Bomtorpet grenadjärtorp nr 32 under Bostorp

Läge: ca 1 km sydväst om vägskälet vid Åndebäck, Grebovägen, söder om Nybygget
Byggt:
Koordinater RT90: X:6464342 Y:1499249
Koordinater WGS84: 58°18’9″N 15°47’33″E

Rivet 1945. De sista boende var paret Gustaf Adolf Hagberg, död 1929 och hans hustru Johanna Matilda död 1930.

Boendelängd

Soldattorpet Bomtorp under Bostorp

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1678

1696

Soldat

Joansson Bysinge Måns

1665C

   

Soldat

    

1697

1697

Soldat

Joansson Bysinge Måns

1665C

   

Soldat

   

Mattisdotter Anna

1665C

Svinstad

   
    

1698

1703

Soldat

Bom Hans

1675C

 

1703

 

Soldat

   

Okänd hustru

     
   

Hansson Johan

16991115

Vist, Bostorp

   
    

1704

1704

Soldat

Olofsson Bom Anders

1680C

  

Borentz

Soldat

    

1705

1705

Soldat

Bom Petter

1680C

   

Soldat

    

1709

1712?

Soldat

Jonsson Bom Olof

1682

   

Soldat

   

1712 kommenderad till Uddevalla.

1714

1714

Soldat

Boström Per

1693

 

17150117

 

Soldaten

   

Tremänning. Avgången den 22 november 1714.

1715

1740

Soldat

Bengtsson Bång Elias

1700

Östergötland

  

Soldat

   

Hansdotter Marita

1695C

    
   

Eliasdotter Brita

17180717

Vist, Bostorp

   
   

Eliasson Bengt

17201121

Vist, Bostorp

   
   

Eliasson Karl

17230204

Vist, Bostorp

17330427

  
   

Eliasdotter Anna

17251011

Vist, Bostorp

17270628

  
   

Eliasdotter Anna

17290922

Vist, Bostorp

   
   

Eliasson Petter

17330801

Vist, Bostorp

   
   

Vid exercering och mönstringar åren 1715-1728 finns åtskilliga anmärkningar på brister i utrustningen. I 1740 års generalmönstringsrulla står: ”Siuk i lägret, angifes oduglig af roten, får afskied.” Han är då 40 år och har 25 tjänsteår.  Reservsoldat är Oluf Andersson, 16 år gammal.

1740

1741

Soldat

Andersson Nybom Karl

1710C

  

Finland

Soldat

   

Var också skomakare. Död i Finland.

1742

1742

Soldat

Göransson Nyberg Jonas

1721

   

Soldat

   

”Har fult gevähr och mondering. Kruthorn fattas.”

1748

1759

Soldat

Rosengren Zakarias

1719

   

Soldat

   

Hittransporterad från rote Nr 34 av Vreta kompani. Är 1758 ”Commenderad på Penemynde”. Den 13 mars 1758 fånge på Penemynde. 1759: ”Utur fångenskapen rangsionerat sig själv och uti oktober månad innevarande år återkommit till Stralsund, varest han i samma månad erhållit afsked.”

1760

1785

Soldat

Rosengren Lars

1736

 

17951120

Håll Och St.

Kyrkowaktare

   

Jönsdotter Anna

1740C

    
   

Larsson Jöns

17631024

Vist, Bostorp

   
   

Larsdotter Stina

17651006

Vist, Bostorp

   
   

Larsson Nils

17680110

Vist, Bostorp

   
   

Larsdotter Helena

17690120

Vist, Hållingstorp

   
   

Larsdotter Katarina

17730111

Vist, Bostorp

   
   

Larsdotter Maria Margareta

17751218

Vist, Bomtorp Vid Bostorp

   
   

Längd 5 fot 7 1/4 tum. 1785: ”Begär och får afsked. Bevistat Pomerska kriget och under arbete på hvarfet i CarlsCrona detta år fallit uti et fartyg och krossat bröstet. Tillägges underhåll.”

1786

1790

Soldat

Brandt Per

1760

   

Soldat

   

Soldat vid 26 år. Längd 5 fot 8 tum.

1790

1803

Soldat

Bom Gustaf

1759

Vist?

  

Soldat

   

Johansdotter Helena

1758

Svinstad

   
   

Gustafsson Johan Petter

17921127

Vist, Bomtorpet

   
   

Längd 5 fot 6 1/4 tum. Avskedad 16 juni 1803, ”liten och klen”.

   

Besk Daniel

1782

Grebo

  

Soldat

   

Larsdotter Maja Stina

1782

Rappestad

   
   

Danielsson Anders Petter

18031221

Vist, Bomtorpet

   
   

Danielsdotter Kristina Margareta

18060423

Vist, V Bostorp

   
   

Längd 5 fot 10 tum.

1806

1811

Soldat

Waldan Karl

17700623

Värmland, Lindefors bruk

18110128

Lungsot

Lifgrenadier

   

Nederberg Katarina

1780C

    
   

Ur Vist kyrkobok: ”Lifgrenadiärenför Bosstorp rote, född vid Lindefors bruk i Värmland den 23 juni 1779. Gift med Cat. Nederberg, som flera år varit i Stockholm.

1811

1842

Soldat

Waldan Jonas

17881112

Kättilstad

18450125

Afskurit Halsen

Soldat

   

Larsdotter Lena

1782

Tjärstad

   
   

Jonasdotter Anna Lena

18160322

Vist, Bomtorpet Bostorp

   
   

Jonasson Johannes

18201217

Vist, Bomtorpet U Bostorp

   
   

Jonasdotter Inga Lotta

18240928

Vist, Bomtorpet

   
   

Längd 5 fot 10 tum.

1851

1855

Soldat

Paroll Anders Peter

18200216

Svinstad

18550812

Vattensot

Grenadier Föräldrar: F Pehr Pantzar och Enka Anna Maja

   

Larsdotter Anna Kristina

1818

Grebo

18590618

Lungsot

Föräldrar: F Lars Svensson och Hustru Anna Cajsa

   

Paroll Karl August

18511027

Vist, Bomtorpet Under Bostorp

   
   

1852 är Anders sjuk och har då lämnat följande intyg till regementet: ”Att Grenadiären vid Kungl. Första Lifgrenadiär Regementet No 32 vid Kinds Compani, Anders Petter paroll, under 3:ne veckors tid varit nedliggande i smiyykoppor hvilkas affjällning förs

1855

1886

Soldat

Pettersson Paroll Per August

18340105

Link, S:t Lars

  

Soldat

   

Johansdotter Johanna Charlotta

1833

Grebo

   
   

Paroll Karl Johan

18640603

Vist, Bomtorpet

18640614

Slag

Föräldrar: Lifgrenadier P A och Hs Joh.a Charl.

   

Paroll Anna Charlotta

18651127

Vist, Bomtorpet

   
   

Paroll Anders Fredrik

18680919

Vist, Bomtorpet Bostorp.

   
   

Paroll Karl Gustaf

18710713

Vist, Bomtorpet U Bostorp

   
   

1884: ”Ställes på ett års förbättring för sjuklighet.” Flyttade till Svinstad 1889.