Släktgårdar

I JUF s stora inventering av släktgårdar i hela Sverige har 3 gårdar hittats i Vist.
Fordringarna för att kallas släktgård är att gården tillhört samma släkt i över 200 år. Gårdarna som väl fyller dessa krav är:

Äbbetorp

Mörketorp

Markustorp

Dessa tre gårdar var ej med vid de tidigare inventeringarna som gjordes 1930  och 1943. Det är därför spännande att de  kommit med i denna  dokumentationen.
Det är inte bara av intresse för släktgårdsägarna och deras anhöriga, utan innehåller många  intressanta uppgifter och  beskrivningar om deras förfäders liv och gärning, sedvänjor och ofta hårda liv. Därför är det  av stort värde för oss i bygden att taga del av deras liv och leverne, historia i Vist socken 

Ingmar C