Vilan (f.d. missionshus)

Läge: nordväst om Älggräsvägen 1
Byggt: 1910
Koordinater RT90: X:6467481 Y:1494966
Koordinater WGS84: 58°19’50″N 15°43’9″E
Adress: Husby Vilan 1

Karta Lantmäteriet

Huset har under många år tjänstgjort som missionshus. Sedan 1990-talet är det privatbostad.