Lillsätter

Läge: Lillsäter ligger på en liten kulle 1 km SSV Jubäck strax väster om en skogsbilvägs vändplats
Byggt: före 1750
Övergivet: 1943 ?
Koordinater RT90: X:6463114 Y:1499134
Koordinater WGS84: 58°17’29″N 15°47’26″E
Rivet.

Karta Lantmäteriet

Grunden till mangårdsbyggningen vid Lillsäter mäter utvändigt  5,9 x 9,55 m. Grunden till huset vid KFUM-gården, som lär vara mangårdsbyggningen från Lillsäter, mäter 5,60 x 9,30 m.

Uppmätt mått vid Lillsäter är utvändigt mått på en betongmur som tycks ha gjutits utanpå en brädfodrad vägg. Detta förklarar skillnaden i måtten

Enligt kartan från 1868-1877 ledde den ännu i dag befintliga vägen från Sturefors gård via Bestorp, Kärr och Jubäck fram till Lillsäter, som låg vid ”vägs ände”. Men nu, 2011, har den på kartan visade vägen från Jubäck till Lillsäter återtagits av naturen, den återfinnes i terrängen endast ”här och där”. Den till Lillsäter hörande odlade marken har planterats med skog och av torpets byggnader återstår i stort sett endast stengrunder. Mangårdsbyggnadens grund innehåller ett stort s.k. spisröse. Av logen återstår stenfoten, här och där med några ruttnande stockar, av ladugården det cementerade golvet med foderbord. Men den troligen sist uppförda byggnaden, matkällaren, är i relativt gott skick. 

 

Enligt framlidne Arvid Larsson i Sadelmakarehemmet flyttades Lillsäters mangårdsbyggnad, troligen i mitten på 50-talet, till KFUM-gården. 

Mangårdsbyggnadens grund på Lillsätter har uppmätts till 5,90 x 9,55 m, motsvarande grund vid KFUM-gården till 5,60 x 9,30 m. På sin ursprungliga plats, Lillsäter, kan byggnaden på goda grunder antas ha varit knuttimrad med de på trakten vanliga knutskallarna. Den till KFUM-gården flyttade byggnaden har s.k. slätknutar, skyddade av täckbrädor. Om vi antar att knutarna (pga. rötskador?) sågades av vid flyttningen, vilket minskar byggnadsytan, synes skillnaden mellan husgrunderna rimlig. Stockarna i huset vid KFUM-gården är noggrant uppmärkta, vilket klart visar att huset någon gång monterats ner och uppförts på nytt. II samband med flyttningen har de två undre stockvarven bytts ut eller husets höjd ökats med två stockvarv. Ovanstående styrker i hög grad Arvid Larssons uppgift att det är mangårdsbyggnaden från Lillsäter som nu står vid KFUM-gården.

Grunden till mangårdsbyggningen vid Lillsäter mäter utvändigt  5,9 x 9,55 m. Grunden till huset vid KFUM-gården, som lär vara mangårdsbyggningen från Lillsäter, mäter 5,60 x 9,30 m. Uppmätt mått vid Lillsäter är utvändigt mått på en betongmur som tycks ha gjutits utanpå en brädfodrad vägg. Detta förklarar skillnaden i måtten.

 

Lillsäters tidiga historia är okänd. När och av vem togs torpet upp? Ortnamnsregistret (Institutet för språk och folkminnen), en vanligen god källa, ger inga svar.

Lillsäter nämns första gången i Vist kyrkoböcker som följer:

 

Födelse- och dopboken:         Annika Månsdotter i Lillsäter född 1740-07-31. Moder Kerstin Nilsdotter.

Död- och begravningsboken: Anna Hemmingsdotter i Lillsäter död 1734-01-10. Ålder 84 år (dvs. född ca 1650).

Den siste boende i Lillsäter var enligt skylt uppsatt på platsen Gustaf Alvar Strömberg som flyttade 1943.

Boendelängd

Lillsäter

Boende familjer

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak/Plats

Övrigt

1755

1764

Torpare

Isaksson Daniel

1728

 

17640526

Håll Sting

 
   

Bergesdotter Kerstin

1730C

    
   

Danielsdotter Brita

17551026

Vist, Lillsätter

17560919

Mageplåga

 
   

Danielsson Isak

17570926

Vist, Lillsätter

   
   

Danielsson Måns

17600528

Vist, Lillsätter

   
   

Danielsson Erik

17621006

Vist, Lillsätter

   
    

1770

1770

Torpare

Jonsson Jonas

1732

 

17920119

Bröstsjukdom

 
   

Samuelsdotter Anna

1747C

 

17700826

Barnsbörd

 
   

Jonsdotter Maria

17700826

Vist, Lillsätter

   
    

1770

1778

Torpare

Jonsson Jonas

1732

 

17920119

Bröstsjukdom

 
   

Andersdotter Elisabet

1752

 

17780512

Fråssa

 
   

Jonsson Anders

17720930

Vist, Lillsätter

17740116

Mageplåg.

 
   

Jonsdotter Kristina

17750214

Vist, Lillsätter

18200526

Vist, Gatstugan u Torpa

 
   

Jonsson Andreas

17771217

Vist, Lillsätter

   
    

1779

1792

Torpare

Jonsson Jonas

1732

 

17920119

  
   

Josefsdotter Maja

17560825

Vist, Hästemo

18310305

Lungsot/Vist, Källsäter

 
   

Jonsson Jonas

17790804

Vist, Lillsätter

17820403

Bröstfeber

 
   

Jonsdotter Katarina

17810503

Vist, Lillsätter

   
   

Jonsson Måns

17850305

Vist, Lillsätter

17861122

  
   

Jonsson Jonas

17890726

Vist, Lillsätter

17890922

af modren qwäfd

 
   

Jonsson Karl

17900901

Vist, Lillsätter

   
    

1799

1799

Till hus

Göbel Karl Erik

 1765

    
   

Josefsdotter Maja

17560825

Vist, Hästemo

18310305

Lungsot

 
   

Karlsson Johan

17990704

Vist, Lillsätter

   
   

Familjen utflyttade till Cedersberg.

1786

1803

Torpare

Bengtsson Anders

17470928

Vist, Åkroken

18030424

Bröstsjuka

 
   

Karlsdotter Katarina

17490622

 Vist, Ringetorp

18121227

Lillsäter

 
   

Andersson Bengt

17730211

Vist, Ringetorp

18700211

Ålderdom/Vist, Sturefors

 
   

Andersson Karl

1778

    
   

Andersson Anders

1781

    
   

Andersson Petter

1784

    
   

Andersdotter Margareta

17860802

Vist, Lillsätter

17891205

Håll

 
   

Andersson Gustaf

17900728

Vist, Lillsätter

   
   

Andersdotter Anna Kristina

17940725

Vist, Lillsätter

18190606

Rödsoten/Vist, Säteri

Piga

    

1803

1827

Torpare

Andersson Bengt

17730211

Vist, Ringetorp

18700211

Ålderdom/Vist, Sturefors

 
   

Gustafsdotter Maria

17880410

Vist, Hybbeln

18270803

Kräfta

 
   

Bengtsson Anders

18081117

Vist, Lillsätter

18840127

Kron. Giktvärk O Magkatarrk

 
   

Bengtsdotter Maria Katarina

18110109

Vist, Lillsätter

   
   

Bengtsson Karl Gustaf

18131005

Vist, Lillsätter

   
   

Bengtsson Samuel Peter

18160905

Vist, Lillsätter

   
   

Bengtsdotter Inga Lena

18190804

Vist, Lillsätter

   
   

Bengtsson Johannes

18220427

Vist, Lillsätter

   
   

Bengtsson Lars Fredrik

18241009

Vist, Lillsätter

   
    

1827

1841

Torpare

Andersson Bengt

17730211

Vist, Ringetorp

1870021

Ålderdom/Vist, Sturefor

 
   

Nilsdotter Inga

17840222

Kisa

18570122

Vist, Lillsätter Ålderdomsbräcklighet

 
   

Gifta 1832

1819

1851?

Piga?

Bengtsdotter Inga Lena

18190804

Vist, Lillsätter

   
   

Sofia Karolina

18510411

Vist, Lillsätter

  

Okänd fader

    

1841

1874

Torpare

 Bengtsson Anders

18081117

Vist, Lillsätter

18840127

Kron. Giktvärk O Magkatarrk

 
   

Månsdotter Johanna

18190716

Värna

18960629

Kräfta

Johanna Månsdotter bodde kvar på Lillsäter till sin död.

   

Andersson Karl Gustaf

18430819

Vist, Lillsätter

18430819

  
   

Andersson Anders Fredrik

18450926

Vist, Lillsätter

18450926

  
   

Andersson Johan August

18480607

Vist, Lillsätter

18520707

Slag

 
   

Andersdotter Johanna Kristina

18510512

 Vist, Lillsätter

   
   

Andersdotter Matilda Maria

18540526

Vist, Lillsätter

   
   

Andersson Johan August

18571115

Vist, Lillsätter

   
   

Andersdotter Lena Sofia

18601105

Vist, Lillsätter

   
    

1874

1879

Torpare

Andersson Karl Gustaf

18430819

Vist, Lillsätter

   
   

Lindal Johanna Kristina

18440127

Vist, Stavsätter

18750903

Lungsot

 
    

1879

1884

Torpare

Andersson Karl Gustaf

18430819

Vist, Lillsätter

  

 

   

Broberg Matilda Elisabet

18561011

Vårdnäs

   
   

Andersson Anna Matilda

18800927

Vist, Lillsätter

   
   

Andersson Karl August

18821129

Vist, Lillsätter

   
   

Andersson Gerda Maria

18850314

Vist, Risnäs Överby

   
   

Andersson Gustaf Axel

18861227

Vist, Risnäs Överby

  

Risnäs->USA 1906.08.17 nr 398

   

Andersson Hilda Sofia

18890327

Vist, Risnäs Överby

  

Risnäs->USA 1913.05.16 nr 427

   

Andersson Sigrid Elisabet

18910831

Vist, Risnäs Överby

   
   

Andersson Emil Martin

18940708

Vist, Risnäs Överby

   
   

Andersson Gunhild Olivia

18940708

Vist, Risnäs Överby

   
   

Andersson Ture Daniel

1897

Vist, Risnäs Överby

   
   

Familjen flyttade till Risnäs Överby 1884.

1884

1888

Änka

Månsdotter Johanna

18190716

Värna

18960629

Kräfta

 
   

Änkan Johanna Månsdotter förefaller ha varit den enda boende under åren 1884-1887.

1887

1888

Statdräng

Pettersson Karl Johan

18551005

Skeda

   
   

Johansdotter Klara Charlotta

18571115

Vist

18871103

  
   

Ida Vilhelmina

18830804

Vist

  

Född utom äktenskapet

   

Pettersson Karl Albert

18870822

Vist, Norrberga

   
   

Familjen inflyttade  från Norrberga Krutsjudaregård och utflyttade till Landeryd 18840416.

1888

1921

Torpare

Karlsson Lars Johan

18611212

Vist, Spjut

   
   

Söderberg Klara Charlotta

18611002

Grebo

   
   

Karlsson Karl Ture

18880709

Vist, Stavsätter

  

Utfl. till Vårdnäs 19130226

   

Karlsson Alfrida Maria

18920604

Vist, Lillsätter

  

Utfl. till Vårdnäs 19130331

   

Karlsson Johan Albert

18940418

Vist, Lillsätter

  

Utfl. till Åtvid 19191202

   

Linden Karl Gunnar

19050225

Hannäs

  

Fosterson infl. 19101201

   

Familjen inflyttade från Spjut 1888 och flyttade 1921 till Fagerhult under Dalshult.

1921

1939

Torpare

Johansson Karl Axel

18870821

S:t Lars

   
   

Johansson Teresia Maria Eleonora

18900114

Vist, Lövingsborg

   
   

Johansson Eldvig Maria

19120821

Vist

  

Utflyttade till Kettilstad 1931

   

Johansson Teresia Linnea

19160615

 Vist

  

Utflyttade till S:t Lars 1938

   

 Familjen inflyttade 1921 från Rävängen och flyttade 1939 till Mårdstorp under Sturefors

1939

1941

Skogsarbetare

Asklöv Erik Emanuel

18990604

Grebo

   
   

Karlsson Emma Elsa Helena

18990610

Tjärstad

   
   

Asklöv Karin Ingegärd

19290930

Vist

   
   

Asklöv Elsa Margareta

19330615

Vist

   
   

Familjen inflyttade 1939 från Mårdstorp och utflyttade till Kottsäter 1941

1941

1943

Skogsarbetare

Gustaf Adolf Strömberg

19090918

Yxnerum

   
   

Astrid Vilhemina Larsson

19151127

Yxnerum

   
   

Gun Astrid Strömberg

19360228

Grebo?

   
   

Familjen inflyttade från Grebo 19410322 och utflyttade till Björsäter 19431108.