Rosendal (Kringstorp)

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6457060 Y:1499435
Koordinater WGS84: 58°14’14″N 15°47’44″E
Rivet.

Torpet Rosendal under Kringstorp, Vist socken, var beläget 2 km sydväst från Kringstorp i riktning förbi Eketorp.

Ur ”Bjärka-Säby gårdsarkiv” i Vadstena landsarkiv: ”Rosendahl hette ett torp som var upptaget i Kringstorp hage längst i vester, där dess egor stöta samman med Lilla Mörken eller Långmörken”. 

Enligt kyrkoböckerna har det upptagits först i början på 1800-talet. Åren 1816-1822 skulle den förste torparen ha bott därstädes, men det finns en gammal anteckning i en jordebok över Säby från år 1732, där bland ”nybyggda torp” även finns upptaget ett torp med namnet ”Rosendahl”, vilket skulle höra till de torp, som voro ”till trädgården anslagna”. Det är ju möjligt att det kan vara detta torp, som sedan blivit öde, men det kan ju också ha varit ett nu likaledes nedlagt torp. I knappt fyrtio år var torpet bebyggt nu sista gången enär det raserades redan 1861.

Enligt kartan av 1860 hörde till torpet följande arealer:

Åker
Åkerbacke och tomt
Hårdvallsäng
Sidvallsäng
Impediment

1 tunnland
2 tunnland
10 tunnland

5 tunnland 

17,7 kappland
14,3 kappland
24,3 kappland
16,3 kappland  
17,9 kappland

Kända torpare i Rosendal:

1816-1822

Eric Ericsson
Lena Caisa Markman                           

* 1779
* 1794

 

Eric Ericsson var född i Åtvids socken. Lena Caisa var född vid Brinken under Markustorp i Vist socken. De flyttade till Skårstugan i Vårdnäs socken.

 

1822-1832

Salomon Larsson
Hustru Caisa Persdotter

* 1765
* 1771

 
 

Salomon Larsson var född i Hägerstad socken. Caisa Persdotter var var född vid Kringstorp. Salomon var måg hos Petter Jönsson l Kringstorp. Innan Salomon och Caisa kom till Rosendal hade de brukat Kringstorp i 23 år. Caisa dog 1823, Salomon dog 1832.

 
 

Eric Jönsson
Hustru Maja Stina Salomonsdotter

* 1801
* 1796

 
 

Eric och Maja var båda födda i Vist socken, Maja var dotter till förre brukaren Salomon Larsson. Efter sju år i Rosendal flyttade de till Kringstorp.

 

1839-1850

Anders Bengtsson
Hustru Brita Maja Olofsdotter

* 1796
* 1797

 
 

Anders Bengtsson var född vid Spjut i Vist socken. Brita Maja var född i Grebo socken. De hade tidigare brukat en gård vid Kringstorp i 17 år. Anders dog 1851. Vid hans död var skulderna dubbelt så stora som tillgångarna. Brita Maja var tidvis intagen på Vadstena hospital.

 

<=”” font=””>1850-1851

Anders Fredrik Andersson

* 1830

 
 

Anders Fredrik var född vid Kringstorp, han var son till förre brukaren Anders Bengtsson. Anders Fredrik var ogift. Han flyttade till Ringsnäs.

 

1851-1861

Petrus Löwendal
Hustru Sofia Charlotta Andersdotter

* 1820
* 1824

 
 

Charlotta var född vid Kringstorp, hon var dotter till den tidigare brukaren Anders Bengtsson. Efter 10 år i Rosendal flyttade de till Mumsmålen och blev därmed de sist boende personerna i Rosendal. Rosendalsjorden brukades därefter av Nils Johansson i Eketorp.

 

Byggnaderna vid Rosendal revs och virket användes till byggnader vid Eriksberg.