Vreta Nergård 1

Läge: ca 1 km nordost om Sturefors längs Skrinhultsvägen
Byggt:
Koordinater RT90: X:6468830 Y:1496057
Koordinater WGS84: 58°20’34″N 15°44’16″E
Adress: Vreta Nedergård 1

Karta Latmäteriet

Syneprotokoll 1840

 

        

Avskrift av fotostatkopia från Sturefors gårdsarkiv, erhållen via Birgit och Josef Hackl
No 158 Wreta Nergård No 194

  År 1840 den 9 juni förrättades Laga af- och Tillträdes Husesyn på 1/2 mantal frälse Wreta Nerg., beläget i Wist Socken och Hanekinds Härad, samt lydande under Sturefors Säteri, som numera aflidne Bonden Lars Jönsson brukat och bebodt uti 30 år och tillträdes nu af dess efterlämnade Enka Lena Jönsdotter.

Syneförrättningen företogs i wederbörandes närvaro i följande ordning.

-No 1

Stugubyggnad, innehållande stuga, kök och förstuga på nedre botten, samt en kammare med förstuga och Wind derofvan, under tak af tegel på bräder, husväggar i behållit stånd, sedan södra långväggen påsättes 2ne dubbla pilastrar med jernskrufvar

6

32

   
 

Södra knuten undergräfves och sättes Sten under, östra gafvelsyllet brädfordras, samt ett dike gräfves på 2ne sidor för tillsammans

1

16

   
 

Nya glasbågar till fönsterlufter, neml. 2ne för

2

   
 

5 fönsterrutor

1

12

   
 

Golfvet i stugan omlägges med 1 ½ tolft plank

6

   
 

Nya Bollsterstockar anskaffas för

3

16

   
 

Skorsten påsättes ny krans och rappas

1

16

   
 

Förstuguqvisten omgöres emedan den är gammal och förfallen för tillsammans

24

   
 

Nya taklister anskaffas för

32

23

4

No 2

Bod med Loft Öster på gården under Brädtak, Östra Långsyllet insättes ny för tillsammans

3

   
 

Örsyllen på Westra sidan insättes ny för

1

   
 

Taket pålägges 800 Tegel a 20 sk

16

   
 

arbetslön och lattor och spik

3

16

23

16

No 3

En Bod i Wester på gården med loft under tegeltak. – Östra syllet insättes ny för

2

   
 

Örsyllet på Norra gaflen do do

32

   
 

Teglet af taket nedtages och renskrapas, och underlag af bräder ditlägges med 4 tolfter, a 2 sk. för tillsammans

11

16

   
 

Ny Bufd (?) och nya fjuderbruder (?) med spik och arbetslön

32

   
 

2ne dubbla knutar brädfordras för

2

32

   
 

2ne nya lämmar sättes utvändigt för gluggarne för

32

18

No 4

Ett redskaps skull vid Östra Boden utan anmärkning, emedan takets omtäckning blifvit upptagit gemensamt med bodens.

      

No 5

Fähus i Wester på Ladugården med foderskulle och Lada under Tegeltak inredt för 8 Nötkreatur och fårkätte, är till väggar behållit, då östra Örsyllet insättes nytt för

1

   
 

Innanredet förbättras för

3

16

   
 

Ny lämm anskaffas för

16

4

32

No 6

En Hussträcka innehållande stall och foderlada på södra ändan, Wagnshus emellan, samt Loge med 2ne golf på den Norra under tak af Halm, med undantag af ena Loggolfvet som är täckt med bräder, och tarfvar denna sträcka följande förbättringar neml:

      
 

Stallet ombygges å nya med tillhjelp af det gamla timret för ett sammanräknad värde af

   

76

32

 

Logen på östra sidan af Logen insättes nya Syller för

4

16

   
 

Taket på hela denna sträcka omtäckes med 8 tjåg Halm

40

   
 

Hång, takläkten och arbetslön

4

   
 

En sten undersättes syllet på Westra långsyllet

16

   
 

2ne dubbla Knutar brädfordras för

3

51

32

No 7

Wedskull, uppskiftat i Klogstolpar (?) under brädtak i försvarligt skick och bör bättras för sammanräknade

   

7

16

No 8

Källare med häckte (?) och Svale (?) under No 7 – Rappas inuti och Svalen omsättes för

   

1

16

No 9

Svinhus indelt i 2ne rum – Nya Syllar undersättes och taket förbättras för

   

4

No 10

Hemlighetshus – Flyttas och ombygges för

3

16

   

No 11

Gärdesgårdar:

      

Oduglig 154 hot

3

10

Halfgod 717 Hot

7

22

6

 

2ne Grindar lagas för

1

11

32

6

No 12

Grenadiertorpet repareras för

   

2

 

Summa Rdr Banco

   

227

4

6

        

  Sålunda Synat, wärderat och befunnit, betygar

Otto Sundwall

  P Josefsson i Norrberga

      
 

Anders Olofs Son i Skog

      
       

nämdeman

      

  Med ?????  <här saknas text på den tillgängliga fotostatkopian>

alla delar

Lena Jönsdotter

Olof Jöns son

      

Tillträdare

å omyndigebarnens vängar

      
 

efter Jonas Askelöfs på Öyeby ägor

      
 

Nils Olofs Son i Öÿebÿ

      
 
 
Boendelängd

Vreta Nergård 1Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår YrkeNamnFöddPlatsDödDödsorsakÖvrigt
1690? BrukareSvensson Arvid16410428Vist, Risnäs17251120  
   Arvidsson Elias1668080?Vist, Hästemo17100219  
   Faderskapet osäkert.
16981710BrukareArvidsson Elias1668080?Vist, Hästemo17100219  
   Olofsdotter Karin1669 17480715  
   Eliasson Sven1692 17660831Håll Sting 
   Eliasson Anders16981218Vist, Vreta   
   Eliasdotter Maria17000225Vist, Vreta17030321  
   Eliasdotter Margareta17020713Vist, Vreta17101224Pestilentia 
   Eliasson Olof17041215Vist, Vreta17101225Pestilentia 
   Eliasson Anders17070702Vist, Vreta   
   Mycket talar för att Elias var son till den förut nämnde Arvid Svensson. Första gången Elias och hans hustru Karin nämnes i samband med Vreta är 1698, då vid sonen Elias födelse. Enligt mantalslängderna från denna tid (1703) var Elias ensam brukare av vad som senare kom att kallas Vreta Nergård.
17111748Till husOlofsdotter Karin1669 17480715  
    
17111741BrukareLarsson Anders1678 17411016  
   Olofsdotter Karin1669 17480715  
   Andersdotter Maria17130307Vist, Vreta   
   Andersdotter Maria17140307Vist, Vreta   
   Andersson Elias17150306Vist, Vreta17890120Brösts. 
   Karin Olofsdotter var änka efter förre brukaren Elias Andersson.
17231732BrukareEliasson Sven1692 17660831Håll Sting 
   Persdotter Lena1699 17321017  
   Svensson Elias17231106Vist, Vreta17710503Blodstörtn. 
   Svensson Petter17280612Vist, Vreta   
   Svensson Hans17301201Vist, Vreta17640312Lungsot 
   Svän Eliasson hade flyttat till Vreta som barn. Fadern var förre brukaren Elias Arfvidsson. Svän gifte sig första gången 1722 med pigan Helena Persdotter, som då var hemmahörande i Norrberga.
17331741BrukareEliasson Sven1692 17660831Håll Sting 
   Persdotter Katarina17060212Vist, Markustorp17410602  
   Svensson Gustaf17340927Vist, Vreta   
   Svensdotter Anna17360831Vist, Vreta   
   Svensson Anders17390630Vist, Vreta   
    
17411766BrukareEliasson Sven1692 17660831Håll Sting 
   Jönsdotter Ingrid17120721Vist, Tacketorp17770705Fråssa 
   Svensson Jöns17421108Vist, Vreta18020622Lungsot 
   Svensson Jonas17460912Vist, Vreta   
   Svensson Sven17491027Vist, Vreta   
   Svensson Måns17560909Vist, Vreta18070622  
   Från 1737 finns skriftliga bevis för att Svän delade arrendet med sin styvfader Anders Larsson. Troligen har han varit brukare vid gården redan tidigare, kanske redan vid tiden för sitt första giftermål.
17661777Till husJönsdotter Ingrid17120721Vist, Tacketorp17770705Fråssa 
    
17711780BrukareSvensson Jöns17421108Vist, Vreta18020622Lungsot 
   Andersdotter Brita1744 17801103Barnsbörd 
   Jönsson Andreas17730203Vist, Vreta17730225  
   Jönsson Sven17750111Vist, Vreta17800303Slag 
   Jönsdotter Helena17770418Vist, Vreta18560716Ålderdom 
   Jönsson Petrus17800823Vist, Vreta   
   Jöns Svänsson var född i Vreta. Fadern var förre brukaren Svän Eliasson och hans hustru Ingrid Jönsdotter.
Jöns gifte sig första gången 1771 med pigan Brita Andersdotter från Sturefors. Morgongåvan var 10 lod silver och 1 dukat.
178017811790Svensson Jöns17421108Vist, Vreta18020622Lungsot 
   Svensdotter Margareta1756 17900510Håll 
   Jönsson Petrus17840923Vist, Vreta17850303Koppor 
   Jönsson Sven17840923Vist, Vreta17870207Håll 
   Det nya äktenskapet med Greta Svensdotter ingicks i början av 1780-talet. Greta var hemmahörande i Edsberga, Landeryds socken. Hon var dotter till Sven Knutsson därstädes.
17911792BrukareSvensson Jöns17421108Vist, Vreta18020622Lungsot 
   Thunström Maja Lisa1765 17920916Inom 
   Jönsdotter Anna Lisa17920101Vist, Vreta   
   Sitt tredje äktenskap ingick Jöns 1791 med den 25-åriga änkan Anna Lisa Tunhström från Docketorp i Landeryds socken.
17931800BrukareSvensson Jöns17421108Vist, Vreta18020622Lungsot 
   Månsdotter Anna1749Törnevalla   
   År 1793 gifte sig Jöns återigen, denna gång med änkan Anna Månsdotter från Törnevalla.
18001809BrukareHemmingsson Hemming17720910Gistad18090414Bröstvärk 
   Jönsdotter Helena17770418Vist, Vreta18560716Ålderdom 
   Hemingsdotter Lena Kristina18030528Vist, Vreta18031215Koppo 
   Hemingsdotter Lena Kajsa18060808Vist, Vreta18071216Bröstsjuka 
   Lena Jönsdotter var dotter till föregående brukaren Jöns Svänsson och hans första hustru Brita Andersdotter.
Änkan Lena Jönsdotter omgift med den efterföljande brukaren Lars Jönsson.
18101840BrukareJönsson Lars17851201Askeby18400602HjernfeberFöräldrar: Rusth Jöns Nilsson och Hustru Helena Larsdtr i Asleby.
   Jönsdotter Helena17770418Vist, Vreta18560716Ålderdom 
   Lars Jönsson gifte sig 1810 med änkan efter förre brukaren Hemming Hemmingsson. Lars hade inflyttat till Vist socken 1810 efter 5 års drängtjänst i Linköping.
18401856Till husJönsdotter Helena17770418Vist, Vreta18560716Ålderdom 
    
18401855BrukareAsklöf Jöns1804Askeby18630518LungsotArbetare
   Jonsdotter Maja Stina18140415Vist, Dalshult   
   Jönsson Karl Johan18410821Vist, Vreta Nerg.   
   Jönsson Lars Erik18430121Vist, Vreta Nerg.   
   Jönsson Anders Fredrik18441104Vist, Vreta Nergård   
   Jönsson Per Gustaf18470116Vist, Vreta Nerg.   
   Jönsdotter Anna Matilda18490326Vist, Vreta Nerg.   
   Asklöf Johan Markus18510425Vist, Vreta Nergård   
   Asklöv Frans Alfred18521026Vist, Vreta Nerg.18560601Slag 
   Asklöf Frans Oskar18570403Vist, Hökhult18681223Diphteri 
   Vid giftermålet 1840 var Jöns tillträdande hemmansbrukare.
Hustrun Maja Stina var född i Dalshult. Hennes föräldrar var bonden Jonas Olofsson och hans hustru Anna Hindriksdotter.
Familjen flyttade till Stohagen 1855.
18571862BrukareAndersson Johannes18111204Nykil18620723Bröståkomma 
   Eriksdotter Maja18180905Gammalkil  F: Erik Danielsson, Anna Nilsdotter i  Gävbo i Gammalkil. 
   Familjen inflyttade från Rystad 1857. Hustrun Maja Eriksdotter bodde kvar vid Vreta till 1869, då hon utflyttade till N. Amerika.
18621869Till husEriksdotter Maja18180905Gammalkil   
   Utflyttade till N. Amerika.
18621903BrukareIsaksson Nils Gustaf18370316Landeryd1905C F: Isak Larsson, Maja Eriksdotter, Sörby Landeryd
   Johansdotter Johanna Matilda18411223Linköping, S:t Lars  F: Johannes Andersson, Maja Eriksdotter, Ånestad
   Isaksson Johan Fredrik18661124Vist, Vreta   
   Isaksson Axel Vilhelm18680406Vist, Vreta18690422Messling 
   Gustafsson Nils Ferdinand18700515Vist, Vreta  Emigrerade 1890 till USA men återvände till Sverige. Se Edvin Karlsson.
   Isaksson Oskar Alfred18730127Vist, Vreta   
   Isaksson Daniel Viktor18760104Vist, Vreta   
   Isaksson Anders Peter18770422Vist, Vreta18770617Bröstsjukd. 
   Isaksson Anna Maria18790223Vist, Vreta18790818Magcatarrh 
   Familjen inflyttade från Landeryd 1862.
19031948BrukareIsaksson Daniel Viktor18760104Vist, Vreta   
   Gustafsdotter Sigrid Maria18810621Bankekind, Svinstad   
   Isaksson Edit1010Vist   
   Isaksson Gustav Adolf1916Vist   
   Isaksson Stig1921Vist   
   Viktor Isaksson var son till föregående brukaren Nils Gustaf Isaksson och hans hustru Johanna Matilda Johansdotter. Han övertog arrendet efter sin far 1903. Gården hade även tidigare arrenderats inom släkten.

Mellan 1948 och 1975 arrenderades alla fyra gårdsenheterna av bröderna Gunnar och Karl Oskar Gustafsson. 1975 skapades Vreta Storgård som fram till 1980 arrenderades av Nils Gunnar Gustafsson. Nils Gunnar och Karl Oskar var söner till Nils Ferdinand Gustafsson.
1980 överfördes Vretagårdarnas jordbruksareal till Sturefors gård.