Sjösätter övre

Läge: mellan Labbenäs och Karsnäs
Byggt: ca 1820
Koordinater RT90: X:6464632 Y:1493055
Koordinater WGS84: 58°18’18″N 15°41’12″E
Adress: Skog Övre Sjösätter 1

Karta Lantmäteriet

1872 uppfördes vid Sjösätter ett nytt soldattorp med bostadshus och ladugård för nr 78 Vifolka kompani och soldaten för detta nummer flyttade till Sjösätter soldattorp.
Omkring 1917 eller 1918 försåldes Sjösätter soldattorp till förre grenadjären August Albin Stolt. Efter ett par år avyttrade Stolt fastigheten, köpare var Oscar Ekman på Bjärka-Säby. Samma år ombyggdes bostadshuset. En tillbyggnad av huset skedde 1928. I familjen fanns då en tuberkulossjuk son och för att i någon mån stävja smittspridningen fick han genom tillbyggnaden eget sovrum.

Enligt ”Sveriges bebyggelse” anges omkring 1945 för Sjösätter soldattorp den totala arealen till 3 ha jord, därav 2,5 ha åker och 0,5 ha kultiverad betesmark. Taxeringsvärde, jordbruksvärde 6000 kr. Jordarten var mullrik styv lerjord (dungjord) på mycket styv lera. Bostadshuset var 1945 ett envåningshus innehållande två rum och ett kök. Ladugården, också den från byggnationen 1872, fanns kvar. Som husdjur hölls en häst och två kor.
Ägare vid denna tid är Oscar Ekmans barn och arrendator förre grenadjären August Albin Stolt.

Erik Carlsson:

Sjösätter, torp till Skog. Beboddes av knekten Stolt. När Bjärka-Säby hade planer och stakat en väg som skulle fortsätta från Karsnäs över Sjösätters åker, Paradis och ut vid Selgsäters backe. För bättre förbindelse Bjärka-Säby – Stavsätter hade Stolt förköpt stället och när godset ämnade sig fram med väg över ägorna, blev Stolt lurad att sälja till godset, Detta förargade mycket då levande ägaren av Skog att ha sålt torpet till Stolt, enär förut Skogs ägor gick ända ner till Rengen där Stolt hade byggt ut den ursprungliga stugan till nuvarande.

Bild från Ingegärd Haga (Kindstrand). Ingegärd var fosterdotter till Albin och Tekla Stolt i Sjösäter.
Den högra delen av huset på bilden byggdes till 1928 för att sonen Olle, som hade TBC, skulle få ett eget rum. Olle dog 1930. Det är Tekla som är med på bilden.
Fotot taget av Ingegärd 1938.