Bergdalen

Läge: öster om Vreta by
Byggt: ca 1820
Koordinater RT90:X:6468579 Y:1496784
Koordinater WGS84: 58°20’26″N 15°45’1″E
Adress: Sturefors Bergdalen 1

Karta Lantmäteriet

Boendelängd

Bergdalen

 

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

 

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1792

1795

Torpare

Olofsson Petter

1727

 

17951026

Ålderd.

Torpare

   

Jansdotter Kristina

1733

Landeryd

18021017

Ålderdom

Enkan

   

Persdotter Anna Stina

1762

   

Ur husförhörslängd Bergdalen

    

1795

1802

Till hus

Jansdotter Kristina

1733

Landeryd

18021017

Ålderdom

Enkan

   

Persdotter Anna Stina

1762

   

Ur husförhörslängd Bergdalen

   

Jansdotter Stina

1786

   

Ur husförhörslängd Bergdalen

   

Dotterdottern Stina Jansdotter, född 1786 i Vist. Flyttade 1802.

Dottern Anna Stina Persdotter, född 1762. Flyttade in 1802, ut 1803.

1796

1796

Dräng

Nilsson Petter

1727

    
    

1819

1839

Torpare

Persson/Wretbom Petrus

17740721

Vist, Kringstorp

18390727

Tärande sjukdom

Livgrenadjär

   

Pettersdotter Brita

17590731

Vist, Smedstorp

18340928

Ålderdom

Hustru Föräldrar: F Peter Carlsson och Hustru Maja Greta

   

Pettersson Karl

17950731

Vist, Wäst. Sjöändan

   
   

Pettersson Petter

17971120

Vist, Rosendal

   
   

Pettersdotter Katarina Lisa

18010923

Vist, Rosendal

   
   

Inflyttade 1819 från Rosendal.

d. Cajsa Lisa Inflyttade 1821 från Kringstorp. Flyttade 1825 till Kaga

efter att 21/10 1825 ha gift sig med drängen Johannes Isacsson Hallberg.

Cajsa Lisa Wretboms son Per Adolph, född 28/8 1823 i

1820

1822

Till hus

Jonsson Johannes

17760929

Vist, Toketorp

   
   

Änkling. Inflyttade från Norrberga och utflyttade till Norrberga Lillgård.

1833C

1835

Till hus

Andersson Erik

1800C

   

Enligt dödbok far till Anders Peter d. 18320311

   

Andersdotter Anna Sofia

18100311

Vist, Aspelund

   
   

Eriksson Anders Peter

18300919

Vist, Rävängen

 

Slag

 
   

Anna Sofia bodde 1830 vid Rävängen och utflyttade tillBäckfall under Sturefors.

1835

1835

Piga

Månsdotter Stina

1794

 

18591209

Bröstsjukdom

 
   

Inflyttade från Karsnäs. Flyttade till Skrinhult. Återflyttade 1841 till Bergdalen,

1835

1836

Till hus

Nilsdotter Johanna

17770908

Svinstad

18360317

Lungsot

Föräldrar: Lifgrenad Nils Hjortberg och Hustru Johanna Larsdtr.

   

Inlyttad 1835 från Skogsstugan under Risnäs. Johanna var dotter till livgrenadjären Nils Hjortberg och dennes hustru Johanna Larsdotter.

1837

1841

Dräng

Månsson Magnus

17880503

Grebo

   
   

Inflyttade från Kohagen under Sturefors. Utflyttade till Peenemünde.

1839

1840

Piga

Persdotter Kristina Elisabeth

18100219

Grebo

   
   

? Frans Alfred

18390614

Vist,Tacketorp

   
   

Inflyttade från Tacketorp ooch utflyttade till Löten under Toketorp.

1839

1846

Piga

Johansdotter Anna Stina

17971108

Skeda

   
   

Inflyttade från Ringsnäs. Flyttade till Risnäs Stengård.

1841

1846

Piga

Månsdotter Stina

1794

 

18591209

Bröstsjukdom

 
   

Hade tidigare bott i Bergdalen, återflyttade till Bergdalen från Grimsmålen 1841, flyttade till Skogsstugan under Risnäs.

1842

1843

Till hus

Lennström Anders Petter

18100921

 

18490408

Bröstsjukdom Och Vattensot

Mjölnaredräng

   

Andersdotter Teng Johanna

18160619

Vist, Rävängen

   
   

Lennström Ottilia Charlotta

18410227

Vist, Sturefors

18510409

Slag

 
   

Andersdotter Maria Sofia

18440717

Vist, Sturefors

   
   

Lennström Johanna Matilda

18471010

Vist, Rudan

   
   

Johanna var dotter till livgrenadjär Anders Teng i Rävängen och dennes hustru Anna Johasdotter. Familjen inflyttade 1842 från Sturefors, flyttade åter till Sturefors 1843.

1845

1847

Torpare?

Krantz Anders

17960504

Skärkind

18691210

Bröstinfl.

F. D. Grenadier

   

Abrahamsdotter Maja Stina

17900915

Linköping

18470907

Reumatisk värk

F: Abraham Sjöstrand o Anna Karlsdotter 39 år

   

Andersson Anders Peter

18210111

Vist, Rosendal

   
   

Andersdotter Anna Lisa

18230115

Vist, Rosendal

   
   

Andersdotter Anna Stina

18231231

Vist, Rosendal

   
   

Andersson Karl Johan

18260108

Vist, Rosendal

   
   

Andersson Wessen Johannes

18280817

Vist, Rosendal

   
   

Andersson Gustaf

18311029

Vist, Rosendal

   
   

Inflyttade från Rosendal.

1848

1850

Piga

Andersdotter Lena Sofia

18180927

Vist, Jubäck

18751217

Bröstinfl.

 
   

? Johan Gustaf Alfred

18451008

Landeryd

   
   

Inflyttade från Landeryd och utflyttade till Jubäck.

1850

1869

Torpare?

Krantz Anders

17960504

Skärkind

18691210

Bröstinfl.

F. D. Grenadier

   

Jakobsdotter Margareta

17970427

Viby

   
    

1869

1872

Till hus

Jakobsdotter Margareta

17970427

Viby

   
   

Änka efter Anders Krantz. Flyttade 1872 till Peenemünde fattighus.

1870

1876

Till hus

Vallman Johan Fredrik

1830C

Lnderyd?

   
   

Andersdotter Inga Lena

18310901

Skeda

   
   

Vallman Karl Johan

18601105

Landeryd

   
   

Inflyttade 16/11 1870 från Landeryd.

Inga Lena Andersdotter flyttade 3/11 1876 till Skeda.

Sonen Carl Johan Wallman, flyttade 1876 som dräng till Seltorp.

1872

1883

 

Johansdotter Eva Lena

18230330

Vist, Nyhagen

  

F:Sjuderidrängen Joh. Månsson o Anna Maja Jonsdotter 36 år

   

Hagberg Emma Fredrika

18580127

Vist, Hagsätter

   
   

Hagberg Albertina

18640514

Vist, Hagsätter

   
   

Eva Lena var änka efter torparen Adolf Hagberg som dog 1867.

Eva Lena Hagberg flyttade 1880 till Peenemünde fattighus.

Albertina Hagberg flyttade 1880 till Hagen.

Emma Fredrika Hagberg flyttade 29/10 1883 till Linköpings Domkyrkoförsamling.

1883

1894

Piga

Karlsdotter Karolina Sofia

18570517

Landeryd

   
   

Axel Leonard

18830506

Vist, Sturefors

   
   

Inflyttade 1883 från Sturefors.

Flyttade 24/3 1891 till Västra Ed.

Inflyttade 1891-04-15 från Västra Ed. Flyttade 28/11 1894 åter till Västra Ed.

1884

1885

Piga

Örtegren Hilma Gertrud

18581013

Landeryd

   
   

Gustaf Ivar

18840620

Vist, Sturefors

   
   

Inflyttade 1884 från Sturefors, flyttade 25/11 1885 till S:t Lars..

1888

1889

Till hus

Jansson Johan

18140504

Gränna

18881128

Lungsot

Inhyses

   

Jonasdotter Johanna Charlotta

18220606

Vist, Risnäs Överby

   
   

Johansson Frans Alfred

18431012

Vist, Risnäs Öfvby.

   
   

Johansson Karl Johan

18460722

Vist, Ingetorp

   
   

Johansson Per August

18490425

Vist, Ingetorp

   
   

Jansson Ebba Charlotta

18510715

Vist, Ingetorp

   
   

Jansson Klara Matilda

18540403

Vist, Ingetorp

   
   

Jansson Kristina Vilhelmina

18570530

Vist, Ingetorp

   
   

Jonsson Anders Fredrik

18591230

Vist, Ingetorp

   
   

Jansson Adolf Eduard

18631007

Vist, Ingetorp

   
   

Johanna var dotter till bonden Jonas Jonsson i Risnäs Överby och dennes hustru Cajsa

Larsdotter.

Paret inflyttade 1880 från Ingetorp.

Johan Jaensson död 28/11 1888.

h. Johanna Charlotta Jonsdotter flyttade 12/4 1889 till Peenemünde fattighus.

1889

1900>

Arbetare

Bengtsson Gustaf

18370407

 

1905C

  
   

Hultman Anna Charlotta

18380703

 

1915C

  
   

Bengtsson Hilda Josefina

18691026

Vist, Sturefors

   
   

Bengtsson Oskar Fredrik

18740209

Vist, Sturefors

   
   

Bengtsson Augusta Charlotta

18790909

Vist, Sturefors

   
   

Bengtsson Agnes Maria

18821119

Vist, Sturefors

   
   

Makarna bodde kvar i Bergdalen 31/12 1899.

1891

1894

Till hus

Karlsdotter Karolina Sofia

18570517

Landeryd

   
   

Axel Leonard

18830506

Vist, Sturefors

   
   

Carolina Sofia och sonen Axel Leonard hade tidigare bott i Bergdalen. De återinflyttade 15/4

1891 från Västra Ed och flyttade åter till Västra Ed 28/11 1894.

1893

1894

Till hus

Bengtsson Hilda Josefina

18691026

Vist, Sturefors

   
   

Anna Vilhelmina

18960621

Vist, Vindstorp

   
   

Elin Maria

18990225

Vist, Bergdalen

   
   

Hilda Josefina var dotter till Gustaf Bengtsson och Anna Charlotta Hultman, som bott i

Bergdalen sedan 1884. Hon flyttade till Bergdalen 24/10 1893 från Skolhuset i Vist. 1/11

1894 flyttade hon till Vindstorp, varifrån hon 1/11 1896 återvände till Bergdalen.

1896

1900>

Till hus

Bengtsson Hilda Josefina

18691026

Vist, Sturefors

   
   

Anna Vilhelmina

18960621

Vist, Vindstorp

   
   

Elin Maria

18990225

Vist, Bergdalen

   
   

Hilda Josefina och hennes båda döttrar bodde kvar i Bergdalen 31/12 1899.