Sjöberga (f d Röksbro)

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6457320 Y:1501656
Koordinater WGS84: 58°14’22″N , 15°50’0″E
Adress: Föltorp Sjöberga

Karta Lantmäteriet

Hörde till Vist t o m 1887, nu i Grebo.

Namnet Röken är överfört från det äldre och likalydande namnet på sjön. I detta fall syftar rök på ’(pelarformigt) fristående stenblock’, jämför gotländska rauk. Enligt Lindqvist finns det klippformationer, särskilt på den östra stranden av sjön.  Varianten Röksbro syftar på bron över det dike som leder till sjön.

Torpet Röksbro under Hedingstorp i Grebo socken var beläget på den plats där nuvarande Sjöberga är uppbyggt. Belägg för detta finnes i Natan Lindqvist Bjärka-Säby ortsnamn: ”Sjöberga, förr torp, nu arrendegård på Hedingstorp, på platsen för det gamla torpet Röken eller Röksbro”. På grund av att ny bebyggelse är uppförd å den ursprungliga platsen finns inga säkra lämningar av torpet Röksbro. Fragment av en gammal grund som i dag (2000) delvis är bebyggd med ett uthus kan ha varit platsen för torpstugan. I dagligt tal bland ortsbefolkning torde torpet ha kallats Röken, i kyrkoarkivalier benämnes dock torpet Röksbro. I den äldsta bevarade husförhörslängden för Grebo socken benämnes torpet Ryckå Backe.

Familjer som brukat och bebott Röksbro (kommer senare)

Familjer som brukat och bebott Röksbro:

1795-1814

Skomakaren Nils Norberg 
Hustru Maja Lisa Jonsdotter
 
Son Nils         
Son Johanis

* 1752 +1814
* 1768

* 1789
* 1794

 


Nils Norberg var född i Veta socken. De två sönerna var födda i Rystad socken och familjen kom till Röksbro 1795. De första åren i Röksbro vägrade Norbergs familj att inställa sig till husförhör. Nils dog 1814.
Maja Lisa Jonsdotter var född i Örtomta socken. Efter att hon blivit änka 1814 bodde hon inhyses i Röksbro till 1818. Detta år flyttade hon in i den närbelägna backstugan Röksbacken.

 

1814-1826

Jöns Persson  
Hustru Sara M. Samuelsdotter 

Son Petter
Son Samuel
Son Anders
Son Johannes

* 1774 + 1828
* 1775

* 1806
* 1808
* 1811
* 1811

 

 
Jöns var född vid Korsbäcken i Vist socken. Korsbäcken var ett mindre torpställe under Markustorp. Sara var född i Kisa socken. De brukade Röksbro 1 12 år och flyttade 1826 till Herrsveden som på den tiden tillhörde Grebo socken. Jöns hade drabbats av lungsot, han dog 1828. Änkan Sara och barnen fick bo som inhyseshjon på olika platser.
 

 

1826-1828

Jonas Abrahamsson
Hustru Stina Andersdotter

Son Carl Johan
Son Gustaf 
Son Johan 
Son Anders Petter            

*1784
* 1792

* 1818
* 1821
* 1823
* 1826

 


Jonas, var född i den närbelägna backstugan Röksbacken. Han kom med hustru Stina, som var född i St. Åby socken, och fyra söner tillbaka till hemtrakten år 1825 från St. Lars socken. Familjen hade tidigare bott i Vårdsberg socken. Jonas brukade Röksbro endast i två år, familjen flyttade 1828 till det närbelägna torpet Berglund.

 

 1828-1840

Johan Persson Borén
Hustru Maja Greta Persdotter

* 1769
* 1796

 


Johan Borén var född i st. Lars socken. År 1796 ingick han äktenskap med Maja Stina Lundberg. Maja Stia dog år 1811 och Johan vistades med sina barn på olika platser, bl. a. Hedingstorp. År 1827 kom han med sina två yngsta barn till Röksbro och 1829 gifte han sig vid 60 års ålder för andra gången. Johan och hans nya hustru Maria Margareta Persdotter brukade Röksbro till år 1840. Därefter var han kyrkobokförd vid torpet men vistades hos en son vid Målstena i Björsäter socken. Han dog den 4 februari 1858.
Maria Margareta Persdotter var född i Grebo. Från och med år 1840 vistades hon med sin man Johan hos en son till denne, till omkring 1870 vid Målstena i Björsäter socken, därefter vid Golvsäter i Grebo socken.

 

1840-1857

Petter Jernström
Hustru Christina Catharina Nilsdotter

Son Anders Fredrik
Dotter Christina Sophia 

* 1817
* 1816

* 1844
* 1847

 


Petter Jernström var född i Vikingstad socken. När han övertog brukningen av Röksbro kom han från Ebbantorp.
Christina Catharina Nilsdotter var född i Grebo socken. Hon kom till Röksbro från Kungshäll där hon tjänade som piga. Familjen utvandrade till Nordamerika 1857.

 

1857-1859

Hans Christoffer Pettersson
Hustru Brita Catharina Svensdotter

Dotter Mathilda
Son Anders Petter

* 1822
* 1826

* 1856
* 1859

 


Hans Christoffer och Brita Catharina var båda födda i Linköping. De kom till Röksbro från S:t Lars socken. Familjen flyttade till Vårdsberg socken 1859 och blev därmed de sist boende personerna vid Röksbro. De åkrar och tegar som tillhört torpet brukades därefter av torparen Anders Nilsson i Sjöberga. Av bebyggelsen som en gång i tiden fanns vid Röksbro är en hölada räddad till eftervärlden. Den är uppförd vid Fornhemmet vid Bjärka-Säby.

Boendelängd av Lennart Karlsson 2015

Torparen Abraham Abrahamsson f.17-06-1752 I Svinstad.Föräldrar,soldaten Abraham Wahlberg och hustrun Catharina Jonsdotter.

Hustrun Lena Eliasdotter f.07-12-1758 i Pinnerum Vist.Föräldrar,Elias Nilsson och Catharina Jonsdotter. Gifta 1780.

Barn.

Jonas f.07-05-1784 i Härstorp.

Petter f.26-01-1788 i Härstorp

Abraham f.21-06-1793 i Härstorp.

Gustaf f.12-04-1797 i Jonstorp.

Stina f.09-04-1802 i Röks Backe.

Familjen kom till Röken någon gång mellan åren 1797-1802.

Den 24 juni 1812 avled Lena Eliasdotter,torparen Abraham Abrahamssons hustru i Röken.Född i Vist 1758.Begrovs d.28 juni.Bröstfeber,54 år gammal.

Den 24 juni 1837 avled Abrham Abrahamsson i Fattighuset,fattighjon.Född 1752 17/6 i Svinstad av obekanta föräldrar.Sedan han tjänat på flera bättre ställen,gifte han sig 1780 med Lena Eliasdotter från Pinnerum,Vist socken.Med henne 4 söner,1 dotter,2 söner döda.Änkling 1812.Sedan tiggare.Inhyst från Hedingstorps ägor 1836 i Fattighuset.Begrovs d.9/6.Ålderdom,84 11/12 år gammal.

Skomakaren Nils Nilsson Norberg f.21-05-1752 på Malma ägor Rystad.Föräldrar,ryttaren Nils Gustafsson och hustrun Lotta Månsdotter.

Hustrun Kierstin Jeansdotter f.ca.1760.(i kyrkboken är hennes födelseort svårtydd,jag har utläst det som Nättraby och hon skulle i så fall vara född den 19 sept.1760 i Hatarp?,far John Andersson.)

Den 13 nov.1782 vigdes Nils Nilsson,dräng och torpare,Härby Prästgård. Med Kierstin Jeansdotter från Sundet under Gerstad.

Barn.

Stina f.08-10-1783 i Tinnerstorp.

Brita f.26-02-1786 i Tinnerstorp.

Cajsa f.26-02-1786 i Tinnerstorp.(tvillingar)

Nils f.22-08-1789 i Tinnerstorp.

Anna Cajsa f.27-03-1793 i Tinnerstorp.

Johannes f.02-08-1794 i Tinnerstorp.

Familjen flyttar sedan till Bärstad.

Den 25 april 1798 avled Nils Nilsson från Bärstads hustru Kierstin Jeansdotter 38 år gammal av slag.

Den 31 mars 1799 vigdes Skomakaren Nils Norberg från Rystad samt änkan Maja Stina Jönsdotter från Hovetorp,Vårdsberg.

Hustrun Maja Lena Jönsdotter f.18-04-1768 på Skogen Örtomta.Föräldrar,Jöns Pehrsson och hustrun Anna Pehrsdotter.

Familjen kommer ca.1800 till Röksbro.

Den 26 mars 1813 avled skomakaren Nils Norberg boende i Röksbro.Född i Rystad.Lämnat hustru och barn.Begrovs d.4 april.

Den 29 maj 1826 avled Maja Lena Norberg,änka och fattighjon,boende i Röken.Född i Örtomta 1768.Begrovs 1 juni.Bröstfeber,58 år gammal.

Torparen Jöns Pehrsson f.18-12-1774 i Korsbäcken Vist.Föräldrar,Petter Pehrsson och hustrun Maria Jönsdotter.

Hustrun Sara Maria Samuelsdotter f.14-02-1775 i Hagstugan Kisa.Föräldrar,Samuel Pehrsson och hustrun Elisabet Ericsdotter.

Den 2 april 1804 vigdes drängen Jöns Pehrsson från Risnäs och Vist socken samt pigan Sara Maja Samuelsdotter från Örminge.

Barn.

Anna Lisa f.17-05-1804 i Örminge Vårdsberg.

Petter f. 25-08-1806 i Bomanstorp Vist.

Samuel f.23-12-1808 i Bomanstorp Vist.

Anders f.04-08-1811 i Bomanstorp Vist.

Johannes f.23-09-1815 i Röksbro Grebo.

Familjen flyttar 1814 till Röksbro i Grebo.(om Jöns Pehrsson noteras,besväras av bråck och är mindre arbetsför.)1826 flyttar familjen till Herrsveden och sedan till St.Tjugumålen.(Detta fattiga och husvilla hushåll får vistas i St.Tjugumålen till nästa vår.)1828 flyttar de till L.Tjugumålen.

Den 8 maj 1828 avled Jöns Pehrsson,inhyseman i Tjugumålen.Född den 18 nov.1774 i Vist.Gift år 1804.Begrovs d.25 maj.Lungsot,54 år gammal.

Änkan Sara Maria Samuelsdotter kommer till Källsätters Fattigstuga 1833.

Den 14 jan.1841 avled Sara Maja Samuelsdotter i Källsätter.Född i Hagstugan av Kisa socken1775 d.14/2.Föräldrar,daglönaren Samuel Pehrsson och hustrun Elisabet Ericsdotter.Tjänade i Vårdsberg då hon 1804 blev gift med dåvarande drängen Jöns Pehrsson i Risnäs och flyttade då till Bomanstorp.Avflyttade 1814 till Grebo där mannen blev död i Tjugumålen på Säby ägor,varefter hans änka fick inflytta i Källsätters Fattigstuga 1833.Haft i sitt äktenskap 5 Barn,4 söner och 1 dotter,som alla leva.Lungsot 65 år,11 mån.gammal.

Torparen Jonas Abrahamsson f.23-01-1784 i Härstorp Grebo.Föräldrar torparen Abraham Abrahamsson och hustrun Lena Eliasdotter.

Hustrun Stina Andersdotter f.1792 i St.Åby.

Barn.

Carl Johan f.13-03-1818 i Vårdsberg.

Gustaf f.18-09-1821 i S:t Lars.

Johan f.25-11-1823 I S:t Lars.

Anders Petter f.13-04-1826 I Röksbro.

Familjen kom till Röksbro 1825 och då de flyttar till Berglund 1828 noteras det,husvill med hustru och barn.

Torparen Johan Persson Boren f.24-06-1769 på Kallerstads ägor, S:t Lars.Föräldrar,muraren Petter Boren och hustrun Maria Månsdotter.

Hustrun Maja Stina Lundberg f.14-02-.1772 i Hingstorp(Hedingstorp) Grebo.Föräldrar,Anders Lundberg och hustrun Sophia Brandt.

Den 4 okt.1798 vigdes drängen Johannes Pehrsson från Djursbro(Hjulsbro Landeryds socken)samt pigan Maja Stina Andersdotter från Ringstorp( Vårdsberg).Vigda i Landeryd.

Barn.

Maja Stina f.28/12 1801 i Landeryds by,Flygaregården.

Johan Petter f.07-02-1804 i Hedingstorp Grebo.

Greta Elisabet f.21-03-1806 i Hedingstorp Grebo.

Gustava f.15-11-1809 i Hedingstorp Grebo.

Johannes f.20-02-1812 i Hedingstorp Grebo.

Den 5 juni 1812 avled Maja Stina Lundberg,bonden Johannes Borens hustru uti Hedingstorp.Född i socknen.Begrovs den 12 juni.Bröstfeber,40 år gammal.

Han flyttar 1827 till Föltorp och 1828 till Röksbro..

Den27 dec.1829 vigdes Johan Persson,torpare,änkeman från Röksbro å Hedingstorps ägor med Maja Greta Persdotter,piga från Stäckö.Lyst d.6,13 och 20 dec. Vigda i kyrkan.

Hustrun Maja Greta Persdotter f.26-11-1796 i Tjustorp Grebo.Föräldrar,statdr.Petter Jonsson och hustrun Cajsa Pehrsdotter.

Johan Boren och hustrun Maria Margareta Persdotter vistas från 1840 i Björsäter hos sonen Johan Peter Boren i Målstena,där de begagnar sina salighetsmedel,har fattigunderstöd.

Den 4 febr.1858 avled Johannes Boren från Röksbro.Fattighjon.Född 1769 i Landeryd.Gift 1sta gången 1796 med Maja Stina Lundberg.1 son,2 döttrar lever.Änkling 1812.Gift 2dra gången med Maria Margareta Persdotter.88 ½ år gammal.

Den 3 april 1872 avled Maria Margareta Persdotter,änka från Röksbro.Född 25/11 1796.Gift 1829,änka 1858.Barnlös.Fattighjon.Bröstsjuk,sängliggande 6 dygn.75 år,4 mån.7 dag.gammal.(Hon har vistats sina sista år i Golvsäter Grebo)

Torparen Anders Peter Jernström f.13-01-1817 i Björkö Vikingstad.Föräldrar,statk.Anders Olofsson och hustrun Stina Larsdotter.

Hustrun Christina Catharina Nilsdotter f.02-01-1816 i Kungshäll Grebo.Föräldrar,torparen Nils Jonsson och hustrun Stina Simonsdotter.

Gifta 07-02-1841.

Barn.

Anders Fredric f.21-06-1844 i Röksbro Grebo.

Christina Sofia f.21-03-1847 i Röksbro Grebo.

Familjen utvandrar 1857 till N.Amerika.

Torpet Röksbro odlas sedan av Anders Nilsson i Sjöberga.

Arbetaren Olaus Chrisoffer Pettersson f.25-02-1822 Linköpings Domkyrkof.Föräldrar,snickar gesällen Peter Petersson och hustrun Anna Christina Persdotter.

Hustrun Brita Catharina Svensdotter f.25-05-1826 i Mörtlösa S:t Lars.Föräldrar,drängen Sven Svensson och hustrun Brita Cajsa Nilsdotter.

Gifta 06-09-1857.

Barn.

Anders Petter f.03-11-1858 i Röksbro.

Familjen kom 1857 från Svinstad och flyttar 1859 till Vårdsberg.

Statdrängen Nils Adolf Ström f.23-06-1831 i Skälstorps Soldattorp.Föräldrar,livgr.Gustaf Ström och hustrun Maja Nilsdotter.

Hustrun Eva Charlotta Danielsdotter f.30-10-1831 i Dunderhult.Föräldrar,torparen Daniel Persson och hustrun Eva Larsdotter.

Gifta 13-04-1858.Kom 1859 från Vist och återvänder till Vist samma år.(på socknen,men de finns inte upptagna där)

Denna sida bygger delvis på resultat av en studiecirkel om Fornhemmets byggnader våren 2015 och delvis på äldre material.