Korsbäcken

Läge: vid vägen mellan Gasarp och Brinken
Byggt: 1711
Övergivet: 1875
Koordinater RT90: X:6458399 Y:1499289
Koordinater WGS84: 58°14’57″N 15°47’35″E
Rivet.

Karta Lantmäteriet

Torpet Korsbäcken under Markustorp, Vist s:n, var beläget ca 4 km från Bjärka Säby utefter vägen mot Åtvidaberg, förmodligen mellan Brinken och Markustorp. Namnet var ”föranledt av att torpet legat just där landsvägen korsar en liten bäck, som rinner i nordöstlig riktning”. Korsbäcken är nämnt i kyrkobok första gången 1712. I mantalslängden för år 1748 är torpet antecknat som dagsverkstorp.
Vid storskiftets införande vid Markustorp 1780 hade Korsbäcken en åkerareal om 20 kappland som gav 2:dra kornet. Jordarten var skarpen sandjord. Ängsvall, 3 tunnland och 3 kappland, fanns på delvis däldig och högländig mark med björk och liten tallskog. Betesvall om 16 kappland fanns på bergig och sandjordsmark.
Omkring 1820 upphörde Korsbäcken som jordtorp och blev fortsättningsvis ofta bebott av ”inhyses” folk och fattiga. Från 1830 talet och framåt bodde där företrädelsevis äldre personer, mest gamla med fattigdel. De sista åren beboddes Korsbäcken endast av två änkor och efter den sista änkans död 1875, redovisas ingen mera bosättning vid torpet.

Boendelängd

.

Korsbäcken

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1711

1735

 

Nilsson Olof

16520000

 

17350000

 

Olof hade troligen varit gift tidigare

   

Selamsdotter Anna

16690000

 

17510000

Slag

 
   

Olofsson Bengt

17120000

Vist

   
   

Olofsson Jon

17130000

Vist

   
   

Olofsson Jon

17140000

Vist

   
   

I mantalslängd för 1712 står Olof antecknad som utfattig. I sockenprotokoll 1725 för Vist läses följande: ”På förfrågan om ens och annans förhållande i församlingen angavs Truls i Tolemålen och hans hustru jämte Olof i Korsbäcken med sin hustru att de gan

1730

1747

 

Eriksdotter Märta

17050000

 

17470000

  
  

Salpetersjudare

Jacobsson Cnut

17060000

 

1771

Frossa

Första äktenskapet.

   

Cnutsdotter Brita

17320000

Vist, Korsbäcken

17330000

  
   

Cnutsdotter Sara

17340000

Vist, Korsbäcken

   
   

Cnutsdotter Catharina

17370000

Vist, Korsbäcken

   
   

Cnutsdotter Brita

17400000

Vist, Korsbäcken

17420000

  
   

Cnutsson Jacob

17430000

Vist, Korsbäcken

   
   

Cnutsdotter Greta

17460000

Vist, Korsbäcken

17480000

  

1735

1751

Till hus

Selamsdotter Anna

16690000

 

17510000

Slag

Änka efter Olof Nilsson.

1747

1771

 

Nilsdotter Ingeborg

     
  

Salpetersjudare

Jacobsson Cnut

17060000

 

17710000

Frossa

Andra äktenskapet

   

Cnutsson Nils

17490000

Vist, Korsbäcken

   

1772

1805

 

Persson Petter

17510000

Grebo?

18130000

Bröstsjuka

Fadern var bonde i Åndebäck, Grebo s:n.
Petter gift 1:a gången med Maja Jonsdotter. Båda var då boende i Markustorp.

1772

1792

 

Jonsdotter Maja

17420000

 

17920000

Brännsot

 
         
   

Persson Anders

17730000

Vist, Korsbäcken

   
   

Persson Jöns

17740000

Vist, Korsbäcken

18280000

Lungsot

 
   

Persson Samuel

17760000

Vist, Korsbäcken

   
   

Persdotter Anna Catharina

17780000

Vist, Korsbäcken

   
   

Persson Johannes

17800000

Vist, Korsbäcken

   
   

Persson Petrus

17830000

Vist, Korsbäcken

   

1794

1805

 

Persdotter Anna

17590000

Ljung

  

Petters andra hustru

   

Andra giftet ingicks 1794. Mellan 1792 och 1794 levde Petter ensam med barnen i torpet. Familjen flyttade till Kringstorp 1805.

1793

1800

Torpare

Gustafsson Lars

17360000

   

Torpare

   

Olofsdotter Stina

17300000

Vist, Styvinge

   
   

Larsson Gustaf

17740000

Vist, Fallemo

18400109

Bröst och magplågor

 

1801

1812

Torpare

Larsson Gustaf

17740000

Vist, Fallemo

18400109

Bröst och magplågor

Gustaf efterträdde sin far som brukare av Korsbäcken

   

Andersdotter Anna

17760000

Yxnerum

   
   

Gustafsson Lars Gustaf

18000000

Vist

   
   

Gustafsson Johan

18020000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsdotter Stina Cajsa

18040000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsson Johan Christer

18070000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsson Petrus

18090000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsson Anna Sophia

18120000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsson Carl Magnus

18150000

Vist

   
   

Familjen avflyttade till Västra Sjöändan, där Gustaf blev torpare och några år senare till Haganäs i Markustorp där han dog.

1810

1837

Torpare

Gustafsson Gustaf

17740000

Landeryd

18370000

Slag

 

1810

1869

 

Månsdotter Anna Stina

17820000

Dalhem

18690000

 

Änka efter ett tidigare äktenskap där hon hade tre barn.

   

Gustafsson Carl Gustaf

18120510

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsdotter Maja Stina

18150000

Vist, Korsbäcken

   
   

År 1812 är Gustaf dräng vid Markustorp men bosatt i Korsbäcken. Någon gång under åren 1812 till 1815 blev han torpare vid Korsbäcken. 1819 står han som ”inhyses man” därstädes och på 1830-talet erhåller han ”fattigdel”. Gustaf och Anna Stina hade tre barn.
Gustaf var den siste torparen vid Korsbäcken.

1815

1823

Inhyses

Bergsten Anders

17710000

Vist, Kringstorp

18410000

Slag

Son till bonden Petter Jönsson i Kringstorp.

   

Persdotter Engela

17740000

Åtvidaberg

18580000

  
   

Andersdotter Maja Lisa

18060000

Grebo?

   
   

Andersson Gustaf

18080000

Grebo?

   
   

Bergsten Salomon

18100000

Grebo?

18520000

Vattusot

Vid sin död hade han varit blind det sista året.

   

Andersdotter Carolina

18130000

Grebo

   
   

Bergsten Johanna

18190000

Vist, Korsbäcken 

19020622

  
   

Familjen flyttade till Sjöberget. Kan ha haft ytterligare tre barn.

1830

1841

Fattighjon

Bergsten Anders

17710000

Vist, Kringstorp

18410000

Slag

 

1830

1858

 

Persdotter Engela

17740000

Åtvidaberg

18580000

  
   

Andersdotter Maja Lisa

18060000

Grebo?

   
   

Andersson Gustaf

18080000

Grebo?

   
   

Bergsten Salomon

18100000

Grebo?

18520000

Vattusot

Vid sin död hade han varit blind det sista året.

   

Andersdotter Carolina

18130000

Grebo

   
   

Bergsten Johanna

18190000

Vist, Korsbäcken under Matkustorp

19020622

  
   

Parets andra bosättning i Korsbäcken. Kom från Sjöberget.

1835

1859

Inhyses

Krut Jacob

17861213

Gladhammar

18590000

Ålder

Jacob Krut var hittransporterad ifrån nr 98 (Lebo Hjorteds s:n.) 1815. Han hade då 10 tjänsteår.
1834 anmäldes han som svag och sjuklig, begär och får avsked med anmälan till underhåll efter uppnådda 50 års ålder. Bevistat 1813 och 1814 års fälttåg. Tjän

1835

1875

Inhyses

Eriksdotter Stina

17870000

Gladhammar

18750000

 

Den sista kända boende i Korsbäcken

   

Krut Johan Erik

18080000

Gladhammar

   
   

Jacob och hans hustru voro båda födda i Gladhammars s:n. De hade inflyttat till Vist 1814, Jacob då som soldat för Markustorp och bosatt i Brinkens soldattorp. Han är ofärdig och gratialist när han kom till Korsbäcken.

1844

1857

Till hus

Persson Samuel

17760000

Vist, Korsbäcken

18590000

  
   

Tidigare boende i torpet Brinken och senast i Västra Sjöändan. När han flyttade till Korsbäcken var han ofärdig. Han var änkeman efter fyra äktenskap inom vilka han haft sammanlagt tio barn, av vilka tre levde vid hans död 1859. Han var då 83 år gammal.