Lorstugan

Läge: vid vägen sydväst om Vässentorp
Byggt: 1753 ?
Koordinater RT90: X:6463771Y:1493937
Koordinater WGS84: 58°17’50″N 15°42’6″E
Rivet.

Karta Lantmäteriet

Namnvarianter: Lorstugan, Loretstorpet, Lorenstorpet och Lostugan. På Karsnäs ägor. Först backstuga (i 1810 års förteckning), senare torp och därefter undantagsstuga. Omnämnt första gången i kyrkoarkivalierna 1753.

Namnet Lorstugans historia och härledning enligt Lindqvist : en person med namnet Lorentz Westerberg bodde vid Vässentorp vid tiden för de äldsta beläggen, och möjligen är det han, som gett namnet åt stugan.

Boendelängd

.

Lorstugan

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1759

1773

Till hus

Wästerberg Lorens

1704

 

17731220

Bröstsjuka

 
   

Mattisdotter Anna Maja

1710C

    
   

Som soldat för rote nr 20 Wässentorp hade Lorents Wästerberg tidigare bott på Vässentorp soldattorp . Tidpunkten för hans flyttning till Lorstugan, som enligt Lindqvist fått hans namn, har ej kunnat fastläggas, men kan antas till 1759, året då han fick avsked som indelt soldat.

1789?

1789?

Till hus

Andersson Anders

17530521

Vist, Labbenäs

   
   

Persdotter Lisa

1761

 

18100319

Bröstfeber

Enka Föräldrar: Torp Peter Andersson och Margareta Birgersdtr.

   

Andersson Petrus

17890123

Vist, Lorstugan

   
   

Osäker föräldrainformation m a p födelsedatum och födelseplats.

1792

1802

Torpare

Johansson Jonas

17581107

Slaka

   
  

Torpare

Larsdotter Anna Maria

17581228

Landeryd

   
   

Jonsson Johannes

17850524

Vist, Göttorp

   
   

Jonsdotter Maria

17870308

Vist, Göttorp

17881014

Mässling

 
   

Jonsdotter Kristina Katarina

17900122

Vist, Göttorp

   
   

Jonasson Karl

17921009

Vist, Norrberga

17940322

Bröstfeber

 
   

Jonasdotter Maria

17950725

Vist, Lostugan

   
   

Familjen flyttade till Åtvid 1802.

1803

1840

Torpare

Jonsson Lars

17680325

Slaka

18400727

Bröstfeber

 
   

Jönsdotter Maja Greta

17670811

Vist, Hållingstorp

18390121

Aftynand

Föräldrar: Bond Jöns Jonsson och Hustru Anna Maja Bengtsdotter.

   

Larsdotter Anna Maja

1793

Vist, Skälstorp?

18320624

Fallande Sot

 
   

Larsson Jöns

17950121

Vist, Hållingstorp

   
   

Larsdotter Katarina

17960525

Vist, Skälstorp Soldatetorp.

18740507

Ålderdom

 
   

Larsson Jonas

17980914

Vist, Lundstorpet

   
   

Larsson Petter

18010812

Vist, Lundstorpet

   
   

Larsson Lars

18040118

Vist, Lostugan

18040120

Slag

 
   

Larsdotter Brita Stina

18050501

Vist, Lostugan

   
   

Larsdotter Greta

18090319

Vist, Lostugan

   
   

1793 flyttade familjen till Skälstorp och det då vakanta soldattorpet. 1803 flyttade  familjen till Lorstugan. Lars Jonsson var ofärdig och familjen blev med tiden fattighjon. 
Till hushållet hörde också dottern Katarinas dotter Johanna född 18270523.

1840

1843

Till hus

Larsdotter Katarina

17960525

Vist, Skälstorp Soldatetorp.

18740507

Ålderdom

 
   

Katarina var dotter till förre torparen Lars Jonsson och Märta Jonsdotter. Bodde med dotter Johanna född 18270523. Okänd far.

1843

1889

Torpare

Rydqvist Johan Fredrik

1811

 

18890615

Ålderdomssvaghet

Inhyses Fattighjon

   

Larsdotter Katarina

17960525

Vist, Skälstorp Soldatetorp.

18740507

Ålderdom

 
   

Johan Fredrik flyttade in från Grindstugan under Ringsnäs.

1890

>1899

Till hus

Stridbar Anders Peter

18190109

Vist, Bomanstorpet

   
   

Söderberg Katarina Kristina

18220211

Grebo

   
   

Anders Petter var son till livgrenadjären P. Stridbar i Bomanstorp och dennes hustru Stina Samuelsdotter.
Chatharina Christina var dotter till torparen Petter Söderberg i Hagen, Grebo socken, och dennes hustru Lena Samuelsdotter.
Vid giftermålet 1846 var Anders Petter bosatt i Bomanstorp. Han inflyttade till Lorstugan från Hovetorp där han tidigare arbetat som statdräng.
Anders Petter Stridbar och hans hustru Chatharina Christina (Elisabet) Söderberg bodde kvar i Lorstugan 31/12 1899.