1809

Soldat

Halling Nils

1771

 

F. 1811

 

Soldat 1801. Längd 5 fot 7 tum.

   

Persdotter Inga

1771

 

18120528

Oangifven

Fattighjon

   

Nilsdotter Brita Kajsa

17980418

Vist, Säby

   
   

Nilsdotter Inga Lisa

18010412

Vist, Hållingstorps Soldatetorp

   
   

Nilsdotter Hedwig

18030921

Vist, Hållingstorp Soldattorp

   
    

1809

1809

Soldat

Halling Johan

1785

 

18090129

Frossa

Lifgrenad.

    

1810

1810

Soldat

Källberg Johan

  

1810

 

Soldat

    

1810

1832

Soldat

Hjelm Anders

17780601

Svinstad

18600610

Ålderdomssvaghet

Afskedad Grenadier

   

Samuelsdotter Katarina

1777

Ö. Skrukeby

   
   

Längd 5 fot 9 1/3 tum. När han antagits till soldat för Hållingstorp är han hemjommen från franska fångenskapen. 1829 är han ”sjuklig och svag, står qvar ett år”. 1832 är han fortfarande sjuk. Erhåller då avsked med anmälan till underhåll. Han flyttar där

1832

1849

Soldat

Pettersson Hjelm Lars

18100309

Vårdnäs

  

Soldat

   

Eriksdotter Eva Stina

1805

Vårdnäs

   
   

Larsdotter Lena Sofia

18360509

Vist, Soldattorpet Under Hållingstorp

   
   

Larsson Lars Petter

18380524

Vist, Hållingstorps Soldattorp

   
   

Larsdotter Kristina Matilda

18401009

Vist, Hållingstorps Soldattorp

   
   

Larsdotter Karolina Vilhelmina

18440302

Vist, Hållingstorps Grenad. Torp

   
   

Larsdotter Karolina Vilhelmina

18461211

Vist, Hållingstorp Soldattorp

   
   

Larsson Johan Alfred

18490717

Vist, Hållingstorp

   
   

Längd 6 fot. 1849: ”Begär och får afsked, tjent väl”. Flyttar till Lugnet efter afskedet.

1849

1855

Soldat

Larsson Hjelm Johan Gustaf

18310512

Vist, Sadelmakaretorp

1908

 

Soldat

   

Karlsdotter Katarina

18260628

Vist, Göttorp

   
   

Hjelm Johan Alfred

18530617

Vist, Hållingstorp Grenadiertorp

   
   

Hjelm Johan

18551022

Vist, Hållingstorp Soldattorpet

   
   

Hjelm Karolina Sofia

18580520

Vist, Göttorps Soldattorp

   
   

Hjelm August Leonard

18601021

Vist, Soldattorpet Under Göttorp

   
   

Hjelm Karl Albert

18630621

Vist, Grenadiertorpet Göttorp

   
   

Hjelm Herman

18670309

Vist, Göttorps Eg.

   
   

Hjelm Herrman

18700823

Vist, Göttorp

   
   

1855 transporteras Hjelm till Nr 30 Göttorp.

1856

1886

Soldat

Drots Anders Fredrik

18341218

 

18860410

Magkatarrh

Lifgrenadier

   

Persdotter Anna Lovisa

1834

Kisa

   
   

Drots Anders Peter

18581002

Vist, Hållingstorp Grenadiertorp

   
   

Drots Anna Katarina

18600921

Vist, Soldattorpet Under Hållingstorp

   
   

Drots Hedda Albertina

18630101

Vist, Hållingstorp

   
   

Drots Emma Sofia

18650104

Vist, Hållingstorp

18661220

Halssjukdom

 
   

Drots Maria Sofia

18670104

Vist, Hållingstorp

18690424

Messling

 
   

Drots Karl Johan

18690924

Vist, Hållingstorp

18700418

  
   

Drots Oskar Fredrik

18710127

Vist, Hållingstorp

18720228

Slag

 
   

Drots Elin Augusta

18730107

Vist, Hållingstorps Sold. Torp

   
   

Drots Beda

18750410

Vist, Hållingstorp

   
   

Drots Karl Titus

18770727

Vist, Hållingstorps Sold. Torp

18790109

Slag

 
   

1862 är Anders Fredrik sjuk och uppvisar då följande attest: ”Att Grenadjären vid Kongl. 1:a Lifgrenadjär Regementet Kinds Compani No 26 A. F. Drottz är enligt den underrättelse jag tid efter annan inhämtat och nu senare efter närmare undersökning, så vitt veterligen vara kan, av bröståkomma så lidande, att han för närvarande är urståndsatt att förrätta en mer omfattande tjänstgöring, det varder härmed till bevis lämnat av Vist 16 juni 1862 Jon Ad Löfström Pastor. Även 1865 är han sjuk ”på roten” enligt intyg.

1887

1899

Soldat

Schwarts Axel Emil

18660814

Vikingstad

   
   

Linder Hilma Karolina

18650707

Vist, Borrtorp