Enbacken (Bergstugan)

Läge: på Skog, Södergårdens ägor
Byggt: ca 1800
Koordinater RT90: ?
Koordinater WGS84: ?
Rivet.

Boendelängd

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.
Boendeår Yrke Namn Född Plats Död Dödsorsak

???? 1811 Jonsson Samuel 1764 Vårdsberg 1811 Vattusot
Andersdotter Greta
Fick ett barn som dog i barndomen 17571019 Vist 1837 Slag .

1811 1837 Änka Andersdotter Greta 17571019 Vist 1837 Slag

1814 1831 Änka Jonsdotter Maria 1767 Vist 1831

1837 1838 Dräng Månsson Johannes 18050928 Vårdnäs
Nilsdotter Maja Lisa 18080427 Vist
Johansson Johan Magnus 18370120 Vist, Enbacken
Johannes var dräng på Skogs Skattegård.
1839 1853 F. d korpral Sten Peter
Grenadier år 1803 för Stenvassa i Wårdnäs. Gift samma år med Maja Carlsdotter. 1805 communderad till Tyskland. Fången af fransmännen vid Lübeck 1806 5/11. Hemförlofvad från fångenskapen år 1810. Corporal 1811. Commenderad år 1812 till Norrige. För tapperhet och mannamod i detta fälttåg erhöll han efter freden Tapperhetsmedaljen. Erhöll Belöningsmedaljen under arbetscommendering vid Götha Canal 1822. Begärde transport till denna församling år 1823. Efter 36 års tjenstgöring erhöll han på ansökan afsked med pension 1839 29/6. Kyrkväktare här 1852 1/11. 17780510 Slaka 1853 Bröstfeber
Karlsdotter Maja 17801215 Västra Harg
Sten Lena Maja 18040611 Vårdnäs
Sten Karl Petter 18190519 Vårdnäs
De sista månaderna före sin död var han kyrkväktare.
1855 1872 Torpare Holm Karl Gustaf 18260606 Vist, Förstad 1896
Karlsdotter Ulrika Eleonora 18260503 Gamleby 1897
Holm Karolina Vilhelmina 18500502 Åtvid
Holm Karl Fredrik 18521122 Vist, Paradis
Holm Kristina Matilda 18550112 Vist, Enbacken
Holm Lena Sofia 18571208 Vist, Enbacken
Holm Anna Charlotta 18600316 Vist, Enbacken
Holm Gustav Alfred 18630325 Vist, Enbacken
Familjen flyttade till Ekelund 1872. Därefter saknas uppgifter om Enbacken.