Buskstugan (Smedstugan)

Läge: 250 m sydväst om Grimsmålen
Byggt: 1760-talet
Övergivet: 1948
Koordinater RT90: X:1496806 Y:6468812
Koordinater WGS84: 58°20’33″N 15°45’2″E
Ruin.

Den ursprungliga Buskstugan, först omnämnd på 1760-talet, försvann ca 1820. Intill Buskstugan byggdes i slutet på 1700-talet Smedstugan vilken så småningom lokalt bytte namn till det gamla Buskstugan. I kyrkböckerna användes dock hela tiden namnet Smedstugan.

Uppmätning och ritning utförd av Ivan Thorn

Byggbeskrivning av Ivan Thorn

Torp innehållande ett järnspiselrum och ett kallutrymme byggt med skrädd timmer, utvändigt klätt med panel, inuti med träplugg och kalkputs. Takåsbyggt med en fyrkantig stock som yttre takstolarna vilar på. 30 cm längre ned en rundstock som ytterligare en takstol vilar på. Innertaket klätt med 75 cm bred panel med synliga takstolar. Golvet består av 2″ x 34 cm plank. Ytterdörren består av tre bräder 1″ x 31 cm med en höjd av 1,25 m. Fyllning mellan taken halm.

Ur Tyra Karlssons anteckningar från 1972 

Buskstugan (ca. 250 m SV om Grimsmålen) nu öde. Till 1948 bodde här en änka, Olga Widing, med en dotter som var svårt handikappad. Ingen ordentlig väg fanns dit, endast en gångstig. På stugan har legat ett halmtak. Ovanpå det har man lagt ett torvtak och över alla dessa tak nu enkupigt tegel. Ett rum med öppen spis, där sedermera en liten järnspisel murats in. Ett litet utrymme till vänster om spisen var troligen skafferi. Dessutom ett annat litet skåp vid dörren. Rakt fram när man kom in i farstun var ett litet kallrum utan eldstad. Ingen vind. Uthuset mycket förfallet och spåntaket nästan borta. Två bodar. I den vänstra finns en trumma ner till källaren under golvet, där man kunde tömma ner potatisen igenom. Ladugården riven. Rester av ett litet svinhus finns. 

Före Olga bodde här en man som gjorde skor som han sålde på torget i Linköping. Han är endast känd under namnet ”Busken”. Ingen vet vad hans rätta namn var8. Ett par döttrar lär ha haft skoaffär på Nygatan.

Boende i Buskstugan

 

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1767?

1767

 

Bengtsson Diedrik. Friedrik

  

17671201

Qwafd Hos Modr.

 
    

1768?

1768

 

Andersson Petrus

  

17680602

Bröstsiuka

 
    

1792

1797

Sadelmakare

Olofsson Sven

1739

 

17940610

Benröta

Sadelmakaren

   

Persdotter Lena

17540921

Skeda, Torrberga

18160308

Oangifven

Dotter till Kerstin Danielsdotter i Torrberga, Skeda.

   

Svensdotter Stina

1790

 

18170506

Lungvattusot

Föräldrar: Sven Olofsson och H Lena Andersdtr.

    

1797

1816

 

Persson Lars

17620804

Vist, Stohagen

18050525?

Bröstfeber

 
   

Persdotter Lena

17540921

Skeda, Torrberga

18160308

Oangifven

Dotter till Kerstin Danielsdotter i Torrberga, Skeda.

   

Lars Persson inflyttade från Risnäs Överby. Lenas dotter Stina (se ovan) flyttade 1808 till Norrberga västergård, återkom 1809 och flyttade till Landeryd 1812.

1807

1809

Skomakare

Svensson Johannes

17810611

Vist, Risnäs Rudan

   
   

Andersdotter Inga

1778

Viby

   
   

Johansdotter Maria

18050918

Vist, Risnäs

   
   

Johansdotter Brita Catarina

18080412

Vist, Buskestugan

18090317

Koppor

 
   

Familjen inflyttade 1807 från Torpa Nybolet, flyttade 1809 till Landeryd.

1810

1811

 

Svensson Johannes

17810611

Vist, Risnäs Rudan

   
   

Inflyttade från Landeryd. Flyttade som dräng till Risnäs Överby. Dottern Maja bodde kvar till 1813 då hon flyttade som fosterdotter till inhyseshjonet, änkan Catharina Nilsdotter i Kohagen.

1810

1815

Vargeringskarl

Edman Andersson Nils

1781

Vikingstad

  

Vargeringskarl

   

Jonsdotter Stina

1770

 

18110411

Wattusot

Hustru

   

? Nils Peter

17961107

Landeryd

  

Stina Jonsdotters son i ett tidigare äktenskap.

   

Inflyttade från Landeryd, flyttade till S:t Lars.

1816

1820

Inhyses

Fredriksson Sven

1761

 

18311021

Lungsot

Föräldrar: Smeden Fredric Persson och Anna Scanin

   

Widholm Maja Stina

17871118

 

18311101

Hetsigervfeber

Föräldrar: Lifgrenadieren And. Widholm och Hustru Anna Jonsdotter

   

Svensdotter Johanna

18150324

Vist, Tacketorp

   
   

Sven? ?

18190829

Vist, Buskstugan

   
   

Familjen inflyttade 1816 från Tacketorp. 24/3 1815 bodde familjen kvar i Buskstugan och flyttade omkring 1820 till Källstugan. Enligt husförhörslängderna är Sven Fredriksson med familj de sista som bodde i Buskstugan.
I husförhörsvolymen AI:5 (1820-1830)

 

Boende i Smedstugan
 

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1792

1797

Inhyses änka

? Brita Lisa

1722

    
   

Vidare uppgifter om änkan, inhyses Brita Lisa, född 1722, saknas i husförhörslängderna.

1792

1797

Torpare

Larsson Jonas

17320828

Vist, Torpa

   
   

Natanaelsdotter Anna M.

17320319

Vist, ?

17970114

Bröstsjuka

Hust.

   

Efter hustruns död flyttade Jonas Larsson till Svinstad.

1794

1806

Inhyses piga

Svensdotter Katarina

1723?

 

18060402

Bröstsjuka 
Och Ålderd

 
   

Inflyttade 1794 från Toketorp.

1798

1799

Torpare

Johansson Zakarias

17721030

Vist, Tacketorp

18450818

Rödsot

Föräldrar: Bond Joh. Larsson och Hustru Brita Eriksdtr.

1798

1799

Torpare

Jonsdotter Sara

1764

 

17990402

Bröstsjuka

 
   

Zakarias första äktenskap.

1800

1824

Torpare

Johansson Zakarias

17721030

Vist, Tacketorp

18450818

Rödsot

 
   

Andersdotter Kajsa

17590201

Östra Ryd

18240921

Lungsot

Fattig Hustru

   

Zakariasson Johan Petter

18010102

Vist

18590124

Bröst-
åkomma

 
   

Zakarias andra äktenskap.
Sonen Johan Peter flyttade till Askeby 1821. Inflyttade 1829 från Risnäs nergård. Flyttade 1830 som dräng till Korset. Återvände 1834 och övertog torpet efter fadern.

1824

1845

Torpare/Till hus

Johansson Zakarias

17721030

Vist, Tacketorp

18450818

Rödsot

 
   

Zakarias fortsatte efter hustruns död som torpare till 1834 då sonen Johan Petter efterträdde

18xx

18xx

 

Andersdotter Ingrid

1778

    
    

1812

1812

Piga

Salomonsdotter Maria Elisabet

17870605

Vist, Sundet

   
   

Födde sonen Anders Gustav 1812 vilken dog tre månader efter födseln. Efter sonens död flyttade Maja Lisa Salomonsdotter till Vreta Västergård.

1821

1823

Fosterbarn

Johansdotter Johanna

18180405

    
   

Inflyttade från Vinstorp där hon varit fosterdotter. Flyttade till Vreta Nergård.

1823

1833

 

Karlsdotter Maria

17861203

Östra Ryd

   
   

Bodde med sonen Peter född 1823. Inflyttade 1823 från Skeda. Flyttade 1824 till Sundet, varifrån hon återflyttade 1825 med sonen Peter.

1829

1830

Dräng

Zakariasson Johan Petter

18010102

Vist

18590124

Bröst-
åkomma

 
   

Inflyttade från Risnäs Nergård. Flyttade som dräng till Korset.

1834

1859

Torpare

Zakariasson Johan Petter

18010102

Vist

18590124

Bröst-
åkomma

 
   

Åberg Anna Lena

18040412

Åtvid

18871026

Ålderdoms-
svaghet

Fattighjon

   

Åberg Anna Sofia

18301117

Vist, Lövsätter

  

Okänd fader

   

Johansdotter Johanna

18340320

Vist, Smedstugan

   
   

Johansdotter Eva Charlotta

18360310

Vist, Smedstug

18380607

Kikhosta

 
   

Johansdotter Matilda

18390310

Vist, Smedstugan

18681216

Nerffeber

 
   

Johansson Johan Alfred

18420917

Vist, Smedstugan

18450726

Rödsot

 
   

Johan Peter Zacrisson var son till den förre torparen vid Smedstugan Zacharias Johansson. Familjen inflyttade 1834 från Korset.
Dottern Anna Sophia. flyttade till Svinstad 1846. Hon återflyttade till föräldrahemmet 1849, flyttade 1850 till Linköpings Domkyrko.

1859

1871

Änka

Åberg Anna Lena

18040412

Åtvid

18871026

Ålderdoms-
svaghet

Fattighjon

   

Anna Lena Åberg var änka efter torparen Johan Peter Zacrisson, se ovan. Hon bodde kvar till hus i Smedstugan till 1871, då hon flyttade till Peenemünde fattigstuga.

1860

1861

Dräng

Lejonqvist Karl Magnus

18100812

 

18740316

Rosfeber

Oxdr. Inh. Arb.

   

Andersdotter Eva Lotta

18150515

 

18610521

  
   

Carl Magnus Lejonqvist var son till Magnus Lejonqvist i Sållarbo (Hållvarbo), Skeda socken, och dennes hustru Brita Fredricsdotter.
Eva Lotta Andersdotter var troligen dotter till arbetaren Anders Andersson i Cedersberg.
Inflyttade 1860 från Sturefors,

1861

1870

Torpare

Jonsson Nils Petter

18341215

Gärdserum

   
   

Johansdotter Matilda

18390310

Vist, Smedstugan

18681216

Nerffeber

 
   

Jonsson Karl Johan

18600528

Svinstad

   
   

Jonsson Sofia Charlotta

18620208

Vist, Smedstugan

   
   

Jonsson Gustaf Adolf

18640227

Vist, Smedstugan Sturefors

   
   

Jonsson Nils Herman

18660627

Vist, Smedstugan

   
   

Jonsson Anna Matilda

18680428

Vist, Smedstugan Sturefors

18690623

  
   

Mathilda Johansdotter var dotter till förre torparen Johan Peter Zacrisson och dennes hustru Anna Lena Åberg. Familjen inflyttade från Svinstad.

1871

1898

Torpare

Jonsson Nils Petter

18341215

Gärdserum

   
   

Månsdotter Anna Stina

18270204

S:t Lars

18980828

  
   

Sonen Carl Johan flyttade som dräng till Jubäck 1879. Inflyttade 10/11 1884 från S:t Lars, flyttade 1886 till Ringetorp, flyttade åter från Ringetorp till föräldrahemmet 20/11 1888. Flyttade 1891, ej uppgivet vart. Dottern Sofia Charlotta flyttade till Landeryd.
Barnen är från Nils Petters första äktenskap. Se ovan.

1898

1923

Torpare/
skohandlare

Jonsson Nils Petter

18341215

Gärdserum

   
   

Efter att hustrun Anna Stina dött flyttade pigan Johanna Sofia (se nedan) in.

1898

1923

Piga

Karlsdotter Johanna Sofia

18500515

Vårdsberg

   
    

1926

1948

Statdräng

Widing Nils Gunnar

18980131

S:t Lars

19271010

TBC

Dog på ett sanatorium och bodde sannolikt aldrig i Buskstugan.

   

Rodin Olga Matilda

18930525

Hycklinge

   
   

Widing Elsa Gunborg

19210408

Vist

19270308

TBC

Dog på Äppelvikens sanatorium.

   

Widing Maj Edit

19220301

Vist

   
   

Familjen inflyttade från Lilla Krassebo, Sturefors gård. Dottern Maj flyttade till Linköping 1944 och mor Olga följde efter 1948. Olga lär ha använt stugan som sommarstuga ett antal år efter flytten.

 
Maja i Solebo berättar

ETT FAMILJEÖDE FRÅN 20-60-TALET

Av Maja i Solebo i mars 2006.

Under flera år har Hembygdsföreningen drivit och lett kurser av olika slag. Ett ämne har varit att upptäcka och kartlägga gammal bebyggelse såsom gamla byar och ödetorp, där det bara finns grundrester kvar, och vilka som bott och verkat där. Nu senast har Vreta by inventerats och kartlagts. Det har varit roligt och spännande, enär min makes släkt på morssidan kom därifrån. På så vis kom en liten nedrasad stuga, som ligger ett stycke från Vreta och nära Källstugan att visa sig intressant. Jag och Nils har många gånger stannat till där, när vi varit ute i skogen. Det är alltid vemodigt och förenat med nostalgi att minnas och fantisera om de öden som var förknippade med dem som bott och levt där en gång. Namnet på den här lilla hoprasade stugan är Buskstugan. Ett av de öden som hänger ihop med nämnda lilla stuga kan jag berätta om, såsom jag kommer ihåg det från mina barnaår. I en liten vindsvåning i Stora Krassebo bodde en familj som hette Widing. Mamman hette Olga, vad pappan hette i förnamn vet jag inte. De hade två flickor, Anna-Britta och Maj. Jag bodde som barn i Lilla Krassebo och lekte med Anna-Britta. Viding var kördräng eller statare vid ”gården”. Folksjukdomen för många år sedan var ju lungsoten, eller tuberkulosen, vilket drabbade Viding. Han lades in på ett sanatorium, men blev aldrig frisk utan avled där. Vid samma tid blev Anna-Britta sjuk i samma smitta. Hon fick komma till Äppelvikens sjukhus, där även hon dog. Ingen av dom kom hem mera. Nu hade Olga bara lilla Maj kvar, som även hon var sjuk, svårt handikappad med en puckel på ryggen. Hon låg i en gipsvagga, utan att kunna röra sig. Jag vet inte hur länge efter faderns död, som Olga och Maj bodde kvar, men i och med att arbetskraften var borta fick de nog inte behålla bostaden så länge. Maj blev väl lite bättre och lärde sig att gå, och när hon skulle börja skolan fick hon åka till Norrbackainstitutet, en skola för handikappade som ligger i Stockholm. Men dessförinnan hade Olga och Maj fått flytta till Buskstugan, den minsta lilla stuga jag sett. Ett järnspiselrum, en liten farstu, ett litet skafferi och i avsaknad av alla bekvämligheter, rätt långt från allmän bebyggelse. Det måste ha känts svårt för Olga med sitt handikappade barn. Maj gick i skolan i Stockholm och blev utlärd finmekaniker och när hon kom hem igen, fick hon arbete på SAAB som mekaniker. Olga och Maj flyttade till staden, troligen för att Maj skulle kunna arbeta. Hon arbetade några år, men så avled Maj helt hastigt och Olga stod ensam kvar, hon hade då mist alla sina anhöriga. Maj begravdes på ”nya” kyrkogården. När Olga besökte graven var hon ofta inne och hälsade på mamma som bodde i Husby. Hon var mycket bitter och förgrämd över sitt öde som drabbat hennes familj och sa såhär: ”Dom säger att det skall finnas en rättvis Gud, men jag har inte hittat honom.” Detta är vad jag minns om de sista som bodde och levde i Buskstugan.

(Webreds anm: Pappan hette Nils Gunnar Viding född 1898 i S:t Lars, död 1927 i Smedstugan, Vist)