Skräddarestugan

Läge: på Vässentorp sägor
Byggt: ca 1780
Koordinater RT90: ?
Koordinater WGS84: ?
Rivet.

Skräddarestugan var troligen under hela sin tid en backstuga. Den omnämns i kyrkböckerna första gången 1783 men är sannolikt äldre eftersom den skräddare som gav stugan dess namn levde där före detta årtal.

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1782

1800

Inhyses

Jonsdotter Katarina

1738

 

18000217

Vattusot

Änka efter på Petter Månsson Wässentorp.

 

 

 

Pettersson Anders

17620420

Vist, Wässentorp

 

 

 

 

 

 

Pettersson Magnus

17641208

Vist, Wässentorp

 

 

 

 

 

 

Pettersdotter Annika

17670219

Vist, Wässentorp

 

 

 

 

 

 

Persdotter Stina

17700204

Vist, Wässentorp

 

 

 

 

 

 

Persson Johannes

17721002

Vist, Wässentorp

17740430

Bröstsjuk

 

 

 

 

Persdotter Ingeborg

17750223

Vist, Wässentorp

 

 

 

 

 

 

Persdotter Anna Maria

17790401

Vist, Wässentorp

17790419

Okänd

 

 

 

 

Persson Johannes

17810207

Vist, Wässentorp

18100612

Ros

 

 

 

 

 

1783

1830

Inhyses

Andersdotter Maja

17530120

Vist, Risnäs Nergården

18300402

 

Utdrag ur Vist kyrkobok 1830:
”2/4 Död Maja Andersdotter en änka från Skräddarestugan vid Vässentorp. Född 20/1 1753 i Risnäs Nergård. Fadern bonden Anders och modern hustru Annika Larsdotter. 1776 gifte hon sig från Donnehall med bonden Petter Bengtsson

 

 

 

Persdotter Katarina

17800311

Vist, Wässentorp

 

 

 

 

 

 

Persson Andreas

17830817

Vist, Wässentorp

 

 

 

 

 

 

 

1808

1814

Skomakar-
dräng

Persson Johannes

17810207

Vist, Wässentorp

18100612

Ros

Skomakardräng
Johannes föräldrar var f.d bonden i Wässentorp Petter Månsson och dennes hustru Katarina Jonsdotter.

 

 

 

Johansdotter Lena

17810824

Vårdsberg

18141228

Svulster i huvudet

 

 

 

 

Johansdotter Stina Kajsa

18090303

Vist, Skräddarestugan Vid Vissentorp

 

 

 

 

 

 

Johannes Persson var son till Katarina Jonsdotter. Se ovan.