Ekelund (Markustorp)

Läge:  ca 400 m OSO om Mörketorp
Byggt:1810
Övergivet: 1854
Koordinater RT90: X:6457404 Y:1499133
Koordinater WGS84: 58°14’25″N 15°47’25″E
Rivet.


Torpet Ekelund under Markustorp i Vist socken var beläget strax norr om Västra Sjöändan och öster om Mörketorp.
Namnet anses härleda från 4 stora ekar vilka stått mitt framför stugan, troligen var det sista resten av en äldre ekdunge.
Ekelund togs i bruk omkring 1810, var först en backstuga och upphöjdes senare till torp, förmodligen genom att viss
uppodling av jord skett.

Boende:

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1810

1840

 

Blomberg Jonas

17530000

Älvestad

18401225

  
   

Pettersdotter Catharina

17560000

 

18400716

  
   

Blomberg Anna Greta

17810000

Vist

   
   

Blomberg Petter

17830000

Vist

   
   

Blomberg Johannes

17900000

Vist, L.Brommetorp

   
   

Blomberg Johannes

17920000

Vist, L.Brommetorp

18220000

Vattusot

 
   

Blomberg Anders

17970000

Vist, L.Brommetorp

   
   

På 1820-talet har familjen bekommit fattigdel.

1841

1854

 

Velander Gustafa Karolina

18060000

Linköping, S.t Lars

   

1841

1854

Torpare

Krut Johan Erik

18080000

Gladhammar

   
   

Krut Carl Johan

18340000

Vist, Brinken Jt

   
   

Backstugan har nu blivit torp. Johan Erik och hans familj avflyttade 1854 till Hovetorp där han blev statdräng. Johan Erik hade med sina föräldrar inflyttat till Vist 1816. Han hade också tidigare varit torpare vid Brinkens jordtorp. Efter 1854 omtalas ingen bosättning.