Blåsarestugan

Läge: På Risnäs ägor
Byggt: före 1792
Övergivet: 1821 ?
Koordinater RT90: ?
Koordinater WGS84: ?

Stugans läge ej känt. Efter 1821 finns inget känt boende.

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1792

1794

Inhyses

Månsson Anders

1733

 

18081001

Ålderdom

 
   

Jansdotter Stina

1729

 

17941019

Wattusot

 
   

Anders 1:a äktenskap.

1795

1804

Inhyses

Månsson Anders

1733

 

18081001

Ålderdom

 
   

Larsdotter Sara

17480206

Vist, Bostorp

18040314

  
   

Anders 2:a äktenskap. Sara Larsdotter inflyttade från Prästgård Källsätter.

1804

1808

Inhyses

Månsson Anders

1733

 

18081001

Ålderdom

 
   

Änkling efter Sara Larsdotter.

1807

1819

Fattighjon

Johansdotter Anna Maja

1752

Slaka?

18190415

Wattusot

F: Johan Johansson, Ingeborg

   

Inflyttade från Flånstorp.

1810

1821

Inhyses

Andersdotter Inga Maria

17670112

Svinstad

   
   

Inga Maria inflyttar från Bostorp Soldattorp (Bomtorpet), tillsammans med sonen Kristian (död 18171015), och utflyttar till Risnäs Gatan 1821. Hon är den sista boende i Blåsarestugan.