Sjöändan västra

Läge: vid östra änden av sjön Mörken
Byggt: 1710
Övergivet: 1851
Koordinater RT90: X:6457182 Y:1499177
Koordinater WGS84: 58°14’18″N 15°47’28″E
Rivet.

Karta Lantmäteriet

Torpet synes ha varit bebott från början av 1700-talet, tidvis av människor också med andra yrken än torparens, såsom salpetersjudare och smeder. I 1748 års mantalslängd anges ”inga ägor till V. Sjöändan”.

Enligt anteckningar i dödboken för 1811 var torpet Västra Sjöändan det samma som bostället Smulan. Två namn, Västra Sjöändan och Smulan, har troligen förekommit samtidigt. Namnet Smulan nämns bara vid detta tillfälle i kyrkoboken. Utdrag ur kyrkoboken 1811:
Den 6 januari. Caisa Svensdotter Hanses hustru i Smula född 1757 den 27 sept. i Sveden på Stafsätters ägor. Fadern sockneskomakaren Sven, Modern Kerstin Ingesdotter, vid 14 års ålder kom ut i tjänst hos andra. 1787 gifte med efterl. man Hans Persson i V Sjöändan eller Smulan. 6 barn, 3 lefa. Venerisk sjukdom.

Vid införandet av storskiftet i Markustorp 1783 hade torpet V. Siöän åker av mager sandblandad jordmån 23 ½ kappland till 1 korn. Marvallen 1 tunnland, 30 kappland av vilka en del bestod av stenig högländig mark, den som låg närmast sjön var mera däldig. Äng av stenig hårdvall med björkskog på ängsmarken bestod av 2 tunnland 4 kappland och gav 1 lass hö årligen.

Trots att torpet låg öster om sjön Mörken heter det Västra Sjöändan. Detta speglar det inbördes läget i öst-väst i förhållande till Östra Sjöändan som ligger väster om sjön Juten.

Boendelängd

Västra Sjöändan

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1710

1718

 

Månsdotter Britta

16850000

    
   

Flink Nils

16900000

   

Först torpare och efter 1718 soldat.

   

Nilsson Pär

17110000

Vist, V. Sjöändan

   
   

Nilsdotter Catharina

17130000

Vist, V. Sjöändan

   
   

Nilsson Måns

17180000

Vist, V. Sjöändan

   
   

Familjen flyttade till Landeryd s:n, där Nils Flink blev soldat.

1723

  

Föddes en dotter till Sven och hustru Kerstin. Barnet fick namnet Carin

1727

  

Enligt mantalslängd är en hustru vid namn Ingrid bosatt i V. Sjöändan.

1739

1751

Salpeter-
sjudare

???? Börje

     
   

Eriksdotter Brita

17060000

    
   

Börjesson Gustaf

17400000

Vist, V.Sjöändan

   
   

Birgersdotter Eva

17410000

Vist, V.Sjöändan

18020207

  
   

Börjesdotter Brita

17430000

Vist, V.Sjöändan

   
   

Börjesdotter Lena

17470000

Vist, V.Sjöändan

17480000

  
   

Börjesdotter Catharina

17510000

Vist, V.Sjöändan

   
   

Familjen avflyttade till Hybbeln vid Säby.

1752

1765

 

Nilsdotter Catharina

    

Född V.Sjöändan 1713?

1752

1765

Torpare

Månsson Nils

17110000

 

17650000

Bröstsjuka

Torpare

   

I mantalslängd för 1759 anges de som ”fattiga”. Nils dog 1765 i ”bröstsjuka”, 54 år gammal. Catharina ingick nytt äktenskap 1767 med Peter Esbjörnson i Ebbetorp.

1766

1790

Salpeter-
sjudare

Hansson Petter

17260000

Vist, Skog

17900000

Plerusi

Torpare, salpetersjudare

   

Carlsdotter Margareta

17380000

Vist, Landamäre

   
   

Pettersson Carl

17540000

Vist, Smedstorp

   
   

Pettersdotter Catharina

17560000

 

18400716

  
   

Pettersdotter Brita

17590000

    
   

Pettersson Carl Julius

17620000

    
   

Pettersson Hans

17650000

    
   

Pettersdotter Greta

17680000

Vist, V.Sjöändan

   
   

Pettersdotter Cherstin

17710000

Vist, V.Sjöändan

   
   

Pettersdotter Anna

17740000

Vist, V.Sjöändan

17790000

  
   

Familjen kom från Smedstorp via Mossen. I mantalslängd för 1785 anges de som ”utfattiga”.

1790

1811

 

Svensdotter Caisa

17570000

Vist, Sveden

18110106

Venerisk sjukdom

Se bouppteckning

1790

1811

Smed

Persson Hans

17650000

Vist, Mosshult

18291124

Olycks-
händelse

Hans Persson ”föll ner af ett slinne och tog däraf döden”.   I yngre dagar hade han varit smeddräng

   

Hansson Carl Petter

17900000

Vist, V.Sjöändan

  

Svag till sinnet.

   

Hansdotter Maria Christina

17910000

Vist, V.Sjöändan

  

Ej boende i Sjöändan enl. bouppteckning.

   

Hansdotter Maja Greta

17930000

Vist, V.Sjöändan

17930000

  
   

Hansson Sven Julius

17970000

Vist, V.Sjöändan

   
   

Hansson Magnus

17980000

Vist, V.Sjöändan

  

Ej boende i Sjöändan enl. bouppteckning.

   

Familjen flyttade till Kammarbo 1811.

1810

1830

 

Stråberg Stina

17560000

Strå

18300000

Bröstfeber

 

1810

1824

Torpare

Lagergren Johan

17590000

Åtvid

18240000

Kräfta

Torpare. I husförhörsboken för 1809 – 19 anges att Johans vänstra hand var ”nummen” och att hustrun ”går på kryckor”.  ”En fattig man från Sjöändan, 64 år, kräfta”.

1813

1818

Torpare

Larsson Gustaf

17740000

Vist, Fallemo

18400109

Bröst och magplågor

 
   

Andersdotter Anna

17760000

Yxnerum

   
   

Gustafsson Lars Gustaf

18000000

Vist

   
   

Gustafsson Johan

18020000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsdotter Stina Cajsa

18040000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsson Johan Christer

18070000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsson Petrus

18090000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsson Anna Sophia

18120000

Vist, Korsbäcken

   
   

Gustafsson Carl Magnus

18150000

Vist

   
   

Familjen kom från Korsbäcken till V. Sjöändan och flyttade därifrån 1818 till Lilla Brommetorp.

1820

1822

 

Eriksson/Vållander Peter

17940000

Vårdnäs

18500000

 

Efter 1822 bytte Eriksson efternamn till Vållander.

   

Johansdotter Maja Stina

17980000

Vist

18430000

Nervfeber

Dotter till rusthållaren Johan Månsson i Markustorp.

   

Pettersson Erik Gustaf

18210000

Vist, V.Sjäändan

   
   

Pettersdotter Lena Sophia

18230000

Vist, Sveden

   
   

Pettersdotter Maja Stina

18250000

Vist, Sveden

   
   

Pettersdotter Carolina Vilhelmina

18280000

Vist, Sveden

   
   

Pettersson Christoffer

18310000

Vist, Sveden

   
   

Pettersson Per Adolf

18330000

Vist, Sveden

   
   

Familjen flyttade 1822 till Sveden. Petter tog då istället för Eriksson efternamnet Vållander.

1821

1821

Inhyses

Månsdotter Anna Stina

17820000

Dalhem

18690000

  

1821

1821

Inhyses

Blomberg Johannes

17920000

Vist, L.Brommetorp

18220000

Vattusot

 

1825

1833

Torpare

Johansson Magnus

17940911

Vist, Markustorp

  

Magnus var son till Johan Månsson på Markustorp, ogift torpare och flyttade 1833 till Värna. Flyttade till Sveden i Vist där han levde ensam. 

1833

1843

 

Persson Samuel

17760000

Vist, Korsbäcken

18590000

 

Han var änkeman efter fyra äktenskap inom vilka han haft sammanlagt tio barn, av vilka tre levde vid hans död 1859.  

   

Nilsdotter Stina

17980000

Skeda/Vårdsberg?

18330000

 

Sjuklig. Hade vid sin död vistats mycket på lasarettet.

   

Samuelsson Samuel Petter

18240000

Vist, Brinken Jt

   
   

Samuelsdotter Lovisa

18270000

Vist, Brinken Jt

   
   

Samuelsson Nils Johan

18300000

Vist, Brinken Jt

   

1840

1840

Inhyses

Andersdotter Anna

17760000

Yxnerum

   
   

Anna flyttade till fattigstugan Källsätter. Hade tidigare bott i V. Sjöändan och L. Brommetorp.

1840

1843

Snickare

Palmqvist Karl Magnus

18080000

Malexander

  

Torpare och snickare

   

Gustafsdotter Greta Elisabet

18120000

Vist, Markustorp

   
   

Familjen inflyttade till Vist 1840 från Åtvid s:n och avflyttade från V. Sjöändan till nybygget Löfhagen på Kringstorps ägor.

1842

1844

Rust-
hållare

Johansson Niclas

18070000

Vist

  

Rusthållaren Niclas var son till Johan Månsson i Markustorp.

   

Gustafsdotter Eva Sophia

18170000

Åtvid

   
   

Niclas, som betecknades som ofärdig, var son till rusthållaren Johan Månsson i Markustorp. Familjen flyttade till Markustorp.

1844

1850

Till hus

Eriksson/Vållander Peter

17940000

Vårdnäs

18500000

 

Efter 1822 bytte Eriksson efternamn till Vållander.

1844

1851

 

Gustafsdotter Maja Stina

18150000

Vist, Korsbäcken

   

1844

1851

Torpare

Jönsson Sven

18180000

Vårdnäs

   
   

Svensdotter Christina Sophia

18440000

S:t Lars

   
   

Svensdotter Anna Charlotta

18490000

Vist

   
   

Sven Jönsson och hans familj inflyttade från Linköping, S:t Lars, 1844 och flyttade tillbaka dit 1851. Efter 1851 redovisas ingen bosättning i V. Sjöändan.

Bouppteckning efter Nils Månsson 1766

”Översättning” av bouppteckning 15 septenber 1766 efter avlidne torparen Nils Månsson i Västra Sjöändan i Vist s:n. 

  
  

År 1766, den 15 september, blev efter anmodan, bouppteckning och värdering förrättad i torpet Västra Sjöändan, på rusthållet Markustorps ägor, beläget uti Vist socken och Hanekinds härad, hos Änkan, Ärliga och Sedesamma hustru Catharina Nilsdotter, vilkens man i livstiden torparen, Ärliga och Beskedliga Nils Månsson den 20 sistlidna juni genom döden avgick utan några bröstarvingar. Men haft 2:ne bröder och en syster. Äldsta brodern, som bott i Åby s:n och hetat Petter, är död. Den andra brodern Anders kom till Västergötland för 12 eller 15 år sedan om vilken ingen kunskap kan ernås. Men systern Kerstin lever och är gift med kyrkoväktaren Nils Norrbom här i församlingen. 

 
  

Å den avlidne mannens sida inställde sig rusthållaren, ärlig och välförståndig, Jonas Germundsson i Markustorp. 

 
  

Och uppgav Änkan, efter förut gjord varning och föreställning följande egendom: 

 
  

Kontanta penningar, guld eller silver finns icke.

 
  
  

Koppar

     

1

st

gammal kittel

36

    

1

st

malmljusstake

1

 

37

  
  

Järnsaker

     

1

st

gryta om 3

3

16

   

1

st

malmljusstake

 

24

   
 

2

st

yxor

2

    

2

st

liar

3

    

1

st

eldtång

 

6

   

2

st

täljknivar och en skära

 

6

   

1

st

ullsax

 

6

   

1

st

häckla

 

12

   

1

st

hotstång

2

    

4

st

gamla navrar

1

8

   

3

st

dito

1

    

1

st

bandkniv och hållhake

 

12

   
  

Transp

14

26

37

  

2

st

huggjärn och 2 st hyvlar

 

16

   

1

st

gl såg och en spade

 

3

15

13

 
  

Allehanda husgeråd

     

1

st

visare ur

9

    

1

skåp med lås och gångjärn

4

    

1

dito mindre utan lås

1

    

2

gl kistor

4

    

1

skrin

1

    

2

gl bord och en stol

3

    

1

ståndsäng

1

16

   

2

gl kar

3

    

2

baljor

2

    

3

gl stånnor

1

16

   

1

vanna och sädesskäppa

1

    

2

stånnor och 2 st fjärdingar

1

16

   

2

gamla drickstunnor

2

    

2

baljor och ett tråg

2

    
   

36

16

52

13

 

2

skodda grepar

 

8

   

1

sikt och ett såll

 

8

   

1

vävstol med behör

10

    

1

spinnrock och härvel

4

    

2

räfsor

 

8

   

2

slagor och ett ressel

 

16

   

1

hemkvarn

3

    

1

slipsten

1

    

2

siltråg och 5 st skålar

 

12

   

1

så med ämbar

 

24

   

6

trätallrikar

 

12

   

2

stenfat och 4 skedar

 

8

   

2

buteljer och ett glas

 

16

   

1

psalmbok

 

12

58

12

 
  

Transp.

  

110

25

 
  

Åker och färderedskap

     

1

st

skodd oxvagn

40

    

1

skodd kälke

12

    

1

par

oskodda dito

3

    

1

st

enbets släde

10

    

1

harv

5

    

1

plog och årder

3

    

1

gl hökärra

1

16

   

1

mansadel och betsel

9

    

1

kvinns dito

8

    

1

träsadel

 

12

   

1

enbets sele

1

16

93

12

 
  

Avlidne mannens gångkläder

     

1

st

överklädd päls

6

    

1

oklädd dito

2

    

1

blågrön vadmalsrock och väst

19

    

1

grå dito rock

8

    

1

dito

6

    

1

gl grön dito

1

16

   

1

skinntröja och livstycke

9

    

2

par

skinnbyxor

8

    

1

st

randigt livstycke och ett par handskar

1

16

   
   

61

204

5

 

1

par

snö sockor

 

24

   

1

stövlar

6

 

67

24

 
  

Sängkläder

     

1

st

bolstervar och 2-ne kuddar

6

    

3

blaggarnslakan

4

    

2

sängtäcken

2

    

1

fäll

6

    

1

handkläde

 

16

   

2

säckar

 

16

19

  
  

Kreatur

     

1

st

mörkbrunt sto i 4:de året

100

    

1

blekröd ko

60

    

1

röd och vit dito

48

    

1

fjolkalv

15

    

2

getter och 3 st kiddar

30

    

2

getter och 3 st kiddar

30

    

1

årsgalt

12

 

295

  
  

Summa

  

585

29

 
        

Sedan detta var förrättat uppvisade änkan ett testamemte, som hennes avlidna man och hon den 28 oktober 1755 sig emellan upprättat, vilket samma år den 7 november är vid häradsrätten uppvisat och påskrivet, varför nu ej någon delning kunde företagas, utan kommer samma testamente tillika med denna bouppteckning; att till häradsrättens vidare omprövande inlämnas.

 
      

Emellertid avföras de fattigas andel

   

24

 

För uppteckning, avskrift, skjuts

  

6

  

D:o för värderingen

  

1

8

 
     

8

  
        
  

Att ingenting med vett och vilja vara undandöljt, som här upptagas bort, intygar under edsförbindelse

 
  

Catharina Nilsdotter

 
  

Varer rätteligen efter angivningen uppskrivet och efter bästa begrepp värderat betygar

 
  

Ingvald Johansson        Christopher Nilsson i Markustorp

 

                                    C N S värderingsman

 

                                    Närvarande å avlidne mannens sida

 

 

Bouppteckning efter Cattrina SvensDotter 1811

 Bouppteckning efter Cattrina SvensDotter 1811

 
 

År 1811 den 2 Martii Infant sig undertecknade att förrätta Laga Bouppteckning hos Torparen välbeskedlige Hans Persson i Västra Sjöändan på Markustorps äg, Vist socken, efter hans den 6 Januari med döden afgångna kjärra Hustru, i lifstiden ärlige och Dygdesamma, Cattrina Svens Dotter, som jemte Enkemannen lemnat 3nne omyndige barn: Sonen Carl Petter, svag i sin beskaffenhet 20 år, Sven Julius 15, dottern Maja Gritta 18 års ålder.

 

Til de omyndigas rätt i aktagande infant sig Johan Lagergren Derstädes som deras der under beroende rätt bevaka.

 

At rätt och redit på Ed och samvete utan minsta undantag uppgifdes qvarlåtenskap förmandes Enkemannen och befants som följer:

 

Guld och Contante Penningar

  

fants ick

  
   

Silfer

  

1 st silferring

 

4

   

Koppar, Then, Malm, Bleck

  

1 st Bleck trat Tumlare

 

12

   

Järnsaker

  

1 st 4-kanna Gryta

1

 

1 st 2-kann Dito

 

24

1 st Stål Påtta

 

16

1 st Eldtång

 

4

1 st Kåhl hack

 

8

2 st Bra Pannor

 

16

1 st Ressel

 

4

1 st Gryt ?

 

2

1 st Han yxa

 

8

2 st Skiyr yxor

 

24

1 st Hottstång

 

24

1 st ?

1

 

2 st Spadar

 

12

En liten hand Smedie och Fihl Redskap värd

16

 
   

Åkerredskap

  

1 st Harrfv

 

10

1 st Årdre

 

8

   

Husgeråd

  

1 st gl Wäg uhr

 

32

1 st Brunt skåp m 2ne Dörr

2

 

2 st gl Bord

 

12

2 st Karmstolar

 

12

1 st Län stol

 

2

1 st gl Väfstol m behör

 

32

1 st Spin Råck

 

24

Tapeter

 

8

2 st gl Ståndsängar

 

16

1 st Vattenså

 

4

2 st Vattenämbar

 

4

1 st Sädes Lårre

1

 

3 st Ankar

 

12

1 st Backtråg

 

12

1 st Wanna

 

8

1 st gl Halfen Kappe

 

12

1 st gl Stånna

 

8

1 st Tvätt Balja

 

8

4 st Trä Skider

 

1

1 st Gryn Såll

 

4

gl Mjölk Skåhlar

 

4

1 st Spån Såll

 

2

1 st Hanqvarn

 

24

1 st gl Byck Balja

 

2

3 st Räfsor

 

6

1 st Glaslykta

 

4

1 st Betsmansvekt

 

8

1 st Saltkar och Sill

 

4

   

Sängkläder

  

1 st Fiär Kudde, gammal och mycket sönder Var

2

 

1 st gl Sängtäcke

 

12

2 st Lackan

 

24

1 st gl Säng Sparlakan, 1 st Säck

 

24

1 st Skåttkärra

 

4

2 st gl Nät

 

24

   

Kreatur

  

1 st gl Ko

10

 

3 st Får

6

 

Summa

50

35

   

Als inga Qvinskläder som kunde skrivas.

  
   

Gäld och Skuld

  

Till Högvälborne Herr Baron och Öfersten Cederhjelm på Säby

19

 

Capital:  16

Tre års ränta härpå: 3

Till Nämndemannen i Kringstorp Enligt skuldsedel af 2 de februari 18101 års ränta.

13

46

Capital: 13

Ränta:     –  46

   

Till dito för ? inrop

10

 

Till Bonden Wåleberg i Bostorp Contant

12

 

Till Torparen Petter i Högmo Contant

14

 

Till Rusthållaren Samuel Andersson i Markustorp

5

16

Till Pigan Stina Nilsdotter i Säby Contant

2

 

Till Bonden Peter i Tomesbo, Åtvid

5

16

För boupteckning i 2 ne Exemplar

 

32

1/8 dels prosent af summa inventarie fattig Prosenten qvitteras Anders G Schelin

 

3

Summa Gäld

82

17

 

At alt sammans Redeligen uppgifvits och Ingenting med vet och vilia undandolgt betygar under edelig förbindelse.

 

Hans Persson

H. P. S.

 

Å de omyndigas vägnar har jag icke något at ärhindra.

 

 Johan Lagergren

 

Sålunda efter upgift upetecknat och Wärderat Betygar.

 

Nils Christophersson

Nämdeman